Rudolf Kieszkowski

Urodził się 14 lipca 1930 roku w Dąbrówce Małej. W 1961 roku ukończył studia wyższe na wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach, uzyskując tytuł magistra chemii.

W latach 1954 – 1960 pracował jako nauczyciel chemii w III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie Batorym. W okresie 1961 – 1970 pełnił obowiązki kierownika sekcji chemii w Okręgowym Ośrodku Metodycznym w Katowicach.

W roku 1970 objął stanowisko dyrektora w I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie. Liceum Ogólnokształcące pod jego kierunkiem uzyskało szereg wyróżnień w olimpiadach przedmiotowych i konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnokrajowym.

Z jego inicjatywy powstały przy szkole eksperymentalne klasy VI – VIII szkoły podstawowej, przygotowujące uczniów do podjęcia nauki w liceum w klasach matematyczno – fizycznych. Jako nauczyciel chemii wychował wielu zwycięzców i laureatów Olimpiady Chemicznej na szczeblu centralnym. Przez wiele lat pełnił funkcję sekretarza Okręgowej Komisji Olimpiady Chemicznej. Jest autorem “Zbioru zadań z zakresu Olimpiady Chemicznej”, szeregu artykułów w “Chemii w Szkole” i 3 odczytów pedagogicznych. Za całokształt długoletniej działalności w Komitecie Olimpijskim – Olimpiady Chemicznej został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1978 r.) i Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Chemicznego (1984 r.). Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej wielokrotnie nagradzany, wyróżniany: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego, Medalem 40 – lecia Polski Ludowej. Wpisany do Złotej Księgi Zasłużonych Nauczycieli I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie.

Dyrektor był otwarty na wszelkie prace nowatorskie nauczycieli oraz pomysły młodzieży. Często uczestniczył w wycieczkach turystycznych oraz sam prowadził spływy kajakowe. Jest wspaniałym człowiekiem, organizatorem życia towarzyskiego nauczycieli i absolwentów “Słowaka”, wśród których cieszy się ogromnym autorytetem i sympatią.

Były dyrektor zmarł 9 sierpnia 2006r.