Rada Rodziców

Rada Rodziców Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego w Chorzowie funkcjonuje na mocy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (z późniejszymi zmianami) oraz Statutu UILO. Kadencja Rady Rodziców upływa we wrześniu 2023 r.


Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

 • 1D Marta Chmielewska – Przewodnicząca RR
 • 4C Aleksandra Kluba – V-ce Przewodnicząca
 • 1E Joanna Czaja – Sekretarz
 • 1A Iza Watanabe – Członkini RR
 • 1B Justyna Mizeracka – Członkini RR
 • 1C Monika Pojda-Dziekońska – Członkini RR
 • 1F Małgorzata Banaszczyk – Członkini RR
 • 1G Anita Wardzyk-Kulińska – Członkini RR
 • 2A Izabela Hodniczek – Członkini RR
 • 2B Anna Maria Kuś – Członkini RR
 • 2C Ewa Fidyk – Członkini RR
 • 2D Ewa Woźniczka – Członkini RR
 • 2E Bożena Borecka – Członkini RR
 • 3A Wojciech Dinges -Członek RR
 • 3B Joanna Starzyk – Członkini RR
 • 3C Anna Marciniak – Członkini RR
 • 3D Ewa Ogłozińska – Członkini RR
 • 3E Maria Banaś – Członkini RR
 • 4A Katarzyna Gebska – Członkini RR
 • 4B Jacek Wesenfeld – Członek RR
 • 4D Aleksandra Cwajna – Członkini RR
 • 4E Urszula Więckowska – Członkini RR

Konto bankowe Rady Rodziców:

Przelewy – tytułem “wpłata na rzecz szkoły”, proszę kierować na rachunek Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka:
ING Bank Śląski O/Chorzów 23 1050 1214 1000 0024 2199 2500


i zapłać online.

Akceptuję Regulamin płatności oraz politykę cookies Dotpay Sp. z o.o..


Regulamin Rady Rodziców dostępny jest na stronie internetowej UILO w dziale „Statut i regulaminy”

Regulamin Konkursu Dobrowolnych Wpłat na Fundusz RR


Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Rodziców.


2014-2015


2015-2016


2016-2017


2017-2018


2018-2019


2019-2020


2020-2021


2021-2022


2022-2023


2023-2024

PROTOKÓŁ nr 1/2023-2024
PROTOKÓŁ nr 2/2023-2024
PROTOKÓŁ nr 3/2023-2024
PROTOKÓŁ nr 4/2023-2024
PROTOKÓŁ nr 5/2023-2024
PROTOKÓŁ nr 6/2023-2024
PROTOKÓŁ nr 7/2023-2024