Rada Rodziców

Rada Rodziców Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego w Chorzowie funkcjonuje na mocy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (z późniejszymi zmianami) oraz Statutu UILO. Kadencja Rady Rodziców upływa we wrześniu 2023 r.


Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

 • Sabina Kasprowska 4B – Przewodnicząca
 • Aleksandra Kluba 3C – V-ce Przewodnicząca
 • Joanna Starzyk 2B – Sekretarz
 • Izabella Hodniczek1A – Członek RR
 • Anna Maria Kuś 1B – Członek RR
 • Ewa Fidyk 1C – Członek RR
 • Monika Szostok 1D – Członek RR
 • Bożena Borecka 1E – Członek RR
 • Wojciech Dinges 2A – Członek RR
 • Anna Piguła 2C – Członek RR
 • Ewa Ogłozińska 2D – Członek RR
 • Beata Kempa 2E – Członek RR
 • Katarzyna Gębska 3A – Członek RR
 • Jacek Wesenfeld 3B – Członek RR
 • Aleksandra Cwajna 3D – Członek RR
 • Urszula Więckowska 3E – Członek RR
 • Agnieszka Paluch 4A – Członek RR
 • Aleksandra Jadwiszczok – Bułdak 4C – Członek RR
 • Krzysztof Maruszczak 4D – Członek RR
 • Justyna Jasińska 4E – Członek RR

Konto bankowe Rady Rodziców:

Przelewy – tytułem “wpłata na rzecz szkoły”, proszę kierować na rachunek Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka:
ING Bank Śląski O/Chorzów 23 1050 1214 1000 0024 2199 2500


i zapłać online.

Akceptuję Regulamin płatności oraz politykę cookies Dotpay Sp. z o.o..


Regulamin Rady Rodziców dostępny jest na stronie internetowej UILO w dziale „Statut i regulaminy”


Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Rodziców.

2014-2015
PROTOKÓŁ nr 2/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 3/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 4/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 5/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 6/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 8/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 9/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 10/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 11/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 12/2014-2015


2015-2016
PROTOKÓŁ nr 2/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 3/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 4/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 5/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 6/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 7/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 8/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 9/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 10/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 11/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 12/2015-2016

 


2016-2017
PROTOKÓŁ nr 1/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 2/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 3/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 4/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 5/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 6/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 7/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 8/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 9/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 10/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 11/2016-2017

 


2017-2018
PROTOKÓŁ nr 1/2017-2018
PROTOKÓŁ nr 2/2017-2018
PROTOKÓŁ nr 3/2017-2018
PROTOKÓŁ nr 4/2017-2018
PROTOKÓŁ nr 5/2017-2018
PROTOKÓŁ nr 6/2017-2018
PROTOKÓŁ nr 7/2017-2018
PROTOKÓŁ nr 8/2017-2018
PROTOKÓŁ nr 9/2017-2018
PROTOKÓŁ nr 10/2017-2018
PROTOKÓŁ nr 11/2017-2018
PROTOKÓŁ nr 12/2017-2018

 


2018-2019
PROTOKÓŁ nr 1/2018-2019
PROTOKÓŁ nr 2/2018-2019
PROTOKÓŁ nr 3/2018-2019
PROTOKÓŁ nr 4/2018-2019
PROTOKÓŁ nr 5/2018-2019
PROTOKÓŁ nr 6/2018-2019
PROTOKÓŁ nr 7/2018-2019
PROTOKÓŁ nr 8/2018-2019
PROTOKÓŁ nr 9/2018-2019
PROTOKÓŁ nr 10/2018-2019
PROTOKÓŁ nr 11/2018-2019

 


2019-2020
PROTOKÓŁ nr 1/2019-2020
PROTOKÓŁ nr 2/2019-2020
PROTOKÓŁ nr 3/2019-2020
PROTOKÓŁ nr 4/2019-2020
PROTOKÓŁ nr 5/2019-2020
PROTOKÓŁ nr 6/2019-2020
PROTOKÓŁ nr 7/2019-2020
PROTOKÓŁ nr 8/2019-2020

 


2020-2021
PROTOKÓŁ nr 1/2020-2021
PROTOKÓŁ nr 2/2020-2021
PROTOKÓŁ nr 3/2020-2021
PROTOKÓŁ nr 4/2020-2021
PROTOKÓŁ nr 5/2020-2021
PROTOKÓŁ nr 6/2020-2021
PROTOKÓŁ nr 7/2020-2021
PROTOKÓŁ nr 8/2020-2021

 


2021-2022
PROTOKÓŁ nr 1/2021-2022
PROTOKÓŁ nr 2/2021-2022
PROTOKÓŁ nr 3/2021-2022
PROTOKÓŁ nr 4/2021-2022
PROTOKÓŁ nr 5/2021-2022
PROTOKÓŁ nr 6/2021-2022
PROTOKÓŁ nr 7/2021-2022
PROTOKÓŁ nr 8/2021-2022
PROTOKÓŁ nr 9/2021-2022
PROTOKÓŁ nr 10/2021-2022

 


2022-2023
PROTOKÓŁ nr 1/2022-2023
PROTOKÓŁ nr 2/2022-2023
PROTOKÓŁ nr 3/2022-2023
PROTOKÓŁ nr 4/2022-2023
PROTOKÓŁ nr 5/2022-2023
PROTOKÓŁ nr 6/2022-2023
PROTOKÓŁ nr 7/2022-2023