Józef Zagała

Urodził się 22 lipca 1907 roku w Wierzbicy, powiat Olkusz. Wykształcenie ogólne zdobył w Mysłowicach. Studia wyższe ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując tytuł magistra filologii francuskiej.

W latach 1929 – 1931 był nauczycielem w Państwowym Gimnazjum im. H. Kołłątaja w Pińczowie, a w okresie od 1 września 1932 do 31 lipca 1934 roku nauczycielem w Państwowym Gimnazjum im. Śniadeckich w Kielcach.

Od 1934 roku do 26 października 1938 roku pracował w Państwowym Gimnazjum im. Odrowążów w Chorzowie. Do wybuchu II wojny światowej uczył w Państwowym Gimnazjum im. A. Osuchowskiej w Cieszynie. W okresie okupacji od listopada 1939 do stycznia 1945 roku pracował w szkolnictwie konspiracyjnym w Szczekocinach. 17 lutego 1945 roku rozpoczął ponownie pracę w Państwowym Gimnazjum im. Odrowążów w Chorzowie. Od 26 marca 1945 roku do 28 listopada 1949 roku był kierownikiem ogniska metodycznego języka francuskiego. Od 1 września 1948 do 4 sierpnia 1949 pełnił obowiązki dyrektora Szkoły Ogólnokształcącej Koedukacyjnej w Chorzowie Batorym. Następnie od 5 sierpnia 1949 pełnił obowiązki dyrektora Szkoły Ogólnokształcącej Męskiej Stopnia Podstawowego i Licealnego.

Wpisany do Złotej Księgi Zasłużonych Nauczycieli I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie.