Przemysław Fabjański

Przemysław Jacek Fabjański – urodził się 2 czerwca 1962 roku w Chorzowie. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 35 w Chorzowie, a następnie do Szkoły Podstawowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. W latach 1976-1980 kontynuował naukę w „Słowaku”, gdzie od 1977 roku pełnił funkcję prezesa nowopowstałego Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego PTTK (później Koła Geografów „Peneplena”). W roku 1980, jako uczeń klasy maturalnej, został laureatem VI Olimpiady Geograficznej. W latach 1980-1985 studiował na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zaś w 2002 roku ukończył studia z zakresu zarządzania w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. W czasie studiów uniwersyteckich był Przewodniczącym Komisji Wydziałowej Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a w roku 1981 Przewodniczącym Komitetu Strajkowego. Współzałożyciel Koła Naukowego Gemmologów Uniwersytetu Śląskiego i współorganizator I Międzynarodowej Giełdy i Wystawy Minerałów w Sosnowcu (1984 r.).

Od 1985 roku związany z chorzowską oświatą. Pracę pedagogiczną rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 25 i IV LO im. Marii Skłodowskiej – Curie w Chorzowie. Od 1987 roku jest nauczycielem geografii w I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. W okresie od 1 stycznia 1989 roku do 31 sierpnia 1991 r. pełnił funkcję wicedyrektora szkoły, a od 1 września 1991 r. jest jej dyrektorem. Po nawiązaniu formalnej, dydaktycznej współpracy z Uniwersytetem Śląskim, od 1 września 2007 r. pełni funkcję dyrektora Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie, w skład którego wchodzą dziś Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego i Gimnazjum Dwujęzyczne.

Jest Organizatorem Turystyki PTTK, Strażnikiem Ochrony Przyrody, członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi i National Geographic Society (USA). Od 1989 roku jest organizatorem górskiego Rajdu Słowaka, licznych wycieczek geograficznych i krajoznawczych, warsztatów terenowych i obozów naukowych w kraju i zagranicą.

Od 1991 roku zajmuje się organizacją oraz jest liderem szkolnych wypraw geograficznych do Indii, Nepalu, Pakistanu, Bangladeszu i na Sri Lankę, Indonezji, Malezji, Singapuru, Brunei, Mjanmy, Laosu, Kambodży, Tajlandii, Etiopii a także wyjazdów absolwenckich na subkontynent indyjski, południowo–wschodniej Azji, Afryki, Europy i na Bliski Wschód.

Prowadzi szeroką działalność edukacyjną i popularyzatorską: autorskie programy edukacyjne, liczne wykłady dla studentów i uczniów, odczyty, prelekcje, wystawy, artykuły prasowe, audycje radiowe i telewizyjne. W 2007 roku wydał reportaż pt. „Szkolny dzienniczek indyjskiej przygody”. Jest wolontariuszem, organizatorem i koordynatorem szeregu akcji charytatywnych, w tym pomocy chorym i cierpiącym, ofiarom katastrof naturalnych i prześladowań (Polska, Sri Lanka, Nepal, Indie). Uczestniczy w wielu przedsięwzięciach i projektach edukacyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Posiada II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania geografii i stopień nauczyciela dyplomowanego. W roku 2004 odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w roku 2008 Medalem im. Kurta Aldera za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji. W roku 2001 został laureatem honorowego tytułu „Chorzowianin Roku”, zaś w 2015 roku władze Uniwersytetu Śląskiego wyróżniły go tytułem “Honorowego Absolwenta Uniwersytetu Śląskiego. “Za wytrwałe naprawianie świata” został uhonorowany w 2018 roku przez Kapitułę Nagrody im. Ireny Sendlerowej wyróżnieniem specjalnym. W tym samym roku za wieloletnią działalność dydaktyczną, eksploratorską i popularyzatorską w dziedzinie geografii otrzymał Złotą Odznakę Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Był wyróżniany nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Śląskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Chorzów, a przed objęciem funkcji kierowniczej, również Dyrektora Szkoły. Interesuje się m.in. cywilizacją Indii i południowej Azji, polityką międzynarodową, turystyką górską i narciarstwem. Wśród jego uczniów i absolwentów są liczni olimpijczycy z geografii na szczeblu okręgowym i ogólnopolskim jak również liczne grono podróżników, w tym także autorów przewodników turystycznych po różnych zakątkach świata.