Rekrutacja 2024

REKRUTACJA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Podstawa prawna oraz terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2024/2025 opublikowana jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach:
https://kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rekrutacja/szkoly-ponadpodstawowe-komunikaty/

REKRUTACJA W UNIWERSYTECKIM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W CHORZOWIE

DOKUMENTY REKRUTACYJNE SKŁADANE PRZEZ KANDYDATA DO LICEUM: