Podręczniki

Lista podręczników dla klas 1-4 w roku szkolnym 2023/2024

L.P. PRZEDMIOT KLASA WYDAWNICTWO TYTUŁ NUMER MEN
1 Język polski kl. I-IV Nowa Era Ponad słowami.

Zakres podstawowy i rozszerzony.

M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, B. Wróblewska.

1014/1/219
2 Język angielski kl. I-IV Podręczniki zostaną wybrane we wrześniu po ustaleniu poziomu grup.
3 Język francuski kl. I Informacja na temat podręcznika zostanie podana we wrześniu.
kl. II Version Originale 1 – kontynuacja.
kl. III Version Originale 2.
kl. IV Version Originale 2 / 3.
4 Język hiszpański kl. I-IV Informacja na temat podręcznika zostanie podana we wrześniu.
5 Język niemiecki kl. I Nowa Era Welttour Deutsch.

Podręczniki zostaną wybrane we wrześniu po ustaleniu poziomu grup.

kl. II- IV Welttour Deutsch.

Kontynuacja serii Podręczników.Podręcznik i ćwiczenia.

6 Matematyka kl. I
podstawa
Nowa Era Prosto do matury1.

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski.

1008/1/2019

kl. I

rozszerzenie

Oficyna Edukacyjna

Krzysztof Pazdro

MATEMATYKA 1.

Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony.

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda.

979/1/2019
kl. II

podstawa

Nowa Era MATeMAtyka 2.

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Dorota Ponczek.

971/2/2020

kl. II

rozszerzenie

Nowa Era MATeMAtyka 2.

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Dorota Ponczek, Jolanta Wesołowska.

988/2/2020

kl. III

podstawa

Nowa Era MATeMAtyka 3.

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Jolanta Wesołowska. Klasy liceum czteroletnie (ponadpodstawowe z rozszerzeniem matematyki).

971/3/2021

kl. III

rozszerzenie

Nowa Era MATeMAtyka 3.

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Dorota Ponczek, Jolanta Wesołowska.

988/3/2021
kl. IV

podstawa

Nowa Era MATeMAtyka 4.

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Jolanta Wesołowska.

971/4/2022

kl. IV

rozszerzenie

Nowa Era MATeMAtyka 4.

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Dorota Ponczek, Jolanta Wesołowska.

988/4/2022
7 WOS

kl. II

podstawa

Nowa Era W centrum uwagi 2.

Podręcznik do Wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy.

A. Janicki, J. Klęczkowski, M. Menz.

1034/2/2020
8 Biologia

kl. I

podstawa

Nowa Era Biologia na czasie 1.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy.

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Biologia na czasie 1 Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy.

1006/1/2019

kl. I

rozszerzenie

Biologia na czasie 1.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony.

Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski.

Biologia na czasie 1.

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego.

1010/1/2019

kl. II

podstawa

Biologia na czasie 2.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy.

Anna Helmin, Jolanta Holeczek.

Biologia na czasie 2 Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy.

1006/2/2020

kl. II

rozszerzenie

Biologia na czasie 2.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony.

Marek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski.

Biologia na czasie 2 Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony.

1010/2/2020

kl. III

podstawa

Biologia na czasie 3.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Jolanta Holeczek.

Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy.

1006/3/2021

kl. III

rozszerzenie

Biologia na czasie 3.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony oraz maturalne karty pracy 3 zakres rozszerzony.

F. Dubrat, J. Holeczek.

1001/3/2021

kl. IV

rozszerzenie

Nowa Era Biologia na czasie 4.

Zakres rozszerzony.

Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Władysław Zamachowsk.

Biologia na czasie 4 Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony.

1010/4/2022
9 Geografia

kl. I

podstawa

Nowa Era Oblicza geografii 1.

Zakres podstawowy.

A. Dziedzic, B. Korbel, E.M. Tuz

983/1/2019

kl. I

rozszerzenie

Oblicza geografii 1.

Zakres rozszerzony.

B. Dziedzic, B. Korbel, E.M.Tuz;

973/1/2019

kl. II

podstawa

Oblicza geografii 2.

Zakres podstawowy.

T. Rachwał, R.Uliszak, K. Wiedermann i in.

983/2/2020

kl. II

rozszerzenie

Oblicza Geografii 2.

Zakres rozszerzony.

R. Malarz, M. Więckowski, P. Kroh

973/2/2020

kl. III

podstawa

Oblicza Geografii 3.

Cz. Adamiak, A. Dubownik, M. Świtoniak, M. Nowak, B. Szyda.

983/3/2021

kl. III

rozszerzenie

Oblicza Geografii 3.

M. Świtoniak, P. Wieczorek, R. Malarz, T. Karasiewicz, M.Więckowski.

973/3/2021
kl. IV Oblicza Geografii 4.

Zakres rozszerzony.

Tomasz Rychwał, Czesław Adamiak, Marcin Świtoniak, Paweł Kroh.

973/4/2022
10 Historia

kl. I

podstawa

WSiP Historia. Podręcznik 1.

Liceum i Technikum, Zakres podstawowy.

M. N. Faszcza R. Lolo K. Wiśniewski.

1147/1/2022

kl. I

rozszerzenie

Nowa Era Zrozumieć przeszłość 1.

Podręcznik do Historii dla liceum i technikum zakres rozszerzony.

R. Kulesza, K. Kowalewski

642/1/2022

kl. II

podstawa

GWO Historia 2. Ślady czasu.

Podręcznik dla liceum i technikum. Zakresy podstawowy i rozszerzony.

Ł. Kępski, J. Wijaczka.

W trakcie procedury dopuszczenia.

kl. II

rozszerzenie

Nowa Era Zrozumieć przeszłość 2.

Podręcznik do Historii dla liceum i technikum Zakres rozszerzony.

P. Klint.

642/2/2023

kl. III

podstawa

WSiP Historia. Podręcznik 3.

Liceum i Technikum, Zakres podstawowy.

J. Czubaty, P. Szlanta

987/3/2021

kl. III

rozszerzenie

Nowa Era Zrozumieć przeszłość 3.

Podręcznik do Historii dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony.

A. Niewęgłowska, T. Krzemiński.

1019/3/2021
kl. IV WSiP Historia. Podręcznik 4.

Liceum i Technikum, Zakres podstawowy.

P. Szlanta, A. Zawistowski.

987/4/2022

kl. IV

rozszerzenie

Nowa Era Zrozumieć przeszłość 4.

Podręcznik do Historii dla liceum i technikum Zakres rozszerzony.

R. Śniegocki, A. Zielińska.

1019/4/2022
11 Historia i Teraźniejszość kl. I WSiP Historia i Teraźniejszość 1.

Podręcznik do Liceum i Technikum.

I. Modzelewska-Rysak, L. Rysak, A. Cisek, K. Wilczyński.

1155/1/2022
kl. II WSiP Historia i Teraźniejszość 2.

Podręcznik do Liceum i Technikum.

I. Modzelewska-Rysak, L. Rysak, A. Cisek, K. Wilczyński, M. Buczyński, T. Grochowski, W. Pelczar.

W trakcie procedury dopuszczenia.
12 Fizyka

kl. I

podstawa

Nowa Era Odkryć fizykę.

Podręcznik dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy.

M. Braun, W. Śliwa.

1001/1/2019

kl. I

rozszerzenie

Zrozumieć fizykę.

Podręcznik dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony.

M. Braun, A. Byczuk, K. Byczuk, E.Wójtowicz.

1002/1/2019

kl. II

podstawa

Odkryć fizykę 2.

Podręcznik do fizyki – zakres podstawowy.

M. Braun, W. Śliwa

1001/2/2020

kl. II

rozszerzenie

Zrozumieć fizykę 2.

Podręcznik do fizyki.

M. Braun, A. Byczuk, K. Byczuk, E.Wójtowicz.

1002/2/2020

kl. III

podstawa

Odkryć fizykę 3.

Podręcznik ze zbiorem zadań 3 liceum i technikum, zakres podstawowy.

M. Braun, W. Śliwa.

1001/3/2021

kl. III

rozszerzenie

Zrozumieć fizykę.

Podręcznik 3 liceum i technikum, zakres rozszerzony.

Krzysztof Byczuk, Marcin Braun, Agnieszka Byczuk.

1002/3/2021

kl. IV

rozszerzenie

Zrozumieć fizykę 4.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony.

Marcin Braun, Krzysztof Byczuk, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Elżbieta Wójtowicz.

13 Chemia

kl. I

podstawa

Nowa Era To jest chemia.

Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik do LO i technikum cz.1 zakres podstawowy.

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod.

Informacja o zbiorach zadań zostanie podana we wrześniu.

994/1/2019

kl. I

rozszerzenie

To jest chemia.

Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik do LO i technikum cz.1 zakres rozszerzony.

M. Litwin, Sz. Styka – Wlazło, J. Szymońska.

991/1/2019

kl. II

podstawa

To jest chemia.

Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik do LO i technikum cz.1 zakres podstawowy.

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod.

994/1/2019

kl. II

rozszerzenie

To jest chemia.

Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik do LO i technikum cz.1 zakres rozszerzony.

M. Litwin, Sz. Styka – Wlazło, J. Szymońska.

991/1/2019

kl. III

podstawa

To jest chemia.

Chemia organiczna. Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum. cz.2.

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

994/2/2020

kl. III

rozszerzenie

To jest chemia.

Szymońska. Chemia organiczna. Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum. cz.2.

M. Litwin, Sz. Styka-Wlazło, J.

991/2/2020

Kl. IV

rozszerzenie

To jest chemia.

Chemia organiczna. Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum. Cz.2. Informacja o zbiorach zadań zostanie podana we wrześniu.

M. Litwin, Sz. Styka-Wlazło, J. Szymońska.

14 Informatyka

kl. I

podstawa

Nowa Era Informatyka zakres podstawowy. 990/1/2019

kl. I

rozszerzenie

Informatyka na czasie zakres rozszerzony. 1037/1/2019

kl. II

podstawa

Informatyka na czasie 2

Podręcznik dla liceum i technikum rozszerzony.

M. Borowiecki.

kl. III

podstawa

Informatyka.

( zakres podstawowy )

990/1/2019

kl. III

rozszerzenie

Informatyka na czasie.

( zakres rozszerzony )

990/1/2019
15 Edukacja dla bezpieczeństwa kl. I Nowa Era Żyję i działam bezpiecznie.

Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

J. Słoma.

1189/2023
16 Podstawy Przedsiębiorczości kl. III Nowa Era Krok w przedsiębiorczość.

Makieła Zbigniew, Tomasz Rychwał.

1039/2020/z1
17 Religia kl. I Podręczniki zostaną wybrane we wrześniu.
kl.II Podręczniki zostaną wybrane we wrześniu.