Krystian Cichowski

Urodził się 27 sierpnia 1945 roku w Berlinie. W latach 1952 – 1959 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 36 w Chorzowie Batorym, a następnie do LO im. J. Słowackiego, gdzie w 1963 roku otrzymał świadectwo dojrzałości. W latach 1963-1969 studiował na Wydziale Nauk o Ziemi w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Po ukończeniu studiów był przez trzy lata nauczycielem geografii w Szkole Podstawowej nr 14. Następnie pracował w Planetarium Śląskim oraz jako wizytator i metodyk w Wydziale Oświaty i Wychowania w Chorzowie. Od 1973 do 1989 roku pracował w I LO im. J. Słowackiego, gdzie w latach 1986 – 1989 pełnił funkcję wicedyrektora szkoły.

Jako nauczyciel geografii uzyskiwał bardzo dobre wyniki w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Ośmiu jego uczniów zostało laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej. Był założycielem i opiekunem szkolnego koła turystyczno – krajoznawczego, organizatorem wielu wspaniałych wycieczek dla młodzieży oraz pomysłodawcą i organizatorem Rajdu Słowaka, który od ponad dwudziestu lat stał się tradycyjną imprezą szkolną, połączoną z akcją “Czyste góry”. W 1995 roku został wpisany do Złotej Księgi Zasłużonych Nauczycieli I LO im. J. Słowackiego.