1932 – 1933

1.IX.1932

 • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego poprzedzone mszą świętą
 • po południu konferencja Rady Pedagogicznej
 • zgodnie z okólnikiem Wydziału Oświecenia Publicznego odprawiono nabożeństwo żałobne za duszę zmarłej śp. Prezydentowej Michaliny Mościckiej.
 • okolicznościowe przemówienie wygłosił pan Alojzy Targ

16.IX.1932

 • msza św. za śp. kap. Żwirkę i inż. Wigurę w kościele św. Jadwigi

29.IX.1932

 • akademia żałobna ku uczczeniu bohaterskich lotników – Żwirki i Wigury

6.XI.1932

 • akademia z okazji dnia oszczędności

8.XI.1932

 • pogrzeb śp. ucznia klasy II “a” Englertha

9.XI.1932

 • imieniny dyrektora szkoły

25.XI.1932

 • dzień rozpoczęcia wizytacji szkoły przez wizytatora Stanisława Warcholika

22.XII.1932

 • zakończenie I półrocza, rozdanie świadectw

16.I.1933

 • rozpoczęcie II półrocza roku szkolnego 1932/33

20.I.1933

 • konferencja powizytacyjna Stanisława Warcholika pod kierownictwem wizytatora szkoły

22.I.1933

 • uroczysta wieczornica w auli szkoły przygotowana przez koło literackie z okazji 25 rocznicy śmierci Stanisława Wyspiańskiego

12.II.1933

 • koncert orkiestry szkolnej w auli szkoły na fundusz “Szkolnictwa Polskiego Zagranicą”

12.III.1933

 • II koncert publiczny w auli grupy smyczkowej i chóru szkolnego

18.III.1933

 • uroczysta akademia z okazji imienin Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

6.IV.1933

 • dzień rozpoczęcia trzydniowych rekolekcji

12.IV.1933

 • rozpoczęcie ferii Wielkanocnych trwających do 18.IV.1933 17.V.1933
 • uroczysta akademia z okazji powtórnego wyboru Prezydenta Ignacego Mościckiego

21.V.1933

 • pochód propagandowy LOPP

28.V.1933

 • koncert orkiestry szkolnej na Górze Redena – dochód przeznaczono na kolonie letnie dla najbiedniejszych uczniów szkoły

6.VI.1933

 • pisemne egzaminy dojrzałości

14.VI.1933

 • uroczyste zakończenie roku szkolnego z nabożeństwem i rozdaniem świadectw

19.VI.1933

 • dzień rozpoczęcia ustnego egzaminu dojrzałości

 

 • Sodalicja Mariańska – Moderatorem był ksiądz Bernhard Kotusz. Sodalicja liczyła 211 członków. Na zebraniach wygłaszano referaty na tematy: święty Stanisław Kostka. miłosierdzie względem duszy; zwiedzano kościoły Chorzowa, Panewnik, Piekar. Sodalicja zorganizowała akademię ku czci św. Kazimierza, patrona szkoły i św. Stanisława Kostki. Przygotowała także uroczystość św. Mikołaja. rozdawała ubogim uczniom rzeczy (płaszcze, czapki, bieliznę) i wspomagała się wzajemnie.
 • Koło Krajoznawcze – Opiekunem był dr Józef Jakubowski. Działalność koła polegała na: organizowaniu wycieczek (trzydniowa w Tatry), do huty i kopalni, zbieraniu eksponatów do pracowni, uzupełnianiu biblioteczki krajoznawczej. Za własne pieniądze koło zakupiło aparat fotograficzny, który wykorzystywało do robienia zdjęć zabytków przyrody i kultury ludowej. Delegacja koła brała udział w zjeździe kół krajoznawczych w Bydgoszczy. Koło prenumerowało Morze, Orli Lot, Zaranie Śląskie.
 • Koło LOPP – Koło liczyło 560 członków. Opiekunem był Józef Pięta. Koło zorganizowało w dniu 18 października 1932 akademię ku czci śp. Żwirki i Wigury. Z okazji tygodnia lotniczego koło przeprowadziło uliczną zbiórkę pieniędzy. Organizowano szereg zebrań propagandowych z odczytami i referatami.
 • Harcerstwo – Drużyna harcerska liczyła 54 osoby. Opiekunem drużyny był Józef Krzysztof. W dniu 4 grudnia 1932 roku drużyna obchodziła swoje dziesięciolecie. Drużyna zorganizowała imprezę z okazji świętego Mikołaja, zabawę dla młodzieży szkół średnich (19 luty 1933), dwudniową wycieczkę (połączoną z obozowaniem) do lasów panewnickich, brała aktywny udział we wszystkich uroczystościach szkolnych, prenumerowała prasę harcerską, posiadała własną biblioteczkę.
 • Hufiec Szkolny – Kierownikiem hufca, do którego należało 112 uczniów, był Władysław Szymoński – nauczyciel wychowania fizycznego. Na początku roku szkolnego odbyło się badanie lekarskie wszystkich uczniów, w wyniku którego lekarz szkolny zwolnił z zajęć 8 uczniów. Ćwiczenia odbywały się w poniedziałki od 1130 do 1315 i we wtorki od 1130 do 1315 na podwórzu szkolnym, na strzelnicy Bractwa Kurkowego w Królewskiej Hucie oraz na stadionie. Na zajęciach strzelano z wiatrówek, z broni małokalibrowej, z broni długiej, prowadzono naukę służby wartowniczej, wyszkolenie bojowe, musztrę, walkę na bagnety.
 • Koło sportowe – Do koła należały 132 osoby. Opiekunem koła był Władysław Szymoński. Bardzo aktywnie działały sekcje: lekkoatletyczna, gier sportowych, narciarska i łyżwiarska. Sekcja narciarska zorganizowała dwa kursy narciarskie w Zwardoniu, w których wzięło udział 97 uczniów. Na pięciodniowy rajd narciarski pojechało 18 osób. dla miłośników nart zorganizowano trzy jednodniowe wycieczki na narty. Sekcja łyżwiarska uprawiała masowo jazdę na łyżwach. Sekcja gier sportowych przeprowadziła międzyklasowy turniej koszykówki i siatkówki oraz szereg spotkań międzyszkolnych z drużynami z Tarnowskich Gór, Szarleja, Katowic. Mysłowic itd. 243 osoby uzyskały odznakę sportową.
 • Koło Ligi Morskiej i Kolonialnej – W lutym 1930 roku zaczęto organizować Koło Ligi Morskiej i Kolonialnej. Opiekunem koła był Józef Pięta. Koło otrzymywało od zarządu głównego miesięcznik Morze.
 • Koło Historyczne – Opiekunem był Alojzy Targ. Koło podzielone było na dwie grupy – starszą i młodszą. Na zebraniach młodzież wygłaszała referaty, dyskutowała na temat zagadnień współczesnego życia politycznego, stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej Polski.
 • Koło Literackie – Opiekunem był dr Zdzisław Obrzud. Koło liczyło 45 członków. Na zebraniach odczytywano i interpretowano artykuły prozaików polskich XIX i XX wieku. Koło zorganizowało poranek i wieczorek dla uczczenia 25 – lecia zgonu Stanisława Wyspiańskiego, przygotowało referaty:
 1. wpływ towianizmu na Mickiewicza
 2. życie i kultura dzisiejszej młodzieży
 3. człowiek pracy u Żeromskiego
 4. rola prasy w życiu dzisiejszym
 5. zagadnienia regionalizmu śląskiego
 6. współpraca muzyki z literaturą polską
 7. postęp techniczny a życie i cele człowieka
 8. klasa jako grupa społeczna