Henryk Świercz

Urodził się 22 sierpnia 1937 roku w Aleksandrowie Kujawskim. Ukończył Studium Nauczycielskie w Gliwicach, a następnie studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach. W 1955 roku rozpoczął pracę pedagogiczną w Szkole Podstawowej nr 12 w Chorzowie.

Od roku 1964 do 1975 pracował w I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, ucząc języka rosyjskiego, w latach 1975 – 1982 pracował jako lektor w Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej. W roku 1978 ukończył kurs dla wykładowców języka rosyjskiego na Uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie. W 1982 roku wrócił do pracy w I LO. Po przejściu w 1985 roku na emeryturę nadal pracował w szkole, a w okresie 1 września 1989 do 31 grudnia 1990 pełnił funkcję wicedyrektora szkoły.

W zawodzie nauczycielskim przepracował 32 lata. Był nauczycielem obowiązkowym, sumiennym i zdyscyplinowanym. W pracy dydaktyczno – wychowawczej osiągnął bardzo dobre wyniki, przygotowując uczniów do Olimpiady Języka Rosyjskiego oraz do egzaminów wstępnych na studia wyższe.

Wspaniały nauczyciel, wychowawca, cieszył się autorytetem wśród młodzieży i nauczycieli.

Wpisany do Złotej Księgi Zasłużonych Nauczycieli I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie.