Paweł Misz

Urodził się 16 lipca 1910 roku w Szopienicach. Ukończył seminarium nauczycielskie w Mysłowicach, Wyższy Kurs Nauczycielski w Poznaniu oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Katowicach. W latach 1929 – 1939 pracował jako nauczyciel w szkołach podstawowych na terenie Chorzowa. Od lutego 1945 do sierpnia 1951 był kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie.

We wrześniu 1951 roku został dyrektorem I Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego TPD w Chorzowie (obecnie Liceum im. J. Słowackiego) i przez dziewiętnaście lat kierował szkołą, która zdobywała coraz wyższe znaczenie, renomę i była jedną z najlepszych szkół średnich w regionie. Bardzo dobry organizator, taktowny pedagog, sumienny i rzetelny nauczyciel matematyki, cieszący się ogromnym autorytetem wśród młodzieży, nauczycieli oraz całego środowiska chorzowskiej oświaty. Za wybitne osiągnięcia w pracy dyrektorskiej i nauczycielskiej wielokrotnie był nagradzany i wyróżniany (Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego, Złota Odznaka ZNP). Wpisany do Złotej Księgi Zasłużonych Nauczycieli I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie.

W pamięci nauczycieli i wychowanków pozostał jako wielka osobowość tej szkoły. Człowiek, który na nikogo nigdy nie podniósł głosu. Stoicki spokój, powaga i opanowanie Pana Dyrektora w każdej sytuacji wzbudzały szacunek i respekt grona nauczycielskiego oraz młodzieży. W szkole panował ład, spokój, harmonia. Wystarczyło, aby Pan Dyrektor pojawił się na korytarzu – i już panowała cisza, wszyscy pochylali głowy i z szacunkiem, bezwiednie tworzyli jak gdyby szpaler, którym z godnością głowy państwa przechodził Dyrektor, delikatnie się uśmiechając. Do dziś pamiętamy jak bardzo biło nam serce, gdy dyrektor wręczał nam świadectwa, bądź przypinał odznaki wzorowego ucznia, jak dumni byliśmy, gdy uścisnął nam rękę.