Katarzyna Borowiec

Urodziła się 28 sierpnia 1908 roku w Sorbinie (woj. kieleckie). Ukończyła seminarium nauczycielskie w Radomiu. Pracę nauczycielską podjęła 1 września 1928 roku w Szkole Powszechnej w Budach (woj. kieleckie), gdzie pracowała do roku 1937. Następnie przeniosła się do Szkoły Powszechnej w Bogucicach. W okresie od 1 września 1938 roku do 31 sierpnia 1939 roku uczęszczała na Wyższy Kurs Nauczycielski w Krakowie.

W okresie wojny pracowała w szkołach powszechnych w Bogucicach, Brześciu i Pińczowie. Od 1 października 1946 roku do 1972 roku pracowała jako nauczycielka fizyki w naszej szkole, z którą nie rozstała się także po przejściu na emeryturę, ucząc fizyki do roku 1987 na godzinach zleconych.

Pracując zawodowo, ukończyła studia na Wydziale Matematyczno – Fizycznym w Studium dla Pracujących Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, uzyskując tytuł magistra fizyki.

W okresie od 1 września 1962 roku do 31 sierpnia 1965 roku pełniła funkcje wicedyrektora szkoły.

Wpisana do Złotej Księgi Zasłużonych Nauczycieli I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie.