1933 – 1934

21.VIII.1933

 • konferencja inauguracyjna Rady Pedagogicznej szkoły

23.VIII.1933

 • ubezpieczono uczniów od wypadków

31.VIII.1933

 • konferencja zwolnieniowa od taksy administracyjnej

21.IX.1933

 • strzelanie na strzelnicy Bractwa Kurkowego

X.1933

 • wystawa prac koła krajoznawczego, którą zwiedziło 2 tyś. osób

XI.1933

 • akademia żałobna ku czci śp. kpt. Żwirki i inż. Wigury zorganizowana przez Szkolne Koło LOPP

12.II.1934

 • ustny egzamin dojrzałości w terminie zimowym

4.III.1934

 • uroczystość patrona szkoły

19.III.1934

 • uroczyste obchody imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego

26.III.1934

 • rozpoczęcie rekolekcji wielkanocnych

2.IV.1934

 • święcone Rady Rodzicielskiej

2.VI.1934

 • święto Pieśni Polskiej

4.VI.1934

 • rozpoczęcie matury pisemnej

7.VI.1934

 • termin rozpoczęcia trzydniowych wycieczek szkolnych

14.VI.1934

 • egzaminy wstępne

16.VI.1934

 • uroczyste zakończenie roku szkolnego połączone z nabożeństwem i rozdaniem świadectw

25.VI.1934

 • ustny egzamin dojrzałości

 

 • Koło Krajoznawcze –Koło liczyło 150 członków. W roku szkolnym 1933/ 34 powstały dwie sekcje: filatelistyczna i opieki nad Polakami zagranicą. Koło zebrało 2 000 widokówek, 200 zdjęć w albumach, 75 zdjęć ściennych, wiele obrazów, planów. Zbierano skamieliny z kopalń śląskich. Koło posiadało biblioteczkę o tematyce krajoznawczej (131 książek i 46 map turystycznych), prenumerowało Orli Lot, Zaranie Śląskie, Historią górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku. Członkowie koła fotografowali i opisywali zabytki kultury ludowej, rozpoczęli wydawanie pisma Miody Krajoznawca Śląski. W październiku 1933 roku koło zorganizowało wystawę prac krajoznawczych, którą zwiedziło 2 000 osób. Do szkół w Duryca (Stany Zjednoczone) oraz w Serinka (Brazylia) koło wysłało 10 listów, kilkadziesiąt widokówek i zdjęć oraz 34 książki jako prezent wielkanocny.
 • Koło LOPP – Koło liczyło 505 członków. Interesowało się obroną powietrzną i przeciwgazową. Wybudowało schron przeciwgazowy, a profesor Świrad zorganizował drużynę ratowniczą, która zaopatrzona była w 2 aparaty tlenowe i 8 masek przeciwgazowych. Na lekcjach wychowawczych członkowie koła wygłaszali referaty i wyświetlali przeźrocza z zakresu ochrony przeciwgazowej. W listopadzie członkowie koła zorganizowali akademię żałobną ku czci śp. kpt. Żwirki i inż. Wigury. W tygodniu lotniczym uczniowie zbierali datki na ulicach miasta na Challenge. Koło prenumerowało czasopisma Lot, Polska Skrzydlata.
 • Harcerstwo – II Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego liczyła 54 członków, podzielonych na 5 zastępów. W roku szkolnym 1933/34 prawie wszyscy członkowie drużyny zdobyli wyższe stopnie harcerskie i dużo nowych sprawności harcerskich. Drużyna zorganizowała szereg wycieczek, zawody sportowe oraz dwa wieczorki taneczne.
 • Koło Ligi Morskiej i Kolonialnej – Koło liczyło 250 członków i organizowało odczyty poświęcone zagadnieniom morskim. Miejski Komitet LMK zakupił dla koła 12. osobowy kajak i umożliwił uczniom wzięcie udziału w spływie do morza. Koło prenumerowało czasopismo Polska nu Morzu.
 • Koło Literackie –  Koło liczyło 50 członków. Młodzież uczestniczącą w zajęciach koła interesowały przede wszystkim zagadnienia śląskie oraz współczesne życie literackie. Członkowie koła wygłosili referaty: Zagadnienia regionalizmu w Polsce, Morcinek jako śląski pisarz regionalny. Śląsk w powieściach Kossak – Szczuckief, Morcinka i Gojawiczyńskiej, Malarstwo i zdobnictwo Wyspiańskiego, Życie współczesne w powieści i reportażu współczesnym.
 • Ochrona przyrody – Koło przed każdą wycieczką przyrodniczą organizowało pogadankę na temat ochrony przyrody. Uczniowie wykonali 210 karmników dla ptaków, które umieszczono w ogrodach, na cmentarzach, w parkach i okolicznych lasach. Uczniowie często je odwiedzali.
 • Zespół Straży Przedniej – Zespół liczył 11 członków. Członkowie zespołu brali udział w organizowaniu akademii z okazji: 11 listopada, ku czci śp. Żwirki i Wigury, imienin prezydenta, z okazji uchwalenia nowej konstytucji. Orkiestra brała udział w przedstawieniu Wyzwolenie. Przeprowadzono zbiórkę książek do biblioteki strzeleckiej w Wielkich Hajdukach.
 • Koło Abstynenckie – Koło liczyło 87 członków. Działalność koła polegała na przestrzeganiu abstynecji, do której zobowiązali się słowem honoru i podpisem złożonym na wspólnej deklaracji zawieszonej w klasie. Opiekun koła wygłosił wykład na temat: Alkohol a praca umysłowa i sport.

Grono pedagogiczne

 • Augustyn BIMLER
 • Jerzy LUBOS
 • Ryszard CEBULSKI
 • Włodzimierz MARKOWSKI
 • Gustaw DEYLLA
 • Eugeniusz MIECZOWSKI
 • dr Jan GONDZIK
 • dr Zdzisław OBRZUD
 • Wacław GUTT
 • Ludwik OSTRZENIEWSKI
 • Józef HAJKOWSKI
 • Zdzisław PAŹDZIORA
 • dr Wilhelm IDZIK
 • Józef PIĘTA
 • Stanisław JACHYMIAK
 • Józef POWROŻNIAK
 • dr Józef JAKUBOWSKI
 • Józef SPRECHER
 • Tadeusz JANICKI
 • Wincenty STANICZEK
 • Ryszard JOJKO
 • Teodor STERA
 • Albin KĄCKI
 • Franciszek STOPA
 • Zdzisław KLAPUCKI
 • Antoni SULIGA
 • dr Teodor KOHLBERG
 • Władysław SZYMOŃSKI
 • ks. Bernharci KOTUCZ
 • ks. dr Aleksy SIARA
 • Leon KOTYRBA
 • Bronisław ŚWIRAD
 • Kazimierz KOZIEŁ
 • Alojzy TARG
 • Kazimierz KOZŁOWSKI
 • Józef TRZOS
 • Władysław KRAWECKI
 • Jan WILPERT
 • Józef KRZYSZTOF
 • Józef ZAGAŁA
 • dr Franciszek LENCZOWSKI
 • Jan ŻAK