Marek Piętka

Urodził się 19 lipca 1951 roku w Katowicach. Jest związany ze Szkołą od 1958 roku – uczęszczał najpierw do szkoły podstawowej przy I LO, następnie do I LO w Chorzowie, w którym w 1969 uzyskał świadectwo dojrzałości i został wpisany do Złotej Księgi Absolwentów Szkoły oraz do Złotej Księgi Olimpijczyków I LO. Ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uzyskując w 1974 roku tytuł magistra matematyki. W okresie od 1974 roku do 1990 roku pracował w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. W 1986 roku uzyskał tytuł doktora nauk matematycznych. Od 1985 roku podjął równolegle pracę w I LO na stanowisku nauczyciela matematyki i informatyki. W 1991 roku został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora I LO. Funkcję tę pełni do dzisiaj. Od roku 1991 bierze udział w międzynarodowym programie kształcenia dyrektorów placówek oświatowych “Katowice – Bristol”. W ramach tego programu ukończył kurs kwalifikacyjny na Uniwersytecie w Bristolu w Wielkiej Brytanii. Doświadczenia menedżerskie tam zdobyte pozwoliły mu na przeprowadzenie kursu dla dyrektorów chorzowskich szkół podstawowych.

Dr Marek Piętka uczestniczy w pracach Olimpiady Matematycznej, zainicjował i prowadzi wraz z zespołem matematyków I LO konkursy matematyczne dla uczniów szkół podstawowych. W 1995 roku wprowadził w I LO nowy system nauczania – bloki specjalizacyjne. W związku z tym nie zapomina o matematyce i w wakacje. Miesiąc z nich spędza, zmagając się ze szkolnym puzzlem – planem lekcji, który dostarcza mu znakomitej gimnastyki umysłowej, a uczniom od klas drugich pozwala de facto na indywidualny tok nauczania i kształcenie się w wybranym przez nich kierunku.

Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej otrzymał nagrody: Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Chorzów oraz Dyrektora Szkoły. Posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Od 2002 roku współpracuje z Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej biorąc udział w Komisjach Egzaminacyjnych kwalifikujących kandydatów – obcokrajowców, legitymizujących się polskim pochodzeniem, na studia w Polsce.

Od 2002 roku pracuje na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego prowadząc zajęcia z logiki. W 2007 roku otrzymał Medal Edukacji Narodowej, a w 2012 roku otrzymał tytuł Honorowego Profesora Oświaty. W tm samym roku otrzymał Medal Kurta Aldera za osiągnięcia w dziedzinie edukacji.