Spotkania rodzicielskie 14.11.2019

Serdecznie zapraszam na spotkania z wychowawcami klas, które rozpoczną się w najbliższy czwartek o godzinie 18.00 (oprócz spotkań umówionych w innym terminie).

O godzinie 17.00 zapraszam zainteresowanych rodziców do Auli Krzemienieckiej U I LO na zajęcia z Panią Anitą Gniełką z chorzowskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. tematem spotkania będzie profilaktyka uzależnień (e-papierosy, wyroby tytoniowe, alkohol i inne narkotyki, telefony komórkowe, media etc.)

Przemysław Fabjański

Opieka stomatologiczna nad młodzieżą Słowaka

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078) opiekę stomatologiczną nad uczniami Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie pełnić będzie:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “OLO-DENT”

Przychodnia Stomatologiczna Aleksandra Pietrzak

ul. Zjednoczenia 3, 41-500 Chorzów; tel. 322490686.

Lekarz stomatolog przyjmuje w poniedziałki (14.00-20.00), czwartki (8.00-14.00) i piątki (8.00-19.00).

Gratuluję Przewodniczącemu Rady Młodzieżowej

W imieniu Rady Pedagogicznej oraz własnym, składam Panu Przewodniczącemu Rady Młodzieżowej Słowaka serdeczne gratulacje i życzenia perfekcji w godzeniu zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji szefa Rady z osiąganiem sukcesów w nauce, działalności społecznej, kulturalnej oraz realizacji własnych marzeń. Wszystkiego najlepszego, Bruno!

Przemysław Fabjański

Pamięć o zmarłych, o których tak niewielu pamięta

Niezwykle cenna inicjatywa Marysi Filipiak spotkała się z natychmiastową reakcją licealistów z Mickiewicza i Słowaka. Uczniowie obu uniwersyteckich szkół sprzątali w środę i czwartek zaniedbany do granic możliwości cmentarz żydowski w Katowicach, okazując nie tylko szacunek dla zmarłych mieszkańców naszego regionu – Polaków i Niemców wyznania mojżeszowego, którzy żyli tu w XIX i XX wieku, ale przede wszystkim dając dobry przykład dorosłym i rówieśnikom, także władzom Miasta Katowic.

Młodzież Słowaka od lat opiekuje się także chorzowską tablicą poświęconą pamięci harcerzy zamordowanych przez hitlerowców we wrześniu 1939 roku, tablicą z nazwiskami nauczycieli – chorzowskiej elity intelektualnej, pomordowanych przez nazistów i komunistów w czasie drugiej wojny światowej. Każdego roku w czasie listopadowych dni zadumy, dyrektor oraz młodzież Słowaka odwiedzają także groby zmarłych Profesorów i Absolwentów.

Zdjęcia

UŚ, Słowak i Gandhi

Łącznie kilkuset studentów Uniwersytetu Śląskiego i uczniów Uniwersyteckiego I Liceum im. J. Słowackiego wzięło udział w naukowej konferencji poświęconej Mahatmie Gandhiemu i jego dziełu, opartego na zasadach satyagrahy i ahinsy. Indyjska Sesja Naukowa organizowana przez Uniwersytet Śląski, koła naukowe Uniwersyteckiego I LO (Koło Geografów Peneplena, Klub Miłośników Historii) oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka trwała dwa pełne dni i odbywała się w siedzibie rektoratu śląskiej Alma Mater oraz Auli Krzemienieckiej Słowaka.

Tę jedną z najwybitniejszych postaci w historii ludzkiej cywilizacji mieliśmy zaszczyt przedstawić polskiej młodzieży i upamiętnić pod honorowym patronatem JE Ambasadora Republiki Indii Tsewanga Namgayla, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dra hab. Andrzeja Kowalczyka, Prezydenta Miasta Chorzów Andrzeja Kotali oraz Prezydenta i Wiceprezydenta Indyjsko-Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kultury Umesha Nautyiala i Przemysława Fabjańskiego.

Dziękujemy merytorycznym organizatorom – Wydziałowi Nauk Społecznych UŚ, Klubowi Miłośników Historii i Kołu Geografów „Peneplena”, w szczególności uczestnikom ostatniej, 18. Szkolnej Wyprawy Geograficznej za podzielenie się ogromną wiedzą zdobytą w czasie wakacyjnego wyjazdu naukowego do Indii. Wystąpienia Filipa Baljona, Filipa Mierzwińskiego i Jakuba Mosia  – ich debiuty na prawdziwej konferencji naukowej były niezwykłym źródłem wiedzy.

Restauracji „Hurry Curry” z Katowic dziękujemy za pyszny indyjski akcent kulinarny.

W Dniu Edukacji – najlepsze życzenia

Wszystkim Profesorom – byłym i obecnym, Pracownikom Słowaka ale także uczniom i całej społeczności naszego Liceum składam najserdeczniej życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Życzę wszystkim, by edukacja – najważniejsza dziedzina działalności Państwa, cieszyła się szacunkiem, na jaki zasługuje zarówno ze strony władz państwowych, jak i całego społeczeństwa.