Aktualności

Klub Myśli Ekologicznej i Uniwersytet Śląski zapraszają do zielonych miast

Uniwersytet Śląski, Klub Myśli Ekologicznej oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia serdecznie zapraszają już dziś (wtorek – 18.30) na spotkanie z Gil Peñalosa z Toronto (światowy autorytet w dziedzinie tworzenia demokratycznych i przystępnych mieszkańcom przestrzeni miejskich). Będziemy rozmawiać o zielonych miastach idealnych. Z jakich rozwiązań możemy korzystać w polskich miastach w celu uczynienia ich bardziej przyjaznym dla ludzi? Porozmawiamy o takich projektach gościa jak „3-30-300”, „8 80 Cities”, „Ciclovia / Open Streets”.

Wydarzenie można oglądać na kanałach:

– YouTube (wersja PL): https://www.youtube.com/watch?v=3fv70ZQcRQw&feature=youtu.be

– Facebook (wersja oryginalna): https://www.facebook.com/klubmyslieko/

Nasz dar – agregat prądotwórczy pojechał do ukraińskiego Tarnopola

Społeczności Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie oraz VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, w darze pomocy i nadziei przekazują agregat prądotwórczy o wartości 5.604,94 zł dla Tarnopolskiej Ogólnokształcącej Szkoły I-III Stopnia Nr 4 (przed II wojną światową patronem szkoły był Juliusz Słowacki). Środki pochodzą z kwest zorganizowanych przez młodzież obu szkół.

Liczymy, że ten skromny dar pomoże nauczycielom i uczniom Ogólnokształcącej Szkoły I-III Stopnia Nr 4 w Tarnopolu – partnerskim mieście Chorzowa, przetrwać tragiczny okres rosyjskiej inwazji. Społeczności Słowaka i Pika Jesteśmy łączą się ze swymi ukraińskimi Przyjaciółmi w ich heroicznej walce w obronie wolnej i niepodległej Ukrainy i oczekują nadejścia pokojowych czasów, powrotu do dawnych spotkań, służących kształtowaniu i wychowywaniu młodych Europejczyków – Ukraińców i Polaków.

Slava Ukraini

Dzień Otwarty na wydziałach Uniwersytetu Śląskiego

20 lutego drzwi naszego Uniwersytetu będą otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych wyborem wymarzonego kierunku studiów. Zapraszamy na Wydział Nauk Społecznych, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Teologiczny i Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego. W ramach Dnia Otwartego przygotowano bogatą ofertę wykładów, warsztatów oraz spotkań z przedstawicielami uczelni, tak aby każdy mógł dowiedzieć się o nas jak najwięcej. Uczestnicy zajęć będą mogli poznać praktyczne zastosowania danej dyscypliny wiedzy, dowiedzą się, jakie dany kierunek daje perspektywy zawodowe i późniejsze możliwości na rynku pracy. Do dyspozycji uczniów będą także przedstawiciele Samorządu Studenckiego i kół naukowych. Uczniowie będą mogli zadawać pytania dotyczące zasad rekrutacji, programów wymiany międzynarodowej albo dowiedzieć się, jakie Uczelnia oferuje stypendia. To znakomita okazja, by lepiej poznać charakterystykę danego kierunku studiów oraz poczuć atmosferę studiowania. Tym bardziej, że w lutym pozostało już mniej niż 100 dni do matury! Zapraszamy!

UWAGA – wymagana jest wcześniejsza rejestracja za pośrednictwem formularza internetowego. Liczba miejsc ograniczona! 

Słowak = Szkoła Równego Traktowania

Szkoła Równego Traktowania to  ogólnopolski projekt antydyskryminacyjny skierowany do nauczycielek i nauczycieli. Celem przedsięwzięcia jest budowanie przyjaznego i bezpiecznego środowiska szkolnego, wolnego od dyskryminacji, przemocy i wykluczenia. Do projektu finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG, szkoła nasza przystąpiła w 2022 r. Organizator projektu – Fundacja Geremka w Warszawie, “doceniając poświęcony czas i zaangażowanie uczestnika projektu Pana Krystiana Kazimierczuka oraz energię nauczycieli i społeczności uczniowskiej”, jak czytamy w podziękowaniach, nadała Uniwersyteckiemu I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie odznakę SZKOŁY RÓWNEGO TRAKTOWANIA.

Dziękuję Koordynatorowi, Panu Profesorowi Krystianowi Kazimierczukowi i uczestnikom projektu, gratuluję wyróżnienia i normalności (równości), którą wszyscy na co dzień staramy się kreować.

Przemysław Fabjański

Dziękuję Orkiestrantom ze Słowaka

Kilkudziesięcioro uczennic i uczniów naszego Liceum zagrało w niedzielę 29 stycznia 2023 roku w 31. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – pięknym święcie empatii, miłości, solidarności… Na terenie swoich miast zbierali do puszek datki, dzięki którym zakupione zostaną kolejne partie sprzętu (w tym roku głównie laboratoryjnego) dla polskich szpitali.

Wszystkim Wolontariuszkom i Wolontariuszom ogromnie dziękuję, zarówno za udział w WOŚP-ie, jak i wszystkich innych przedsięwzięciach pomocowych, w których tak powszechnie uczestniczycie jako Uczniowie Słowaka. Bardzo się cieszę z Waszych dobrych serc i wrażliwości na ludzkie cierpienie, wrażliwości ekologicznej i społecznej i przykładu jaki dajecie nie tylko swoim rówieśnikom.

Przemysław Fabjański

Słowak z Tarczą (Złotą)

Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie uplasowało się na 156. miejscu w Polsce (na 6609 szkół średnich), 12. w województwie śląskim, 4. w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i tradycyjnie na 1. miejscu w Chorzowie.

Spośród szkół chorzowskich, w rankingu wojewódzkim znalazły się także Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej (20. miejsce w woj. śląskim) oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego (83. miejsce). “Katolik” sklasyfikowany został na 215. miejscu w kraju zaś “Batory” na 794.

Po raz kolejny znaleźliśmy się w elitarnej grupie szkół wyróżnionych Złotą Tarczą. Srebrną Tarczą wyróżniono Liceum S.R.K.A.K. a Brązową Tarczą III LO im. Stefana Batorego.

Gratulacje dla Olimpijczyków – najlepszych uczniów w Polsce oraz Ich Rodziców, ogromne wyrazy uznania, gratulacje i podziękowania dla wspaniałych Tutorów – nauczycieli, którzy przygotowali uczniów do udziału w olimpiadach. Serdecznie gratuluję ubiegłorocznym Maturzystom, którzy osiągnęli wysokie wyniki egzaminacyjne, a także Ich Profesorom i Rodzicom.