1964 – 1965

Rok szkolny 1964/65 to rok, w którym młodzież zdobywała wiele wyróżnień w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu miejskim i wojewódzkim, a uczniowie Henryk Flakus (I miejsce) i Andrzej Jendryczko (X miejsce) odnieśli sukces w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Chemicznej.

Młodzież odnosiła także wiele sukcesów sportowych (Anna Druzgała -I miejsce w biegu narciarskim, drużynowo I miejsce w lekkiej atletyce, II miejsce w piłce ręcznej). Harcerze pod opieką Henryka Wawrzynka wyjeżdżali na obozy i biwaki.

Spółdzielnia Uczniowska, którą opiekował się Tymoteusz Szarszaniewicz prowadziła sklepik uczniowski, organizowała pomoc koleżeńską słabym uczniom oraz zorganizowała kurs tańca towarzyskiego.

Bardzo aktywnie pracowało koło TPPR, którego opiekunem był mgr S. Chaszczyński. Koło uzyskało wiele wyróżnień w konkursach: recytatorskim i piosenek radzieckich (zespół Nastolatki). Młodzież brała udział w pracach społeczno -użytecznych na terenie szkoły i miasta. Pracami kierowała prof. Wanda Woźniakiewicz.

Mgr Janusz Paprocki zorganizował 30 wyjść młodzieży do teatru, prof. Sowiński organizował wyjścia do kina, a mgr Gagat do Filharmonii Śląskiej. W szkole były organizowane akademie okolicznościowe pod kierunkiem mgr Marii Grzybowskiej.

W Kronice Szkolnej odnotowano kontakty absolwentów szkoły z nauczycielami. Szczególną sympatią absolwentów cieszyła się prof. Dehner, która pomagała studiującym już absolwentom, w doskonaleniu języka angielskiego. Zawsze służyła radą i pomocą.

W tym roku szkolnym zorganizowano dla młodzieży 32 wycieczki: w Góry Świętokrzyskie, Beskidy, Bieszczady, Tatry, do zakładów pracy i muzeów.

Dobrze układała się współpraca szkoły z Komitetem Rodzicielskim i “Energomontażem” – zakładem opiekuńczym.