O “Słowaku”

Uber Słowak About SłowakSobre el Słowak A propos de Słowak O Słowaku

Polski system edukacji szkolnej opiera się na trzech etapach: szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych. Szkoły ponadpodstawowe, w tym czteroletnie licea zapewniają uczniom wykształcenie koncentrujące się na przedmiotach technicznych lub akademickich.
Liceum im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie od 2007 roku objęte jst pod patronatem naukowym Uniwersytetu Śląskiego (dlatego jego pełna nazwa brzmi: Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego).
Liceum im. Juliusza Słowackiego, z szerokim wachlarzem przedmiotów, zawsze było źródłem wiedzy akademickiej. Głównym zadaniem i obowiązkiem szkoły jest rozwijanie zainteresowań młodych ludzi oraz przygotowywanie uczniów do publicznych egzaminów zewnętrznych i przyszłych studiów w kraju i za granicą.
Ważnym celem szkoły, oprócz przygotowania do dalszej edukacji, jest nauczenie młodych ludzi, jak funkcjonować we współczesnym świecie i Europie. Wszyscy uczniowie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i w zależności od klasy, francuskiego, hiszpańskiego lub niemieckiego. Aby uczynić naukę języków bardziej efektywną i interesującą, nasza szkoła organizuje liczne wyjazdy i obozy językowe do Hiszpanii, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.
W 1996 r. wprowadzono zajęcia z edukacji europejskiej jako przedmiot pozalekcyjny. Dzięki nim uczniowie mogą dowiedzieć się więcej o Unii Europejskiej, jej historii, instytucjach i możliwościach, które stwarza ona dla obywateli krajów członkowskich. Aby obserwować proces integracji w praktyce, nasza szkoła współpracuje ze szkołami w wielu krajach europejskich. Jednym z przykładów takiej współpracy jest Międzynarodowy Pojedynek Matematyczny organizowany od 1993 roku dla uczniów z Austrii, Czech i Polski.
Staramy się również, aby nasi uczniowie i absolwenci byli świadomi zagrożeń i problemów współczesnego świata. Uczymy tolerancji wobec innych narodów, kultur, religii i zachęcamy do przeciwstawiania się agresji, przemocy i łamaniu praw człowieka. Pokazujemy, że pomaganie potrzebującym jest naszym moralnym obowiązkiem. Jednym ze sposobów osiągnięcia tych celów są szkolne wyprawy geograficzne organizowane od 1991 r. głównie do krajów Azji Południowej i Południowo-Wschodniej oraz Afryki. Podczas większości wypraw nasi uczniowie byli zaangażowani w projekty wolontariackie, takie jak odbudowa szkoły na Sri Lance, która została zniszczona przez tsunami, lub wspieranie szkół i uczniów szkół nepalskich po trzęsieniu ziemi w 2015 roku. Co dwa lub trzy lata uczniowie pracują w domach Matki Teresy w Kalkucie w Indiach.
Chociaż zdobywanie wiedzy i umiejętności jest niewątpliwie głównym celem każdej szkoły, musimy pamiętać, że młodzi ludzie chcą również rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Nasza szkoła daje im każdą możliwą szansę, organizując pozalekcyjne kluby, koła i stowarzyszenia, w których młodzi ludzie mogą dzielić się swoimi fascynacjami z innymi. Są to między innymi Kawiarenka Literacka, która daje wiele koncertów w kraju i za granicą, Klub Miłośników Historii, Klub Europejski, Klub Ekologiczny, Koło Ekonomistów, Szkolny Klub Sportowy, Koło Geografów Peneplena, Klub Wolontariatu, Klub Piosenki Angielskiej Fama , zespoły muzyczne, szkolny miesięcznik kulturalno-literacki „SŁOWAk” i wiele innych.
Położona na Górnym Śląsku, najgęściej zaludnionym i uprzemysłowionym regionie w Polsce, nasza szkoła utrzymuje wysoką pozycję w corocznym rankingu szkół średnich organizowanym przez edukacyjny miesięcznik Perspektywy we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Wśród naszych studentów i absolwentów jest wielu finalistów i laureatów krajowych i międzynarodowych olimpiad i konkursów wiedzy.
Prawdopodobnie najbardziej znanym absolwentem Liceum im. Juliusza Słowackiego jest profesor Jerzy Buzek – Premier Rządu RP w latach 1997–2001 i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009–2012.
Chorzów to miasto położone na Wyżynie Śląskiej na wysokości 265–341 metrów nad poziomem morza, w granicach województwa śląskiego. Region ten, ze stolicą w Katowicach, zamieszkuje 4,5 miliona osób. Katowice wraz z kilkunastoma innymi miastami Górnośląski Związek Metropolitalny, w której jedno miasto graniczy z drugim. Chorzów, liczący 108 tys. mieszkańców, znajduje się w samym centrum tej konurbacji. Miasto jest dogodnie położone – zaledwie kilka minut od głównych autostrad w okolicy i 30 km od międzynarodowego portu lotniczego w Katowicach. Edukacja jest jedną z głównych funkcji Chorzowa. W rezultacie co roku wydaje się na nią około 35% budżetu miasta.