Strój szkolny

Od 1.09.2006 w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie a od 1.09.2007, podobnie jak w większości prestiżowych szkół w świecie i wielu renomowanych w Polsce, w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Młodzieżową, wprowadza się strój szkolny. Strój szkolny ma nie tylko podkreślać przynależność do szkolnej społeczności, ma także zapobiegać widocznemu rozwarstwieniu materialnemu i manifestowaniu przynależności do nieformalnych grup. Chroni również Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące przed przedostawaniem się na jego teren osób obcych. Zamiast kupowania znacznie droższych garniturów lub damskich kostiumów, strój szkolny może służyć jako ubiór galowy w czasie szkolnych uroczystości czy też egzaminów gimnazjalnych lub maturalnych.
Strój szkolny to także powrót do świetnych tradycji szkolnictwa polskiego z okresu II Rzeczypospolitej, wyraz szacunku dla wielu pokoleń Profesorów Liceum Odrowążów, TPD i Słowackiego, spośród których wielu było i jest niekwestionowanymi autorytetami dla Absolwentów i Uczniów dzisiejszego Słowaka. Ten strój to także głęboki ukłon w stronę setek Absolwentów, którzy właśnie tu, w centrum Królewskiej Huty a później Chorzowa, spędzili część swej młodości, do której tak chętnie wracają po latach.

Strój Licealisty składa się z ciemnogranatowej sztruksowej marynarki z logo U I LO, koszuli z długim rękawem oraz krawata. 


Na fotografiach przedstawiono szkolne stroje chorzowskich licealistów z lat trzydziestych XX wieku oraz współczesne – z pierwszej dekady wieku XXI.

 

Pani Maria Sobalanka była uczennicą Gimnazjum Żeńskiego (dzisiejsze IV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie). Jej edukację przerwała II wojna światowa. W roku szkolnym pookupacyjnym 1945 złożyła egzamin maturalny w Państwowym Liceum i Gimnazjum im. Odrowążów, czyli dzisiejszym Słowaku.
Pan Henryk Sobala był uczniem Państwowego Gimnazjum im. Odrowążów w Chorzowie. Maturę złożył w roku 1938.


 

Pani Magdalena Pietras była uczennicą I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w latach 2004-2007. Uczestniczyła w X Szkolnej Wyprawie Geograficznej “Sri Lanka – Indie 2005”.
Pan Bartosz Gelner, uczeń Słowaka w latach 2004-2007, pełnił w latach 2005-2006 zaszczytną funkcję Przewodniczącego Rady Młodzieżowej I LO.