Matura 2022 – odbiór świadectw

Do egzaminu dojrzałości w 2022 roku przystąpiło 174 tegorocznych abiturientek i abiturientów Słowaka, spośród których 173 złożyło egzamin maturalny z wynikiem pozytywnym. Stanowi to 99,43% liczby osób dopuszczonych do sesji wiosennej.
Serdecznie gratuluję Wam i Waszym Profesorom! Trudno na razie o głębszą analizę, w tym porównawczą, ale Wasze wyniki wyglądają optymistycznie, a niektóre …. imponująco!!!
Świadectwa dojrzałości będzie można odebrać dzisiaj od godziny 11.00 przy stanowiskach umieszczonych we wnękach korytarza na parterze budynku.

W przypadku nieuzyskania wymaganego wyniku 30% z jednego  przedmiotu można przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym – 23 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 900. Egzamin odbędzie się w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Okręgowej Komisji w Jaworznie i podanym do wiadomości na stronie internetowej OKE w Jaworznie www.oke.jaworzno.pl.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu poprawkowego jest złożenie dyrektorowi szkoły pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu (Załącznik nr 7) w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca 2022 r.

Wgląd do pracy maturalnej możliwy jest po złożeniu Dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej pisemnego wniosku (Załącznik nr 25).

Życzę wszystkim tegorocznym Maturzystkom i Maturzystom, wspaniałych, inspirujących wakacji i udanego startu w drodze na wymarzone studia wyższe.

Przemysław Fabjański

Dystrybucja świadectw dojrzałości 5.07.2022

Szanowni Absolwenci, uprzejmie informuję, iż zgodnie z komunikatem Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, świadectwa dojrzałości zostaną dostarczone do szkół 5 lipca w godzinach 900-1200. O godzinie odbioru poinformuję Was niezwłocznie poprzez komunikat na stronie internetowej Liceum.

Godziny urzędowania KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dokumenty w sali 106 – parter.

24 czerwca 11.00 – 15.00 Przyjmowanie świadectw ukończenia SP.

27 czerwca -13 lipca: 9.00 – 13.00 Przyjmowanie świadectw ukończenia SP i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

21-28 lipca 9.00 – 13.00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do LO poprzez dostarczenie oryginału dokumentów.

4-5 sierpnia 9.00 – 13.00 Złożenie teczek zawierających komplet dokumentów.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy komisji, numer telefonu 32 2411 712 wewnętrzny 9.

Pamięć o pierwszym transporcie do Auschwitz

Z czcią, honorem i godnością uczniowie chorzowskich szkół w dniu 13 i 14 czerwca upamiętnili rocznicę pierwszego transportu więźniów oświęcimskich oraz Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Zagłady. Przejeżdżając trasę 60 kilometrów uczniowie Zespołu Szkół Technicznych nr 2, Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego oraz Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Nikoli Tesli uczestniczyli w oficjalnych obchodach upamiętniających pierwszy transport więźniów do obozu oświęcimskiego wraz z delegacjami państwowymi i delegacjami organizatorów. Ta wyjątkowa lekcja historii przypomniała uczniom datę 14 czerwca 1940 roku oraz okoliczności przybycia do Oświęcimia 728 więźniów z Tarnowa, którzy byli pierwszymi więźniami machiny zbrodni jaką był Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny KL Auschwitz.

Dzień wcześniej chorzowscy uczniowie mieli okazję poznać historię dziecięcego obozu koncentracyjnego na ul. Przemysłowej w Łodzi, dzięki Jolancie Sowińskiej – Gogacz, która dzięki Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu, podczas prelekcji w auli Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. Było to dopełnienie upamiętnienia i uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Zagłady.

Projekt realizowany był przy współpracy Zespołu Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko, Komitet 14 czerwca,  Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Katowice, Rodzinny Klub Turystyki Kolarskiej WAGABUNDA Katowice, Muzeum Dzieci Polskich – Ofiar Totalitaryzmu i Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego. Projekt patronatem medialnym objął ogólnopolski Tygodnik Solidarność.

Uniwersytet dla Ukrainy i nie tylko …

Uniwersytet Śląski serdecznie zaprasza na:

  1. spotkanie dla uczniów Słowaka pochodzących z Ukrainy, które rozpocznie się w Auli Krzemienieckiej naszego Liceum 10 czerwca o godzinie 9.30.
  2. spotkanie dla wszystkich kandydatów na studia z Ukrainy i nie tylko. Podczas spotkania będzie można zapytać o zasady rekrutacji oraz dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat uczelni. na to spotkanie zapraszamy 15 czerwca 2022 roku do rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12. Spotkanie odbędzie się w auli K. Lepszego (I piętro). Można także wziąć w nim udział online. Transmisja będzie dostępna na kanale YouTube.

Plan spotkania:

  • 11.30–11.45 – powitanie prorektor ds. kształcenia i studentów dr Katarzyny Tryndy, prof. UŚ
  • 11.45–12.30 – prezentacja o uczelni w języku ukraińskim – Biuro Rekrutacji Cudzoziemców
  • 12.30–13.00 – prezentacja przewodniczącego Samorządu Studenckiego Tomasza Janochy dotycząca działalności studenckiej
  • 13.00–13.30 – wystąpienie Aleksandry Swobody i Agnieszki Gozdek z międzynarodowych studiów polskich oraz dr Moniki Gawlak na temat organizacji studiów i nowości w ofercie edukacyjnej
  • 13.30–14.15 – wykład „Empatia nas męczy – o psychologicznych aspektach altruizmu” – dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka, prof. UŚ.

Na spotkanie obowiązują zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy. Rejestracja na spotkanie zamyka się 14 czerwca o godzinie 14:00.

Informacje na temat wydarzenia dostępne są również na stronie www Uniwersytetu Śląskiego.

Zapraszamy do udziału i do zobaczenia w murach Uniwersytetu Śląskiego!

Uroczystość Promocyjna Absolwentów – 27.05.2022

Szanowni Państwo, Drodzy Absolwenci i Rodzice,

W piątek 27 maja 2021 r. rocznik maturalny kończy swój sześcio- lub trzyletni pobyt w Słowaku. To wspólne święto Rodziców, Profesorów i ich Uczniów – ważny z punktu widzenia edukacyjnego i bardzo ważny z wychowawczego dzień dla nas wszystkich.

Serdecznie zapraszam tegorocznych Absolwentów, Ich Rodziny i Przyjaciół, delegacje klas młodszych, na Uroczystość Promocji Absolwentów Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, która rozpocznie się o godzinie 17.00 Hejnałem Miasta Chorzów.
Program uroczystości przedstawia się następująco:
1. Hejnał Miasta Chorzów.
2. Wprowadzenie Sztandaru Szkoły, “Gaudeamus igitur” – pieśń społeczności akademickiej.
3. Hymn Państwowy.
4. Przywitanie przybyłych Gości.
5. Ceremonia przekazania Sztandaru Liceum.
6. Rocznicowa refleksja na Stulecie Słowaka.
7. Wystąpienie Dyrektora Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego.
8. Wystąpienie Prezydenta Miasta Chorzów.
9. Wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień:
– Honorowego Tytułu Primus Inter Pares,
– Honorowego Tytułu Absolwent Roku,
– Wpisu do Złotej Księgi Absolwentów,
– Wpisu do Złotej Księgi Olimpijczyków,
– Nagrody dla byłego Przewodniczącego Rady Młodzieżowej,
– Nagród Dyrektora Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego,
– Nagród Wychowawców Klas.
10. Wręczenie świadectw.
11. Wystąpienia Absolwentów Rocznika 2022.
12. Hymn Szkoły.
13. Wyprowadzenie Sztandaru
14. “Pamiętajcie o ogrodach” – pieśń na pożegnanie Absolwentów r. 2022.
15. Zakończenie uroczystości i muzyczne impresje zespołów #Grajmywszkole.