Pisemne egzaminy maturalne 23-29 czerwca

23 czerwca

Pisemny egzamin maturalny z języka francuskiego poziom rozszerzony.

24 czerwca

Pisemny egzamin maturalny z fizyki poziom rozszerzony.

Pisemny egzamin maturalny z historii poziom rozszerzony.

25 czerwca

Pisemny egzamin maturalny z języka hiszpańskiego poziom podstawowy.

Pisemny egzamin maturalny z języka hiszpańskiego poziom rozszerzony.

29 czerwca

Pisemny egzamin maturalny z historii muzyki poziom rozszerzony.

Pisemne egzaminy maturalne 15-19 czerwca

15 czerwca

Pisemny egzamin maturalny z matematyki poziom rozszerzony
Pisemny egzamin maturalny z filozofii poziom rozszerzony

16 czerwca
Pisemny egzamin maturalny z biologii poziom rozszerzony
Pisemny egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony

17 czerwca
Pisemny egzamin maturalny z chemii poziom rozszerzony
Pisemny egzamin maturalny z informatyki poziom rozszerzony

18 czerwca

Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego poziom podstawowy
Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego poziom rozszerzony

19 czerwca
Pisemny egzamin maturalny z geografii poziom rozszerzony

23 czerwca
Pisemny egzamin maturalny z języka francuskiego poziom rozszerzony

Informacja dotycząca przebiegu egzaminu maturalnego w dniach 8 – 29 czerwca 2020

W dniach 8 czerwca (poniedziałek) i 9 czerwca (wtorek) pisemny egzamin maturalny będzie odbywał się w następujących salach:

 • sala 010 – sala gimnastyczna
 • sala 011 – mała sala gimnastyczna
 • sala 302
 • sala 310
 • sala 405

Zgodnie z Wytycznymi organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w tych dniach obowiązywać będzie następujący porządek organizacyjny:

 • maturzyści przystępujący do pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego, poziom podstawowy oraz matematyki, poziom podstawowy w sali gimnastycznej (sala 010) – lista 3 (sektor 3) wchodzą do budynku szkoły wejściem 3 – Ogrody Słowaka alejka od strony Kliniki im. Mościckiego
 • maturzyści przystępujący do pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego, poziom podstawowy oraz matematyki, poziom podstawowy w sali gimnastycznej (sala 010) – lista 2 (sektor 2) wchodzą do budynku szkoły wejściem 2 – Ogrody Słowaka alejka od strony budynku szkoły
 • maturzyści przystępujący do pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego, poziom podstawowy oraz matematyki, poziom podstawowy w sali gimnastycznej (sala 010) – lista 1 (sektor 1) wchodzą do budynku szkoły wejściem 1 – główne wejście do szkoły od strony ulicy Dąbrowskiego, przez hol, korytarz na parterze i schody przez biblioteką
 • maturzyści przystępujący do pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego, poziom podstawowy oraz matematyki, poziom podstawowy w małej sali gimnastycznej (sala 011) wchodzą wejściem 4 – Ogrody Słowaka, przez boisko bezpośrednio do małej sali gimnastycznej
 • pozostali maturzyści przystępujący do pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego, poziom podstawowy i matematyki, poziom podstawowy w salach 302, 310 i 405 wchodzą do budynku szkoły wejściem 1 – główne wejście do szkoły od strony ulicy Dąbrowskiego, przez hol i główny ciąg schodów.

W dniu 10 czerwca 2020 (środa) pisemny egzamin z języka angielskiego, poziom podstawowy i rozszerzony odbywał się będzie w następujących salach:

 • sala 010 – sala gimnastyczna
 • sala 302
 • sala 304
 • sala 308
 • sala 309
 • sala 310
 • sala 405

Zgodnie z wytycznymi organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w w dniu 10 czerwca, środa obowiązywać będzie następujący porządek organizacyjny:

 • maturzyści przystępujący do pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego, poziom podstawowy i rozszerzony w sali gimnastycznej (sala 010) – lista 3 (sektor3) wchodzą do budynku szkoły wejściem 3 – Ogrody Slowaka alejka od strony Kliniki im. Mościckiego
 • maturzyści przystępujący do pisemnego egzaminu maturalnego z z języka angielskiego, poziom podstawowy i rozszerzony w sali gimnastycznej (sala 010) – lista 2 (sektor 2) wchodzą do budynku szkoły wejściem 2 – Ogrody Słowaka alejka od strony budynku szkoły
 • maturzyści przystępujący do pisemnego egzaminu maturalnego z z języka angielskiego, poziom podstawowy i rozszerzony w salach 308, 309. 310 wchodzą do budynku szkoły wejściem 3 – Ogrody Słowaka, alejka przy budynku szkoły, schodami na 2 piętro
 • maturzyści przystępujący do pisemnego egzaminu maturalnego z z języka angielskiego, poziom podstawowy i rozszerzony w salach 206, 302, 304 i 405 wchodzą do budynku wejściem 1, główne wejście od ul. Dąbrowskiego, przez hol i główny ciąg schodów.

Informacja dotyczą przebiegu pisemnego egzaminu maturalnego w dniach 15 – 29 czerwca ukaże się w środę 10 czerwca.

Przydział uczniów do wejść, sektorów, sal i list:

Zmiana deklaracji maturalnej

Przypominam, że ostateczny termin zmiany deklaracji maturalnej upływa z dniem 7 lutego( piątek) o godz. 15. Aleksandra Zyska, wcedyrektor