Czy Słowak może nie być dumny ze swoich Absolwentów?

Wszystkim, którzy zagubili się w poszukiwaniu uniwersalnych, w tym prawdziwie chrześcijańskich wartości, a także tym, którzy wciąż ich poszukują, polecam wywiad z tegorocznym maturzystą, Julkiem Narimany.
Znajdziecie go tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=Lqnl3p6h_7k.
Przemysław Fabjański

Matura 2019 – informacja dla zdających i zespołów nadzorujących

Już w poniedziałek, 6 maja rozpocznie się tegoroczna sesja maturalna. Zespoły nadzorujące przebieg egzaminu pisemnego spotykają się w dniach 6-8.05 o godzinie 800 (lub 1300 w przypadku egzaminów popołudniowych) w sali konferencyjnej (s. 102, I p.). W kolejnych dniach zespoły nadzorujące spotykają się odpowiednio o godzinie 815 lub 1315.
Maturzystów przystępujących do części pisemnej egzaminu, zapraszam o godzinie 815 lub 1315.
Życzę Wam pomyślnych, maturalnych wiatrów. Przemysław Fabjański

Strajk nauczycieli zawieszony do września

Uprzejmie informuję, iż w związku z zawieszeniem protestu w formie strajku do końca sierpnia 2019 r., zajęcia lekcyjne w Akademickim ZSO rozpoczną się w poniedziałek 29 kwietnia zgodnie z rozkładem zajęć. W imieniu Profesorów serdecznie dziękuję za okazane zaufanie i wsparcie.
Przemysław Fabjański

Klasyfikacja klas maturalnych

Szanowni Rodzice, Kochani Maturzyści,
Rada Pedagogiczna Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie, na konferencji klasyfikacyjnej, zgodnie z terminem ustalonym 29.08.2018 r. i przekazanym do publicznej wiadomości w pierwszej połowie września 2018 r., przyjęła klasyfikację klas trzecich a-d Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego.
1. Uchwałę klasyfikacyjną podjęto jednogłośnie przy zachowaniu wymaganego quorum.
2. Uchwałę podjęto o godzinie 930 według stanu prawnego na dzień 25.04.2019, godz. 930 (Rozporządzenie MEN z 10.06.2015 r. z późniejszymi zmianami), po to by dokument jakim jest świadectwo ukończenia liceum, a także dopuszczenie do egzaminu maturalnego, nigdy nie budziły w nikim wątpliwości prawnych i moralnych.
3. Wszyscy uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji uzyskali pozytywne oceny, ukończą w dniu 26 kwietnia 2019 r. Uniwersyteckie Liceum Słowackiego.
4. Uchwała jest prawomocna.

Wychowawcom i wszystkim Profesorom, którzy dla dobra Waszego i następnych roczników domagają się gruntownej naprawy polskiej edukacji, serdecznie dziękuję za sklasyfikowanie uczniów klas trzecich.
Kochani, czas na OSTATNI DZWONEK. Zapraszam do Ogrodów Słowaka w piątek 26.04.2019 r. w samo południe.

Przemysław Fabjański

Zebrania rodzicielskie 25.04 odwołane

Szanowni Państwo,
w związku z trwającym protestem nauczycieli, zebrania rodzicielskie zapowiedziane na dzisiejszy wieczór są odwołane. W imieniu Profesorów dziękuję za zrozumienie oraz wszystkie wyrazy wsparcia dla strajkujących pedagogów.

Informacja dla maturzystów

Drodzy Maturzyści,
termin wystawiania ocen końcowych oraz termin konferencji klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej, zatwierdzającej wyniki klasyfikacji uczniów, podane zostały we wrześniu 2018 r. zarówno Wam, jak i Waszym Rodzicom. Są to 23 i 25 kwietnia 2019 r.
Czynimy starania, by klasyfikacja odbyła się:
– w zgodzie z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej prawem,
– w podanym na początku roku terminie.
Życzymy Wam spokojnego przygotowywania się do egzaminów.