Zmiany w terminarzach roku szkolnego

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie Słowaka,
minął kolejny tydzień zdalnego nauczania i jak na razie niewiele wskazuje na to, byśmy w bliskiej czasowej perspektywie powrócili wszyscy do szkoły. Dziś wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki, które m.in. określa termin ferii zimowych dla wszystkich uczniów w Polsce na 4-17 stycznia 2021 r.
W związku ze zmianą terminu ferii zimowych, modyfikacji ulega także terminarz roku szkolnego w Słowaku.
Termin powiadamiania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych – 22.12.2020 r. pozostaje niezmieniony.
Zmianie ulegają terminy:
– klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) z 5 na 21.01.2021,
– terminu konferencji klasyfikacyjnej z 7 na 28.01.2021,
– terminu konferencji analitycznej 14.01 na 4.02.2021,
Data semestralnego spotkania z rodzicami jak na razie pozostaje bez zmian (28.01.2021), lecz organizacja tradycyjnych “wywiadówek” będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej pod koniec stycznia.

Życzę zdrowia całej społeczności Słowaka. Dziękuję w imieniu chorzowskich medyków z Zespołu Szpitali Miejskich i Szpitala Specjalistycznego (zakaźnego) za hojne, solidarne dary i bardzo ciepło pozdrawiam.

Przemysław Fabjański

Auschwitz a postrzeganie świata

Z przyjemnością informuję, że do finału ogólnopolskiego konkursu “Auschwitz a Postrzeganie Współczesnego Świata” zakwalifikowały się nasze uczennice oraz tegoroczne absolwentki, studentka Maastricht University (Niderlandy): Wiktoria Wójcik – kategoria literatura, Kamila Tomys – kategoria literatura, Karolina Gambala – kategoria literatura i Karolina Kisiel – kategoria literatura. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i klas ósmych szkoły podstawowej, które wiedzę o Holokauście czerpią z lekcji historii oraz wizyt w KL Auschwitz-Birkenau.
Serdecznie gratuluję uczennicom i Profesorowi Krystianowi Kazimierczukowi, realizującemu szereg projektów poświęconych pamięci ofiar Holokaustu! Rozstrzygnięcie konkursu oraz podanie wyników nastąpi 5 grudnia o godzinie 15:00 (zmiana z 10 grudnia) podczas krótkiej konferencji online.

“Nauczanie o Auschwitz i Zagładzie nie jest wyłącznie nauczaniem o pewnej historii, która miała swój początek i swój koniec, o pewnym zamkniętym zbiorze oddalających się w czasie faktów. To jest także nauczanie o człowieku, o społeczeństwie, o sile mediów, o polityce. Jeśli dziś, patrząc na wydarzenia w niektórych częściach świata, skojarzenia nasze idą w kierunku II wojny światowej, a nawet Auschwitz, to jest tak dlatego, że podskórnie czujemy, iż niezależnie od wielu zmiennych stoimy w obliczu tych samych patologicznych namiętności: nienawiści, pogardy, antysemityzmu, rasizmu, nacjonalizmów” – powiedział dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M. A. Cywiński.

Martyna Cichosz stypendystką MEiN

Wśród 56 stypendystów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – uczniów szkół w województwie śląskim, znalazła się uczennica klasy 2b Martyna Cichosz, wyróżniona za wybitne osiągnięcia sportowe w skali międzynarodowej i krajowej a także wysokie wyniki w nauce.
Serdeczne gratulacje dla Martyny, Rodziców, trenerów i nauczycieli.

Bieg Dziewięciu Górników

Zachęcamy wszystkich do oddawania hołdu poległym górników KWK “Wujek” poprzez indywidualne biegi, składanie kwiatów i zniczy w miejscach Pamięci Narodowej, tworzenie krótkich filmów dotyczących stanu wojennego w PRL i umieszczanie ich w mediach. Niestety w tym roku Bieg Dziewięciu Górników – ofiar masakry z 16.12.1981 roku nie odbędzie się z przyczyn epidemicznych. Nasza szkoła od początku uczestniczy w tym patriotycznym projekcie. Od wielu lat nasz Klub Miłośników Historii kreatywnie współpracuje ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach, uczestnicząc między innymi w Akademii Wolontariatu.
Na bieg w dotychczasowej formie zapraszamy w 2021 roku.

Gratulacje dla nowego Przewodniczącego RM

W imieniu Rady Pedagogicznej oraz własnym, Panu Przewodniczącemu Rady Młodzieżowej Słowaka serdecznie gratuluję elekcji, życząc sukcesów w nauce i sprawowaniu zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji szefa Rady. Życzę realizacji wyborczego programu oraz własnych marzeń w trudnym czasie pandemii i po powrocie do normalnego, szkolnego życia. Wszystkiego najlepszego, Piotrze!

Zapraszamy na 32. Peneplena Travel Festival …

Z przykrością informujemy, że tegoroczna, grudniowa edycja Chorzowskiego Tygodnia Podróży – 32. Peneplena Travel Festival nie odbędzie się z powodu epidemii COVID-19. Na spotkania z przygodą zapraszamy późną jesienią 2021 r.
Wszystkim żądnym poznawania świata życzymy prawdziwego, osobistego, bezpiecznego i zdrowego podróżowania w 2021 roku. Do zobaczenia.
Koło Geografów “Peneplena”