Władysław Marchacz

Posiadał pełne kwalifikacje na nauczyciela szkół powszechnych i pełne kwalifikacje na nauczyciela szkól średnich: maturę gimnazjalną, maturę seminaryjną, egzamin kwalifikacyjny na nauczyciela szkół powszechnych, świadectwo ukończenia studium pedagogicznego, dyplom nauczyciela szkół średnich i dyplom doktorski.

Dyrektor przed wojną przez cztery lata pracował w ośmioklasowej szkole powszechnej w Świętochłowicach, następnie 12 lat pracował w gimnazjach Mysłowic i Chorzowa. W okresie okupacji przez 4 lata i 5 miesięcy prowadził zorganizowane tajne nauczanie i przez 9 miesięcy pracował w niezorganizowanym tajnym nauczaniu.

W latach 1945 – 1948 pełnił funkcję dyrektora naszej szkoły. Dyrektor otaczał szczególną opieką grono nauczycielskie. Świadczą o tym następujące fakty: w zatargach niektórych nauczycieli z rodzicami uczniów Dyrektor nigdy nie dopuścił do poniżenia godności nauczyciela, interweniował u władz miejskich w sprawie mieszkań dla nauczycieli. Zorganizował w szkole dobrze prosperującą stołówkę nauczycielską. Spoczywało na Nim trudne zadanie uruchomienia placówki po II wojnie światowej.