Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Zapraszam na koncert kwartetu “Violano”, który okrasi nietypowe jak na szkolne standardy, zakończenie roku szkolnego 2019/20. 26 czerwca o godzinie 10.00 Hejnałem Miasta Chorzów rozpoczniemy krótką ceremonię zakończenia roku szkolnego, w której będzie można uczestniczyć dzięki szkolnej telewizji Słowak Movie na kanale YouTube.

Świadectwa promocyjne zostały już wydrukowane. W razie konieczności ich odbioru, prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu. Wszystkie oceny końcowe  (serdecznie gratuluję wyników!) dostępne są w e-dzienniku. Uczniowie, którzy osiągnęli średnią z ocen 5,0 i wyższą, otrzymają nagrodę finansową. Tę odebrać będzie można w księgowości Liceum (s. 103) od piątku 25.06. Zdeponowane w szkole świadectwa proponujemy odebrać w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21, który jak mamy nadzieję przebiegać będzie w trybie stacjonarnym. Ze względu na nasze wspólne bezpieczeństwo nie organizujemy tradycyjnego zakończenia roku szkolnego dla kilkuset uczniów.

Dziękując Profesorom za szczególny wysiłek włożony w przygotowanie i prowadzenie zajęć, Rodzicom za wspieranie zarówno nauczycieli, jak i naszych Uczniów, Władzom Miasta Chorzów, Absolwentom i Darczyńcom za pomoc w dostosowaniu szkoły do wymogów sanitarno – epidemiologicznych, życzę aktywnego i zdrowego wakacyjnego wypoczynku.

Przemysław Fabjański

Wręczenie świadectw Maturzystom AD 2020

Szanowni Maturzyści,

serdecznie zapraszam na wręczenie świadectw, wyróżnień i nagród, które rozpocznie się we wtorek, 23 czerwca o godzinie 10.00. Mimo optymistycznych prognoz pogodowych, ze względu na dużą dynamikę troposfery, której doświadczamy w ostatnich dniach, odbędzie się ono w sali gimnastycznej, oczywiście z zachowaniem społecznego dystansu. Proszę o założenie maseczek przy podchodzeniu do odrębnych dla każdej klasy stolików, przy których Wasi Wychowawcy przekażą Wam pakiety ze świadectwami i nagrodami, a przed wejściem do sali od strony Ogrodów Słowaka, o dezynfekcję dłoni. W sali zostaną ustawione rzędy krzeseł dla każdej z pięciu klas maturalnych.

Obecność nie jest oczywiście obowiązkowa, a świadectwa będzie można odebrać także w innym terminie.

Przemysław Fabjański

W hołdzie pomordowanym w Katyniu

W kwietniu 2020 r. upamiętnialiśmy 80. rocznicę zbrodni katyńskiej – mordu dokonanego przez NKWD na polskiej inteligencji. Z tej okazji Biuro Edukacji Narodowej IPN zorganizowało konkurs „Ich służba trwa”, adresowany do osób pełnoletnich – nauczycieli, edukatorów, instruktorów harcerskich i pasjonatów historii, którzy mieli za zadanie indywidualnie lub w zespole dwuosobowym przygotować i przeprowadzić autorski projekt pokazujący, jak wielką i odczuwalną po ośmiu dekadach stratę poniosło państwo polskie w 1940 r.

Wśród laureatów konkursu znalazł się duet Karolina Kisiel (3a) – prof. Krystian Kazimierczuk za projekt pt. “Zainteresować Katyniem”.

Dziękujemy za pamięć.

Pan Profesor Krystian Kazimierczuk uczestniczył również w maju w międzynarodowym webinarze “20th century Jewish – Polish history”, prezentując scenariusz zajęć edukacyjnych poświęconych Pani Teofili Silbering, co związane jest z polską szkołą nauczania o Shoah. Webinar skierowany był do nauczycieli Polski, Ukrainy, Mołdowy i Niemiec.

Promocja Absolwentów Słowaka w czasie epidemii

We wtorek 23 czerwca 2020 r. rocznik maturalny kończy swój sześcio- lub trzyletni pobyt w Słowaku.

Serdecznie zapraszam Wychowawców klas maturalnych oraz tegorocznych Absolwentów na Uroczystość Promocji Absolwentów Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, która rozpocznie się o godzinie 1000 Hejnałem Miasta Chorzów.

Spotkanie w Ogrodach Słowaka odbędzie się z zachowaniem zasad dystansu społecznego, a uczestników nieco innej niż w ostatnich dziesięcioleciach uroczystości, proszę o używanie maseczek.

Niestety tym razem, za co bardzo przepraszam, nie zapraszam Profesorów i Rodziców.

Przemysław Fabjański

Niedzielne ogłoszenia… maturalne

Już jutro maturzyści rozpoczną wiosenną sesję egzaminacyjną, która potrwa do 29 czerwca. Tegoroczny egzamin przebiegać będzie według zaostrzonych procedur, związanych z zagrożeniem epidemicznym. Proszę wszystkich przystępujących do egzaminu o zapoznanie się z wytycznymi MEN (link w newsie z 2.06) i stosowanie się do zawartych w nich zaleceń. Przypominam, że na zbiórkę w wyznaczonych miejscach, z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu (zgodnie z informacją podaną 1.06) należy stawić się o godzinie 8.00 lub 13.00 w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godzinie 14.00.

Proszę o zabranie długopisów / piór z czarnym tuszem / atramentem (pamiętajcie o zapasowym) a także innych przyborów dozwolonych dla poszczególnych egzaminów, zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Proszę o pozostawienie rzeczy zbędnych, jak na przykład telefony, torebki, plecaki itp. w domu. Nie będzie ich można wnieść do sali egzaminacyjnej. Ze względu na procedury związane z dezynfekcją szkoły, nie będzie dostępu do szatni uczniowskich. Przed wejściami do poszczególnych sal egzaminacyjnych będzie jednak można zostawić parasole, a także wspomniane wcześniej telefony, które należy spakować do przygotowanych przez szkołę woreczków foliowych itd. (lepiej jednak wcale ich nie przynosić).

Prognozy pogody na najbliższe dni przewidują możliwość wystąpienia opadów atmosferycznych. Jako, że zdecydowana większość zdających wchodzić będzie na teren szkoły przez Ogrody Słowaka, proszę o zaopatrzenie się w parasole. Swoja drogą, wymuszą one zachowanie odległości pomiędzy zdającymi, przystępującymi do losowania numeru stolika.

Drodzy Maturzyści,

w tym szczególnym roku, życzę Wam połamania piór, ale przede wszystkim zdrowia, spokoju, dobrej koncentracji i osiągnięcia wspaniałych egzaminacyjnych wyników. Trzymam za Was kciuki. Do zobaczenia po długiej przerwie, już jutro o ósmej rano.

Przemysław Fabjański

Nauka licealna w czerwcu 2020 roku

Uprzejmie przypominam, iż dni 8-10 czerwca 2020 r. są zgodnie z odrębnymi przepisami prawa (§ 5. 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego /Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.) jak również moją decyzją są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Dodatkowe dni wolne wynikają z organizacji pisemnej części egzaminu maturalnego i pracy nauczycieli w zespołach nadzorujących jego przebieg.

Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz.990). Do końca roku szkolnego zajęcia dydaktyczne realizowane będą w formie niestacjonarnej. Jednocześnie możliwe są indywidualne spotkania nauczyciela z uczniem na terenie szkoły. Ze względu na fakt prowadzenia zajęć przez nauczycieli, spotkania te mogą się odbywać po zakończeniu pracy dydaktycznej przez nauczyciela, czyli przeważnie w godzinach popołudniowych. Umówione pomiędzy nauczycielem a uczniem spotkania muszą być zgłoszone przez nauczycieli z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Oczywiście mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów i ich rodzin, jak również profesorów i ich rodzin, sugeruję organizację takich spotkań w formie zdalnej, przy użyciu dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

Klasyfikacja roczna odbędzie się w formie zdalnej, zgodnie ze Statutem Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego w terminach podanych Państwu we wrześniu 2019 r.

Pozdrawiam serdecznie. Życzę dużo zdrowia. Przemysław Fabjański