Wolność Czytania 2020

Już w najbliższy piątek, 18 września zapraszamy na rozpoczęcie tegorocznej edycji „Wolności czytania”. Tego dnia o godz. 15.00 spotkamy się w Restauracji “Czerwona” (d. „Literacka”; ul. Sienkiewicza 8, naprzeciw Chorzowskiego Centrum Kultury) z Panem Profesorem Ryszardem Koziołkiem, od 1 października 2020 r. – Rektorem Uniwersytetu Śląskiego. 21 września o godz. 18.00 zapraszamy do Księgarni Dopełniacz na spotkanie z Martą Matyszczak, autorką powieści „Las i ciemność” z serii „Kryminały […]

Pełną informację przeczytasz podążając za linkiem: https://stowarzyszenie.slowacki.edu.pl/wolnosc-czytania-2020/

Pozdrawiamy,
Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka

Informacja o zmianie “Procedury organizacji zajęć w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie od 1 września 2020 r. w związku z epidemią COVID-19” wchodząca z dniem 14 września 2020

Drodzy Profesorowie, Uczniowie, Rodzice,

serdecznie dziękuję za Waszą odpowiedzialną i solidarną postawę w dwóch pierwszych tygodniach roku szkolnego. Jestem pod dużym wrażeniem. Cieszę się, że nie należycie do grona osób, dla których noszenie maseczki, a przez to ochrona innych – bliskich i dalszych – stanowi problem i ograniczenie wolności, choć zapewne jest to pewnego rodzaju ograniczenie, a przynajmniej dyskomfort. Rad jestem, że wsłuchujecie się w racjonalne, oparte na opiniach ekspertów, a nie populistyczne argumenty.

W ciągu dwóch powakacyjnych tygodni nie zanotowaliśmy w szkole ani jednego przypadku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i oby tak dalej (!!!), szczególnie w nadchodzącej chłodnej porze roku.

Dziękuję za zrozumienie i wyartykułowaną zarówno przez Radę Rodziców, jak i Radę Młodzieżową wolę dalszego, odpowiedzialnego postępowania dla naszego wspólnego bezpieczeństwa i utrzymanie obostrzeń.

Apelując do Państwa – Profesorów, Rodziców i Uczniów o zasłanianie ust i nosa tam gdzie jest to nakazane przepisami i rozsądkiem, chciałbym zaproponować złagodzenie obostrzeń od najbliższego poniedziałku, 14.09.2020 r. Złagodzenie polegać będzie na możliwości zdjęcia maseczek w salach lekcyjnych, w których możliwe jest zastosowanie wymaganego dystansu społecznego i będzie dotyczyć głównie zajęć grupowych lub odbywających się w mniej licznych oddziałach. Oczywiście można pozostać w maseczkach.

Nauczyciele, których głównym narzędziem pracy jest głos, będą mogli używać przyłbic bądź półprzyłbic zasłaniających nos i usta.
Zaproponowana zmiana umieszczona zostanie w „Procedurze organizacji zajęć w Uniwersyteckim I LO im. Juliusza Słowackiego w związku z epidemią Covid-19” (r. IV, p. 5 a, b, c).

Procedura organizacji zajęć w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie od 1 września 2020 r. w związku z epidemią COVID-19

Wszystkim życzę dobrego zdrowia. Przemysław Fabjański

Poprawkowy egzamin maturalny 8.09.2020

8 września 2020 r. o godzinie 14.00 rozpocznie się poprawkowy egzamin maturalny z matematyki. Zdających zapraszamy o godzinie 13.30 do sali 313 (II p.). Linijka, cyrkiel, kalkulator prosty i tablice matematyczne (te ostatnie przygotowane przez szkołę) to przybory pomocnicze, z których korzystanie jest dozwolone w czasie egzaminu.

Wrześniowe spotkania rodzicielskie

Życząc Państwu i Państwa Rodzinom dobrego zdrowia w nowym roku szkolnym, serdecznie zapraszam na spotkania rodzicielskie, organizowane według następującego porządku, z zachowaniem obowiązujących w naszej szkole procedur epidemiologicznych:

7.09, poniedziałek – 17.00 – klasy I – spotkanie z Dyrektorem w sali gimnastycznej (wejście od Ogrodów Słowaka); po spotkaniu:

 • klasa 1a – s. 308
 • klasa 1b – s. 309
 • klasa 1c – s. 111
 • klasa 1d – s. 210
 • klasa 1e – s. 204

8.09, wtorek – 17.00 – klasy drugie liceum czteroletniego (na podbudowie szkoły podstawowej):

 • klasa 2a – s. 113
 • klasa 2b – s. 206
 • klasa 2c – s. 207
 • klasa 2d – s. 213
 • klasa 2e – s. 315

8.09, wtorek – 17.00 – klasy drugie liceum trzyletniego (na podbudowie gimnazjum):

 • klasa 2a – s. 402
 • klasa 2b – s. 304
 • klasa 2c – s. 212
 • klasa 2d – s. 306
 • klasa 2e – s. 307

9.09, środa – 17.00 – klasy trzecie liceum trzyletniego:

 • klasa 3a – s. 401
 • klasa 3b – s. 405
 • klasa 3c – s. 109
 • klasa 3d – s. 302
 • klasa 3e – s. 208 – spotkanie 17.09.2020

Spotkanie Rady Rodziców (przewodniczących klasowych rad rodziców, wybranych na spotkaniach rodzicielskich poszczególnych oddziałów w dniach 7-9.09) odbędzie się w czwartek 10.09.2020 r. o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej liceum (s. 202, I p.).

Serdecznie zapraszam. Przemysław Fabjański

 

Inauguracja roku szkolnego 2020/21

Drodzy Uczniowie,

ze względu na niekorzystną prognozę pogody na jutrzejsze przedpołudnie, zapraszamy na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego o godzinie 10.00.

Uczniów klas pierwszych zapraszamy do sali gimnastycznej wejściem od strony Ogrodów Słowaka. Młodzież z klas drugich i trzecich zapraszamy bezpośrednio do podanych niżej sal lekcyjnych na transmisję inauguracji z sali gimnastycznej oraz koncert szkolnych zespołów muzycznych, a następnie spotkania z wychowawcami klas. Klasy drugie proszone są o wchodzenie wejściem głównym od strony ul. Dąbrowskiego a klasy trzecie wejściem tylnym (przez szatnię) od strony Ogrodów Słowaka.

Proszę wszystkich uczniów o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa (dostępne na naszej stronie) i stosowanie się do nich.

1A mgr Maciej Balicki 308
1B mgr Adam Peczyński 309
1C mgr Straszak Damian 111
1D mgr Zofia Ganobis 210
1E mgr Weronika Wiórek 204
2A IV mgr Stella Drogosz-Fabjańska 113
2B IV dr Maciej Burzyk 206
2C IV dr Sabina Skałka-Gawlik 207
2D IV mgr Danuta Jeziorowska 213
2E IV mgr Andrzej Król 315
2A mgr Marta Nyznar-Zwolinska 402
2B mgr Wojciech Kwaśny 304
2C mgr Magdalena Klein 212
2D mgr Anna Lazar 306
2E mgr Piotr Golba 307
3A mgr Tomasz Buszman 401
3B mgr Karolina Bociańska 405
3C mgr Joanna Przybyła-Piątek 109
3D mgr Monika Domogała 302
3E mgr Lilianna Myszka 208

Do zobaczenia. Przemysław Fabjański

1 września rozpoczynamy rok szkolny w trybie stacjonarnym

Szanowni Państwo Rodzice, Drodzy Uczniowie,

we wtorek, po niemal półrocznej przerwie w stacjonarnej spotkamy się, by Hejnałem Miasta Chorzów zainaugurować  99. rok szkolny w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego. Uroczystość inauguracyjna rozpocznie się o godzinie 10.00 w Ogrodach Słowaka.

W okresie epidemicznym pobyt w szkole – wszystkie zajęcia i różne aktywności, odbywać się będą według specjalnych reguł, określonych w “Procedurze organizacji zajęć w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie od 1 września 2020 r. w związku z epidemią COVID-19“. Proszę o zapoznanie się z zasadami postępowania i przestrzeganie ich dla naszego wspólnego dobra i bezpieczeństwa osób, z którymi spotykamy się na co dzień. Procedury powstały w oparciu o wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, rekomendacje zespołu ds. COVID-19 przy Polskiej Akademii Nauk, wytyczne Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej oraz doświadczenia innych państw w zwalczaniu epidemii. Zostały skonsultowane z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Radą Rodziców, a zawarte w nich rozwiązania uzyskały akceptację zarówno Sanepidu, jak i Rodziców. Procedury będą podlegać aktualizacji zależnie od sytuacji epidemiologicznej.

W przyszłym roku szkolnym do Słowaka uczęszczać będzie około 635 uczniów, zamieszkujących 30 miejscowości, położonych na obszarze 20 powiatów województwa śląskiego. W związku z powyższym a także faktem niemożności zapewnienia 1,5 metrowego dystansu na części zajęć oraz w strefach wspólnych (duża ilość uczniów to m.in. efekt podwójnego naboru uczniów w 2019 r. – 10 klas drugich liceum), niedawnymi powrotami z wakacji, rok szkolny rozpoczniemy w maseczkach zasłaniających usta i nos. Mam nadzieję, że elastyczna procedura pozwoli na zmniejszanie obostrzeń w miarę upływu czasu.

Proszę Was o dochowanie zasad higieny w trudnym dla nas wszystkich okresie, ale także o dobry humor, uśmiech i dużą dawkę optymizmu. Uczniów klas drugich liceum czteroletniego informuję o dalszych pracach nad tygodniowym planem lekcji i jego korektą. Mam nadzieję, że uda się go poprawić, choć z racji podwójnego naboru w związku z reformą edukacji, zbyt późną publikacją podręczników (prawie pół roku po ogłoszeniu oferty szkół), nie będzie to łatwą sprawą.

Całej społeczności Słowaka życzę zdrowia, dobrej fizycznej i psychicznej kondycji w nowym roku szkolnym, Licealistom – efektywnej i oby nie zdalnej nauki, zwieńczonej sukcesami w olimpiadach, konkursach i zawodach. Uczniom klas pierwszych gratuluję wyników rekrutacji i serdecznie witam w Słowaku. Profesorom życzę dobrego zdrowia i radości z pracy, którą z pasją wykonujecie w godzinach i poza godzinami pracy z młodzieżą.

Przemysław Fabjański