Aktualności

Podróże z Penepleną

Koło Geografów “Peneplena” zaprasza dziś o 15.15 na spotkanie z Jakubem Mosiem – absolwentem Słowaka, uczestnikiem dwóch szkolnych wypraw geograficznych do Azji, który jako uczeń Słowaka został dwukrotnie finalistą Olimpiady Geograficznej (2019, 2020). Spotkanie odbędzie się w pracowni geograficznej, a z Kubą – studentem warszawskiej SGH spotkamy się na platformie MS Teams. Moderatorką spotkania będzie Martyna Cichosz – uczestniczka ostatniej wyprawy geograficznej.

W Dniu Edukacji Narodowej …

Szanownym Paniom i Panom Profesorom – byłym i obecnym, Pracownikom Słowaka a także Uczniom i całej społeczności naszego Liceum składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Życzę wszystkim, by edukacja – najważniejsza dziedzina działalności każdego państwa na świecie, cieszyła się także w Polsce szacunkiem, na jaki zasługuje zarówno ze strony władz państwowych, jak i całego społeczeństwa.

Przemysław Fabjański

Koncert z okazji Dnia Edukacji odbędzie się 13.10.2021 r. o godzinie 13.30 w sali gimnastycznej. Proszę o zachowanie “ostrożności sanitarnej” – dezynfekcję dłoni, zasłanianie nosa i ust oraz utrzymanie dystansu.

14 października (czwartek) jest dniem ustawowo wolnym od zajęć dydaktycznych. Nie jest jednak dniem wolnym od pracy dla nauczycieli i pracowników Liceum. Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze dla uczniów po uprzednim zgłoszeniu  przez rodziców takiej potrzeby wychowawcy klasy . 15 października (piątek) jest dniem zajęć lekcyjnych.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej miło mi poinformować, że za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze Nagrodą Prezydenta Miasta Chorzów uhonorowane zostały Prof. Prof. Beata Ślusarczyk i Bożena Baryła, a Nagrody Dyrektora Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego otrzymali Prof. Prof.: Sabina Skałka-Gawlik, Janusz Dubiel, Marta Nyznar-Zwolińska, Danuta Hornik, Tomasz Fabjański, Lilianna Myszka, Karolina Bociańska, Joanna Przybyła-Piątek, Krystian Kazimierczuk, Magdalena Klein, Andrzej Król, Damian Straszak, Sonia Kawczyk, Roman Lazar, Beata Olech-Harężlak, Krzysztof Kwiecień, Joanna Szeligowska i Jolanta Czeczota.

Za wzorową pracę Dyrektor przyznał nagrody pracownikom administracji i obsługi Liceum. Otrzymali je: Mariola Zachłod, Agnieszka Głogowska, Sebastian Dudek, Sonia Kawczyk, Zofia Kowalik, Sylwia Sendobry. Beata Kalisz i Andrzej Bobrzecki.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratuluję. Dyrektor

Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego

8 października w naszej szkole odbyły się obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, które to zostały przygotowane przez Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej wspólnie z Radą Młodzieżową naszej szkoły oraz zaproszonych gości. Celem święta jest zwrócenie szczególnej uwagi na problematykę chorób psychicznych oraz dążenie do promowania właściwych postaw ludzkich wobec osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. W naszym społeczeństwie niestety wciąż funkcjonują stereotypy dotyczące osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Negatywne postrzeganie sprawia, że wielu chorych wstydzi się poszukiwać specjalistycznej pomocy dla siebie.

Obchodzenie Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego pozostaje wyrazem globalnej empatii z tymi, którzy doświadczyli lub doświadczają trudności w obszarze zdrowia psychicznego, pomagając tymże osobom czuć nadzieję, że z powodu swojej choroby nie będą stygmatyzowani i odrzucani.

Wyniki 42. Rajdu Słowaka

W pięknej jesiennej scenerii odbył się tegoroczny Rajd Słowaka, którego chyba wszystkim brakowało. Wreszcie, po rocznej przerwie, mogliśmy razem wyruszyć w góry, ale przede wszystkim być z sobą i zrealizować składający się z kilku elementów edukacyjno-wychowawczy projekt, czyli Rajd Słowaka. Dziękuję Rodzicom za umożliwienie młodzieży udziału w Rajdzie i wychowawcze wsparcie.

Wszystkim uczestnikom gratuluję oryginalnych pomysłów artystycznych, przygotowania geograficznego, dobrej kondycji fizycznej i skutecznego sprzątania szlaków. Naszym Profesorom i Absolwentom dziękuję za zapewnienie opieki. Szczególne podziękowania kieruję do Pani Julii Greiner, Panów – Krzysztofa Kwietnia i Sebastiana Dudka.

Wyniki 42. Rajdu Słowaka przedstawiają się następująco:

Lokata I: Klasa 3c (lic. trzyletniego); lokata II: Klasy: 1a, 1e, 3a (liceum czteroletniego); lokata III: klasa 3a (liceum trzyletniego) i klasa 3b (liceum czteroletniego). Gratulacje!

Zapraszamy na jutrzejsze (wyjątkowo we wtorek,  godz.15.15, s. 213) spotkanie Koła Geografów “Peneplena” i kolejne w środę 20.10.

 

Rok akademicki rozpoczęty

Początek października upłynął pod znakiem inauguracji roku akademickiego – wydarzenia ważnego dla nas i naszych absolwentów. Dyrektor szkoły, zarazem Honorowy Absolwent Uniwersytetu Śląskiego uczestniczył w uroczystej inauguracji 54. Roku Akademickiego 2021/22 w śląskiej Alma Mater, także na wydziałach: Przyrodniczym oraz Nauk Ścisłych i Technicznych.

Wszystkim naszym absolwentom, studentom w uczelniach polskich i zagranicznych, życzymy naukowych sukcesów i zdrowego, stacjonarnego roku akademickiego.

Nauczyciele i Młodzież Słowaka.

Śląski Festiwal Nauki

Od soboty trwa Śląski Festiwal Nauki, o którym zapewne informowali Was już Wychowawcy klas. Od dziś przybrał on formułę online, co ułatwi udział w wydarzeniach bez wychodzenia z ciepłych pomieszczeń szkolny i domowych. kolejne tematyczne dni festiwalowe przedstawiają się następująco: 11.10 – Dzień Przyrody, 12.10 – Dzień Techniki, 13.10 – Dzień Nauk Historyczno-Społecznych, 14.10 – Dzień Nauk Ścisłych, 15.10 – Dzień Medycyny i Zdrowia. Więcej informacji: https://www.slaskifestiwalnauki.pl/.

Zapraszamy