Aktualności

Matura 2021 – rozdanie świadectw dojrzałości. Informacja o egzaminie poprawkowym

Na 180 tegorocznych abiturientów 173 złożyło egzamin maturalny z wynikiem pozytywnym, co stanowi 96,1% liczby osób dopuszczonych do sesji wiosennej.
Serdecznie gratuluję! Trudno na razie o głębszą analizę, w tym porównawczą, ale Wasze wyniki wyglądają optymistycznie, a niektóre …. imponująco!!!
Świadectwa dojrzałości będzie można odbierać od godziny 12.00 (3a – s. 113, 3b i absolwenci z poprzednich lat – s.110, 3c – s. 109, 3d – 112, 3e – 111).

Absolwenci, którzy nie uzyskali wymaganego wyniku 30% z jednego  mogą przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godzinie 900. Egzamin odbędzie się w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Okręgowej Komisji w Jaworznie i podanym do wiadomości na stronie internetowej OKE w Jaworznie www.oke.jaworzno.pl nie później niż 10 sierpnia.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu poprawkowego jest złożenie dyrektorowi szkoły pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu (Załącznik nr 7a) w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca 2021 r.

Życzę wszystkim tegorocznym maturzystom, wspaniałych, inspirujących wakacji i udanego startu w drodze na wymarzone studia wyższe.

Przemysław Fabjański

Prawda – wolność – solidarność

W dniach 4-8 sierpnia dwuosobowa reprezentacja Słowaka – Pan Profesor Krystian Kazimierczuk oraz Jego uczennica Magdalena Safin wezmą udział w letnim seminarium poświęconym pamięci ks. Jerzego Popiełuszki, który został zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w 1984 roku.

Bezpiecznych wakacji, udanego urlopu!

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie,

zakończyliśmy trudny rok szkolny, a dziś pierwszy dzień wakacji dla naszych uczniów. Dziękując za miłą, opartą na wzajemnym zaufaniu i merytoryczną współpracę, życzę Państwu oraz całej młodzieży (także Kandydatom do Liceum) bezpiecznego pod każdym względem odpoczynku. Młodzieży życzę udanych wakacji, poznawania kraju, a może i innych regionów, a Rodzicom udanego i “bezwirusowego” okresu urlopowego.

Szanowni Państwo Profesorowie,

Wam w szczególności życzę odpoczynku po wyczerpującej zdalnej pracy, którą praktykowaliśmy przez ponad siedem miesięcy. Oby przyszły rok był bardziej zbliżony do tzw. “normalnych czasów”.

Dziękuję, życzę zdrowego i bezpiecznego wakacyjnego odpoczynku.

Przemysław Fabjański

Wakacyjna Geofotka

Katedra Geologii Stosowanej, Politechniki Śląskiej w Gliwicach organizuje konkurs fotograficzny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Przedmiotem konkursu jest wykonanie w czasie wyjazdów wakacyjnych fotografii obiektów geologicznych i krótkiego opisu tego obiektu. Patronat nad konkursem objął Dziekan Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej.

Poniżej zamieszczamy Regulamin konkursu oraz oświadczenia, które powinni wypełnić uczestnicy.

Laureaci Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy otrzymają zaproszenia na najbliższą Giełdę Minerałów organizowaną przez nasz Wydział. Wyróżnione prace zostaną wystawione w holu Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

 

Wakacyjny Mistrz Wypracowań

Zapraszamy młodzież i dorosłych do wakacyjnej zabawy słowem.

Na portalu edukacyjnym Dyktanda.pl rusza kolejna edycja niezwykle popularnego konkursu Mistrz Wypracowań. Uczestnicy mogą wybierać niezwykle ciekawe tematy związane z geografią, historią oraz językiem polskim – tak, aby każdy znalazł coś dla siebie!

Dla zwycięzców przygotowaliśmy bardzo cenne nagrody rzeczowe!

Za każde przesłane i zatwierdzone przez moderatora wypracowanie uczestnik otrzymuje punkty, które zsumowane trafiają do rankingu. Wystarczy wystarczy zająć jedno z pierwszych pięćdziesięciu miejsc, aby odebrać nagrodę! Ponadto serwis Dyktanda.pl wręczy również nagrody gwarantowane, przydzielane za osiągnięcie wskazanej liczby punktów.

Do wzięcia udziału w konkursie Wakacyjny Mistrz Wypracowań, wystarczy posiadać bezpłatne konto użytkownika w serwisie Dyktanda.pl oraz na poniższej stronie kliknąć w przycisk ZAPISZ SIĘ DO KONKURSU:

Konkurs potrwa od pierwszego do ostatniego dnia wakacji.
Mogą w nim uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i średnich , a także osoby dorosłe.

https://dyktanda.pl/konkursy-wypracowan/wakacyjny-mistrz-wypracowan

Terminarz i instrukcja dla kandydatów starających się o przyjęcie do Uniwersyteckiego I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie

Terminarz i instrukcja dla kandydatów starających się o przyjęcie do Uniwersyteckiego I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie

Sposób postępowania rekrutacyjnego i terminy kolejnych etapów rekrutacji zostały ustalone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 stycznia 2021 r.

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, prosimy o wpisanie ocen do elektronicznego systemu rekrutacji.

Komisja rekrutacyjna będzie przyjmować dokumenty w godzinach 9.00 – 13.00 w sali 106 na parterze:

  • od 25 czerwca do 14 lipca (do godz. 15.00) należy dostarczyć oryginał lub kopię świadectwa do szkoły,
  • do 14 lipca (do godz. 15.00) dostarczyć oryginał lub kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu 8-klasisty.

Do 14 lipca można zmienić wybór preferencji w systemie elektronicznej rekrutacji.

Po otrzymaniu wyników egzaminu ósmoklasisty, prosimy o wpisanie ich elektronicznego systemu rekrutacji.

  • 22 lipca Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych do Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Chorzowie.
  • Jeśli zakwalifikowani kandydaci nie złożyli jeszcze oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 8-klasisty, to należy to uczynić w terminie do 30 lipca do godz. 15.00.
  • Złożenie oryginałów tych dokumentów jest jednocześnie potwierdzeniem przez rodzica woli przyjęcia. Jeśli oryginały zostały wcześniej złożone rodzice nie muszą składać żadnych innych oświadczeń.
  • 2 sierpnia Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Chorzowie.
  • Wszelkie uwagi, prośby lub odwołania dotyczące decyzji komisji rekrutacji należy składać na adres mailowy dyrektora szkoły (slowak@slowacki.edu.pl).