Ireneusz Janz

Urodził się 3 marca 1942 roku w Sosnowcu. Po ukończeniu szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego studiował na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, gdzie w 1967 roku uzyskał tytuł magistra matematyki. Podjął pracę nauczyciela w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Katowicach (1967 – 1972), a w latach 1968 – 1972 był asystentem na Politechnice Śląskiej.

Od 1976 roku pracuje w I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie jako nauczyciel matematyki, pełniąc w latach 1984 – 1987 funkcję wicedyrektora szkoły, a w okresie 1987 – 1991 był jej dyrektorem. Człowiek wielkiego serca, który zawsze jest gotów pomagać bezinteresownie wszystkim, nie tylko w matematyce, ale w każdej trudnej sytuacji życiowej. Uwielbiany przez młodzież, szanowany przez grono pedagogiczne, cieszy się wielkim autorytetem na terenie szkoły i miasta. Od lat prowadzi w szkole konkursy matematyczne, a Jego uczniowie są laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej i konkursów matematycznych. Swą rzetelną, codzienną pracą doskonale przygotowuje młodzież do egzaminu dojrzałości i do egzaminów wstępnych na studia.

Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej wielokrotnie wyróżniony został nagrodami: MEN, Kuratora Oświaty, Dyrektora Szkoły.

Były dyrektor zmarł 1 listopada 2015r.