Zakończenie roku szkolnego 2018/19

Dzisiaj, na tydzień przed planowanym zakończeniem roku szkolnego, Minister Edukacji Narodowej ustalił jego datę na 19.06.2019 poprzez podpisanie stosownego rozporządzenia (propozycja ta nieoficjalnie sformułowana została przez Premiera Rządu wcześniej, ale do dziś nie miała żadnej mocy prawnej).
W Słowaku uroczystości kończące 97. rok szkolny odbędą się według następującego porządku:

 • godzina 1000 – zakończenie roku szkolnego Liceum Uniwersyteckiego,
 • godzina 1600 – zakończenie roku szkolnego Gimnazjum Dwujęzycznego.

Msza święta dla osób chętnych rozpocznie się o godzinie 900 we kościele św. Jadwigi.

Odeszła od nas Pani Profesor Joanna Penczewa

Ze smutkiem zawiadamiam, iż 4 czerwca 2019 r. odeszła od nas Pani Profesor Joanna Schelenz-Penczewa – nauczyciel matematyki, wychowawczyni i opiekunka naukowa wielu laureatów i finalistów Olimpiady Matematycznej i konkursów przedmiotowych z matematyki. Całe swoje życie zawodowe związała ze Słowakiem, gdzie pracowała w latach 1961-2004.
Pani Profesor była niezwykle wrażliwym człowiekiem – prawdziwym nauczycielem, zawsze okazującym współczucie w trudnych sytuacjach, które niejednego jej wychowanka dotknęły, wyciągająca pomocną dłoń, ale przede wszystkim obdarzająca drugiego człowieka troskliwą pomocą.
Bardzo nam Cię będzie Droga Pani Profesor brakowało.
Uroczystości pogrzebowe ś.p. Pani Profesor Joanny Schelenz-Penczewy rozpoczną się w chorzowskim kościele św. Antoniego w czwartek, 6 czerwca o godzinie 11.00.

Zapraszamy na Piknik w Ogrodach Słowaka

Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka zaprasza na IV Piknik w Ogrodach Słowaka – niedziela, 9.06.2019 od godz. 14.00 – jak zwykle mnóstwo atrakcji oraz CHOrzowska ROwerowa GRa MIejska!!!

Ostateczny termin zmian w deklaracjach wyboru specjalizacji

Drodzy Uczniowie klas pierwszych,
uprzejmie informuję, iż ze względów organizacyjnych (kuriozalny, podwójny nabór do klas I liceum) nie będzie możliwości zmian wybranych bloków przedmiotów, realizowanych począwszy od klasy drugiej na poziomie rozszerzonym we wrześniu i później.
Proszę wszystkich uczniów klas pierwszych o wnoszenie ewentualnych, przemyślanych poprawek w deklaracji wyboru specjalizacji w ostatecznym, nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2019 r.
Dyrektor

Uroczystość Promocji Absolwentów Uniwersyteckiego Liceum Słowackiego

Szanowni Państwo, Drodzy Absolwenci i Rodzice,

W piątek 31 maja 2019 r. rocznik maturalny kończy swój sześcio- lub trzyletni pobyt w Słowaku. To wspólne święto Rodziców, Profesorów i ich Uczniów – ważny z punktu widzenia edukacyjnego i bardzo ważny z wychowawczego dzień dla nas wszystkich.

Serdecznie zapraszam tegorocznych Absolwentów, Ich Rodziny i Przyjaciół, delegacje klas młodszych, na Uroczystość Promocji Absolwentów Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, która rozpocznie się o godzinie 1700 Hejnałem Miasta Chorzów.
Program uroczystości przedstawia się następująco:

 1. Hejnał Miasta Chorzów
 2. Zapowiedź uroczystości
 3. Wprowadzenie Sztandaru Szkoły, Gaudeamus igitur – pieśń społeczności akademickiej
 4. Hymn Państwowy
 5. Uroczystość przekazania Sztandaru Uniwersyteckiego Liceum Słowackiego
 6. Poetycka i muzyczna refleksja w wiosennej scenerii Ogrodów Słowaka
 7. Wystąpienie Dyrektora Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących
 8. Wystąpienie przedstawiciela Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego
 9. Wystąpienie Prezydenta Miasta Chorzów i zaproszonych gości.
  • Wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień:
  • Honorowego Tytułu Primus Inter Pares
  • Honorowego Tytułu Absolwent Roku
  • Wpisu do Złotej Księgi Absolwentów
  • Wpisu do Złotej Księgi Olimpijczyków
  • Listów Gratulacyjnych Jego Magnificencji
  • Nagród Dyrektora Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących
  • Nagrody Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka
  • Nagród Wychowawców Klas
 10. Certyfikatów wolontariatu.
 11. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Młodzieżowej i przedstawiciela absolwentów.
 12. Rozdanie świadectw.
 13. Hymn Szkoły.
 14. Wyprowadzenie Sztandaru
 15. « Pamiętajcie o ogrodach » – pieśń na pożegnanie.
 16. Zakończenie uroczystości.