Stenner w Słowaku

W dniach 22.04-26.04.2024 w Słowaku gościła grupa uczniów i nauczycieli z naszej szkoły partnerskiej Gymnasium an der Stenner w Iserlohn.
Podczas wymiany goście mieszkali wspólnie ze swoimi gospodarzami. Grupa wspólnie realizowała wiele przedsięwzięć, wyjazdów i wyjść, których celem było wzajemne poznanie się oraz porównanie naszych regionów.
Wspólnie odwiedziliśmy Kraków, Katowice, Kopalnię Guido w Zabrzu, bawiliśmy się i integrowali podczas wyjść do Egzotarium, Laserhouse czy na kręgle. Młodzi Niemcy towarzyszyli polskim uczniom w lekcjach, poznawali naszą szkołę i jej ofertę edukacyjną. Koło Geografów Peneplena opowiedziało o szkolnej wyprawie do Indii, dając nam pretekst do dyskusji o wielokulturowość i otwartości na nią.
Wspólnie spędzone dni zaowocowały zawartymi przyjaźniami i zakończyły się pełnym łez pożegnaniem.
To już 20 lat naszej partnerskiej współpracy. Tegoroczny projekt odbył się dzięki wsparciu Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Urzędu Miasta w Chorzowie.

Uroczysta Promocja Absolwentów 23.05.2024

Szanowni Państwo Rodzice, Babcie i Dziadkowie, Przyjaciele, Profesorowie, Abiturienci, Samorządy Klas I-III,

serdecznie zapraszam na Uroczystą Promocję Absolwentów rocznika 2024, która rozpocznie się Hejnałem Miasta Chorzów w czwartek 23 maja 2024 r. o godzinie 17.00 w Ogrodach Słowaka. Program uroczystości wręczenia świadectw ukończenia Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego przedstawia się następująco.

 • Hejnał Miasta Chorzów
 • Gaudeamus Igitur, wprowadzenie Sztandaru Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie
 • Hymn państwowy
 • Przekazanie przez Maturzystów Sztandaru Liceum młodszym rocznikom
 • Przywitanie i przedstawienie przybyłych  gości
 • Wystąpienie Prezydenta Miasta Chorzów Szymona Michałka i zaproszonych gości
 • Słowo Dyrektora Liceum Przemysława Fabjańskiego
 • Wręczenie nagród i wyróżnień: wpisów do Złotej Księgi Absolwentów (r. zał. 1934), Honorowego Tytułu Absolwenta Roku, Osobowości Roku, Tarcz Słowaka
 • Wręczenie nagrody specjalnej byłemu Przewodniczącemu Rady Młodzieżowej Janowi Migalskiemu
 • Wręczenie świadectw z wyróżnieniem, świadectw ukończenia Liceum Słowackiego
 • Refleksja Absolwentów Marty Pokludy i Jana Migalskiego
 • Poetycka dedykacja Kawiarenki Literackiej dla Absolwentów rocznika 2024
 • Przekazanie tradycji śpiewania “Testamentu” Juliusza Słowackiego
 • Hymn Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego
 • Wyprowadzenie Sztandaru
 • Zakończenie Uroczystości Promocji Absolwentów pieśnią “Pamiętajcie o ogrodach”

Być jak Ulmowie

Uczniowie klasy Id, pod opieką prof. Adama Lichoty, zostali laureatami projektu “Generacja Z opowiada historię – Być jak Ulmowie“, organizowanego przez bytomską Delegaturę Kuratorium Oświaty w Katowicach, Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko, Instytut Pamięci Narodowej / Oddział Katowice, Muzeum Polaków Ratujących Żydów Podczas II Wojny Światowej w Markowej i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.
W folderze zamieszczona informacja prasową, zdjęcia z uroczystej gali, oraz rolki filmowe wykonane przez laureatów konkursu, między innymi rolka naszych uczniów Miłosza Kandory, Mirona Bańki i Krystiana Chmielewskiego, dotycząca rodziny Lubkiewiczów – Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.
Link do folderu:

https://we.tl/t-MNg13Blxwz

Zajęcia szkolne od 13 maja

Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie,

dobiega końca najdłuższa majówka w XXI wieku. Od poniedziałku wracamy do zajęć lekcyjnych, które jednak w związku z odbywającymi się od wtorku (7 maja) egzaminami maturalnymi, mogą być realizowane według nieco zmodyfikowanych planów, o czym informowani będziecie za pośrednictwem e-dziennika.

Egzaminy pisemne i ustne kończą się w naszej szkole w czwartek 23 maja.

W imieniu zdających, proszę o zachowanie ciszy na korytarzach szkolnych i unikanie przebywania w tych sektorach budynku, w których zlokalizowano sale egzaminacyjne. Do 17 maja wyłączony z użytku jest pasaż koło sali gimnastycznej (proszę o niekorzystanie z szafek w godzinach 8.00-13.00), a do 23 maja – II piętro (od 8.00 do 18.00).

Do zobaczenia w poniedziałek 13 maja.

Przemysław Fabjański

Powodzenia na maturze!

7 maja rozpoczyna się tegoroczna wiosenna sesja egzaminacyjna. Życząc naszym Maturzystkom i Maturzystom połamania piór, zapraszamy do szkoły o godzinie 8.00, a zdających w terminie popołudniowym, o godzinie 13.00.

Prosimy o pozostawienie wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych w domu lub innym bezpiecznym miejscu. Do sali egzaminacyjnej można wnieść wodę a także materiały i przybory określone w komunikacie Dyrektora CKE z 17 sierpnia 2023 r.

Ze względu na organizację egzaminu maturalnego, zajęcia lekcyjne dla uczennic i uczniów klas młodszych rozpoczną się 13 maja 2024 r.

EUROPEJSKA ROCZNICA NA KATOWICKIM RYNKU

W wydarzeniu organizowanym 30 kwietnia 2024 roku przez Wojewodę Śląskiego Pana Marka Wójcika oraz Panią Aleksandrę Dyla Śląską Kurator Oświaty z okazji obchodów 20 – lecia członkowska Polski w Unii Europejskiej wzięła udział delegacja Uniwersyteckiego I LO im. Juliusza Słowackiego (Zespół Kawiarenki Literackiej i przedstawiciele Rady Młodzieżowej) . Gospodarzem spotkania był Prezydent Katowic Pan Marcin Krupa. Uroczystość odbyła się na scenie przed Teatrem Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Bohaterami wydarzenia były delegacje 7 szkół średnich i podstawowych z województwa śląskiego współpracujące z różnymi krajami Unii Europejskiej.

Po wykładzie Europosła Pana Jana Olbrychta na scenie przed Teatrem Śląskim pojawiła się delegacja chorzowskiego Słowaka. Mundurki niezwykle odświętnie wpisały się w słoneczną aurę i scenografię katowickiego Rynku. Zespół Kawiarenki przedstawił muzyczną opowieść o naszej kulturowo-matematycznej współpracy trwającej od początku lat dziewięćdziesiątych między polskim Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie i chorzowskim Słowakiem. Jest to pierwsza i niezwykle żywotna – trwająca do dnia dzisiejszego współpraca w naszym regionie. Opowieść o naszych kontaktach poprowadzona została w języku polskim i czeskim.

W końcowej części swojej prezentacji uczniowie chorzowskiego Słowaka z katowickiego Rynku przekazali muzyczne pozdrowienia dla Absolwenta naszego Liceum , który urodził się w Śmiłowicach na Zaolziu w Republice Czeskiej, Premiera , Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Pana Profesora Jerzego Buzka. Tym pozdrowieniem była pieśń, którą bardzo często śpiewał Profesor Jerzy Buzek podczas swoich wizyt w swojej macierzystej Szkole – był to oczywiście „Testament mój” Juliusza Słowackiego z muzyką Krzysztofa Domogały.

Andrzej Król