Helena Gwóźdź

Urodziła się 29 września 1910 roku w Katowicach. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczała do Miejskiego Gimnazjum Żeńskiego w Chorzowie. W latach 1930 – 1935 studiowała na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uzyskała tytuł magistra filozofii w zakresie historii. Pracę zawodową rozpoczęła jako nauczycielka historii w Gimnazjum Koedukacyjnym w Siemianowicach Śląskich, a następnie pracowała w Gimnazjum Koedukacyjnym w Piekarach Śląskich.

W czasie okupacji przez trzy miesiące przebywała na robotach przymusowych w Niemczech, a w latach 1941 – 1945 pracowała jako pomoc biurowa w Urzędzie Gminnym w Ząbkowicach.

Po wyzwoleniu pracowała jako nauczycielka historii w Państwowym Gimnazjum i Liceum Męskim w Chorzowie, później w Szkole Ogólnokształcącej Żeńskiej w Chorzowie.

Od 1 września 1951 roku podjęła pracę nauczycielki historii w Szkole Ogólnokształcącej TPD w Chorzowie. W latach 1956 – 1962 pełniła obowiązki zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego TPD w Chorzowie.

Przez kolejne trzy lata pracowała jako nauczyciel – instruktor w Ośrodku Metodycznym Historii. W roku 1965 przeszła na emeryturę.

Wpisana do Złotej Księgi Zasłużonych Nauczycieli I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie.