Profile nauczania

Od roku 1994 w Liceum funkcjonuje autorski system kształcenia w ramach międzyklasowych bloków specjalizacyjnych. Wdrożenie systemu, którego autorem jest dr n. mat. Marek Piętka – wicedyrektor Liceum, nastąpiło po jego pozytywnym zaopiniowaniu przez Przewodniczącego Krajowej Rady Nauki – prof. dr hab. Tadeusza Wilocha, pracowników naukowych Instytutu Badań Pedagogicznych w Warszawie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie oraz Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Uczniowie przystępujący do wyboru profili w 1994 roku mieli do wyboru 18 trójprzedmiotowych specjalizacji. Obecnie, w wyniku zmian organizacyjnych w Liceum jest ich ponad 120. Rozszerzanie treści programowych w wyniku profilowania procesu dydaktycznego znalazło swój efekt w postaci wyników egzaminów maturalnych oraz kwalifikacji na studia wyższe. Od końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku odsetek przyjęć na wyższe uczelnie publiczne nie spada poniżej 95%.
Wyboru profili nauczania (czyli rozszerzeń programowych lub bloków specjalizacyjnych) dokonuje uczeń w II semestrze klasy pierwszej, czyli mniej więcej po półrocznym pobycie w Słowaku. A zatem klasy pierwsze zróżnicowane są jedynie pod względem językowym! Wybór profili dokonuje się poprzez wskazanie trzech wiodących zajęć edukacyjnych, które realizowane są w klasie drugiej i trzeciej w tygodniowym wymiarze “po dwie godziny każdego przedmiotu”. Istnieje możliwość wyboru przedmiotów dodatkowych a także zmiany bloku specjalizacyjnego w trakcie nauki (w tym przypadku konieczne jest uzupełnienie różnic programowych). Przyjęty system kształcenia gwarantuje uczniom znaczne wykroczenie poza podstawę programową z wybranych dziedzin wiedzy w tym języków obcych.

Zestaw dokumentów do pobrania związanych z organizacją zajęć specjalizacyjnych znajduje się w sekcji Odnośniki Do pobrania