Aktualności

Nowy tygodniowy rozkład zajęć od 17.05

W e-dzienniku Librus dostępny jest już zaktualizowany tygodniowy rozkład zajęć, czyli plan lekcji według którego od najbliższego poniedziałku odbywać się będą zajęcia lekcyjne, najpierw w sposób mieszany, a po dwóch tygodniach, prawdopodobnie stacjonarny. Zmiany w planie podyktowane zostały względami organizacyjnymi, czyli zakończeniem nauki przez tegorocznych maturzystów i sytuacją kadrową.

 

Nauka szkolna w dniach 17-28 maja 2021r.

Od poniedziałku 17 maja 2021 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29.04.2021 r., szkoła nasza przechodzi na tzw. nauczanie hybrydowe, czyli mieszane. Przepis określa czas jego trwania na dwa tygodnie. Jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli, 31 maja nastąpi pełny powrót do szkoły.

Ze względu na liczebność niektórych naszych klas, powierzchnię sal i przestrzeni wspólnych, po konsultacjach z nauczycielami, Radą Rodziców i Radą Młodzieżową, nauka w Słowaku w czasie tych dwóch tygodni przebiegać będzie w następujący sposób:

tydzień 1: 17-21.05 – do szkoły zapraszamy uczennice i uczniów, którym w dzienniku lekcyjnym (zajęcia z wychowawcą) przyporządkowano numery parzyste;

tydzień 2: 24-28.05 – do szkoły zapraszamy uczennice i uczniów, którym w dzienniku lekcyjnym (zajęcia z wychowawcą) przyporządkowano numery nieparzyste.

Kolejność taka wskazana została przez Przewodniczącego Rady Młodzieżowej i zaakceptowana przez dyrektora. Schemat ten obowiązywać będzie zarówno na zajęciach odbywających się w zespołach klasowych, jak i w grupach międzyoddziałowych.

W czasie, gdy jedna część klasy uczestniczyć będzie w zajęciach stacjonarnych, pozostali uczniowie będą mieli możliwość udziału w bezpośredniej transmisji tych zajęć za pośrednictwem platformy MS Teams. W czasie pobytu w szkole proszę o zachowanie reżimu sanitarnego, używanie masek zasłaniających nos i usta, częstą dezynfekcję dłoni i zachowanie bezpiecznych odległości. Postaramy się, by zajęcia z wychowania fizycznego odbywały się na wolnym powietrzu, co zależne jest oczywiście od warunków atmosferycznych.

Usprawiedliwianie ewentualnych nieobecności odbywać się będzie na ogólnych zasadach, uwzględniających troskę rodziców o bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i potencjalne zagrożenie związane z korzystaniem z transportu publicznego i samego pobytu w zbiorowisku szkolnym.

Życzę zdrowia, także jak najszybszego zaszczepienia się, całej społeczności Słowaka  Przemysław Fabjański

“Spełnione (czytelnicze) życzenia”, czyli o nowych nabytkach w Bibliotece Szkolnej

Drodzy uczniowie,
w odpowiedzi na prośby dotyczące zakupu poszczególnych tytułów, wzbogaciłyśmy szkolny księgozbiór o proponowane przez Was pozycje.
Zapraszamy do odwiedzania Biblioteki i “degustacji” zakupionych “smakołyków”. Termin zwrotu książek wypożyczonych po Waszym powrocie do Szkoły upływa wraz z dniem 17 września br. Przypominamy, że pierwszeństwo przysługuje autorom wpisów do “Księgi Życzeń” oraz osobom, które zgłaszały swoje propozycje drogą mailową.

Do zobaczenia wkrótce – Zespół Biblioteki Szkolnej

WIZYTA BARTOSZA GELNERA W SŁOWAKU

Przed realizacją kolejnego projektu filmowego odwiedził swoją szkołę i Królewską Pracownię Polonistyczną Bartosz Gelner (Matura 2007 w klasie , której wychowawczynią była Pani profesor Emilia Skupin). Współczesne media określają go jako młodego, odważnego, charyzmatycznego i niezwykle dynamicznego aktora nowej generacji. Ekipa TVN w piątek 7 maja 2021 roku zarejestrowała powrót i spotkanie naszego Absolwenta po latach w chorzowskim Słowaku. Licealne lata wspominali Dyrektor Pan Przemysław Fabjański i polonista Andrzej Król opowiadając o działalności Bartka w Radzie Młodzieżowej – był współinicjatorem zaprojektowania i wprowadzenia w Słowaku szkolnych mundurków. Decyzja ta wyprzedziła kontrowersyjny wówczas pomysł MEN. Serdecznie wspominał udział w polonistyczno-kresowych wędrówkach i występy w programach Kawiarenki Literackiej na Zlotach Szkół Słowackiego (Wrocław, Krzemieniec) i w Sali Marmurowej Sejmu RP i oczywiście czas spędzony przy realizacji programów Kabaretu “Na 3/4”. To były początki przygody z teatrem i filmem. W spotkaniu uczestniczyła „koleżanka ze szkolnej ławy” Zuzanna Marczyńska-Maliszewska.

Pan Bartosz Gelner od 2013 roku gra w warszawskim Nowym Teatrze Krzysztofa Warlikowskiego. Jest absolwentem PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie. W 2013 roku otrzymał Wyróżnienie Krytyków Teatralnych ZASP za kreację w „Kabarecie warszawskim” w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. Kolejną nagrodą, która wpłynęła na dalsze losy naszego Absolwenta była Nagroda im. Piotra Łazarkiewicza dla Młodego Talentu na Festiwalu Filmów Polskich w Los Angeles.

Rozmowy i wspomnienia przywołały czas działań Bartka w Słowaku i jego emocjonalny związek z tym miejscem. Do Pracowni Polonistycznej powróciły szkolne i lekcyjne epizody, odświeżone wydarzenia, anegdoty, refleksje o roli szkoły w jego życiu.

Spotkanie po latach z Bartoszem Gelnerem – Absolwentem Słowaka z niezwykłą siłą przywołuje przesłanie wieszcza Juliusza

„…jednak zostanie po mnie ta siła fatalna…”

Klub Myśli Ekologicznej zaprasza

Już dziś (wtorek, 11 maja) od godz. 17.30 czekamy na Państwa, a gościem będzie uznany naukowiec, ale także ekspert Komisji Europejskiej w tematach bioróżnorodności rolnictwa, hodowli zwierząt, bezpieczeństwa żywnościowego, leśnictwa (mający dużą wiedzę nt. krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski), był też ministrem środowiska Republiki Czeskiej. Na Facebooku możecie słuchać rozmowy w języku angielskim (https://www.facebook.com/klubmyslieko/live), na kanale YouTube – tłumaczenie na język polski (https://youtu.be/oRVdCz96Om8). Jeśli masz pytania dotyczące np. unijnych strategii w tych obszarach, także w kontekście Funduszu Odbudowy, oraz jak Polska wypada na tle innych krajów Wspólnoty – zapraszamy. Będzie też filmik z Edwardem Nortonem i piosenka – niespodzianka.

Rozmowę poprowadzi Absolwent Słowaka – prof. dr hab. Piotr Skubała z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego.