Międzynarodowy Dzień Książki oraz Praw Autorskich z konkursem na szkolny ekslibris

Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki oraz Praw Autorskich, przypadającego na dzień 23 kwietnia 2023 r. oraz uhonorowanie 100 rocznicy powstania naszego Liceum Biblioteka Szkolna ogłasza konkurs na Ekslibris Biblioteki U I LO w Chorzowie!

Święto wywodzące się z Katalonii ma długie tradycje, a na naszej szerokości geograficznej cieszy się niesłabnącą popularnością.

Symbol ekslibrisu (łac. ex libris – z książek) to znak własnościowy, najczęściej graficznie skomponowany wraz z napisem, zawierającym imię i nazwisko właściciela książki lub nazwę instytucji, z jakiej pochodzi dany egzemplarz. Kartkę tę naklejano zazwyczaj na odwrocie przedniej okładki. Obecne ekslibrisy to nieograniczona forma wyobraźni autora grafiki.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, który trwa do 26 maja 2023 r.

Szczegóły konkursu oraz regulamin dostępny jest TUTAJ

Danuta Jeziorowska

Ogromny sukces geografów ze Słowaka

Z przyjemnością informuję o sukcesie, jaki odnieśli nasi geografowie na 49.Olimpiadzie Geograficznej. W gronie stu najlepszych młodych geografów w Polsce znaleźli się Marta Rutka (4b) i Wojciech Kowalczyk (4d), którzy tytuł finalisty zdobyli przygotowując się pod kierunkiem prof. Tomasza Fabjańskiego. Tym samym oboje zostali zwolnieni z egzaminu maturalnego z geografii z wynikiem 100%, a wiele uczelni otwarło przed nimi na oścież swoje rekrutacyjne podwoje.

Serdecznie gratuluję Marcie, Wojtkowi, naukowemu Opiekunowi oraz Rodzicom.

Projekt “Kierunek Medycyna”

W dniach 18 i 19 kwietnia wolontariusze z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny (IFMSA) przeprowadzą w szkole zajęcia w ramach projektu “Kierunek Medycyna”. Wezmą w nich udział klasy biologiczno – chemiczne oraz maturzyści realizujący program rozszerzony z biologii.

Danuta Hornik

DZIEŃ OTWARTY W SŁOWAKU 22.04.2023 R.

Dyrektor i Rada Młodzieżowa Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie serdecznie zapraszają Uczniów klas ósmych szkół podstawowych (zapraszamy także Rodziców) na spotkania z przedstawicielami Dyrekcji Liceum, Grona Pedagogicznego oraz Rady Młodzieżowej.
Spotkania w ramach Dnia Otwartego Słowaka rozpoczną się w sobotę, 22 kwietnia 2023 r. o godzinie 11.00.
W zależności od aury, zapraszamy do holu głównego szkoły lub Ogrodów Słowaka.
Dzień Otwarty Słowaka będzie okazją do prezentacji kryteriów rekrutacji uczniów do klas pierwszych Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, systemu kształcenia oraz najnowszych osiągnięć uczniów Liceum, a także form współpracy z Uniwersytetem Śląskim i innymi uczelniami. Tradycyjnie będzie również okazja do zwiedzenia modernistycznego budynku Liceum Słowackiego, odbycia slajdowej podróży do Azji, uzyskania informacji o projektach realizowanych przez Liceum, a także wsłuchania się w nutę Juliuszowego “Testamentu …”.
Zapraszając w imieniu społeczności chorzowskiego Słowaka – pierwszej szkoły na Śląsku objętej dydaktycznym patronatem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Złotej Szkoły w ogólnopolskim Rankingu Liceów „Perspektyw”, łączę wyrazy szacunku, zaś Uczniom życzę sukcesów, przede wszystkim na egzaminie ósmoklasisty oraz w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Miejski Konkurs Matematyczny „Z Matematyką w XXI wieku”

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu „Z Matematyką w XXI wieku”. Gratulujemy zaangażowania i chęci poszerzania wiedzy matematycznej.
Zapraszamy na oficjalne ogłoszenie wyników dnia 18.04.2023r.(wtorek) na godzinę 12:00. Każdy uczestnik zostanie uhonorowany dyplomem uczestnictwa.
Wstępne (zakodowane) wyniki punktowe przedstawiamy poniżej.

 

Kod Uzyskane punkty Dyplom
A 01 7 Uczestnik
A 02 17 III MIEJSCE
A 03 5 Uczestnik
A 04 13 Uczestnik
A 05 7 Uczestnik
A 06 16 Wyróżnienie
A 07 6 Uczestnik
A 08 16 Wyróżnienie
A 09 11 Uczestnik
A 10 9 Uczestnik
A 11 8 Uczestnik
A 12 12 Uczestnik
A 13 6 Uczestnik
A 14 7 Uczestnik
A 15 10 Uczestnik
A 16 11 Uczestnik
A 17 8 Uczestnik
A 18 9 Uczestnik
A 20 5 Uczestnik
A 21 5 Uczestnik
A 22 15 Uczestnik
A 23 21 I MIEJSCE
A 24 18 II MIEJSCE

Specjalna oferta naszego Uniwersytetu dla maturzystów z geografii

Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego oraz Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego zapraszają na VIII Wieczór z Geografią przed Maturą, czyli cykl wykładów powtórkowych obejmujących wybrane treści z zakresu rozszerzonego podstawy programowej geografii w szkole ponadpodstawowej w nawiązaniu do zadań arkuszy maturalnych na Maturę 2023.

Wydarzenie odbędzie się 14 kwietnia 2023 w Auli Międzywydziałowej przy Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu (ul. Będzińska 60), w ramach obchodów GeoNight2023.

PROGRAM:

14:30 Wprowadzenie – dr hab. Adam Hibszer, prof. UŚ

BLOK WYKŁADÓW Z GEOGRAFII FIZYCZNEJ I GEOLOGII

14:40 – 15:25 Zagadnienia geologiczne – dr hab. Jolanta Burda, prof. UŚ

15:30 – 16:15 Zagadnienia geomorfologiczne – dr hab. Agnieszka Czajka

16:20 – 17:05 Zagadnienia klimatologiczne – dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska, prof. UŚ

17:10 – 17:55 Zagadnienia hydrologiczne – dr hab. Marek Ruman, prof. UŚ

BLOK WYKŁADÓW Z GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ

18:15 – 19:00 Zagadnienia ludnościowe – dr hab. Anna Runge, prof. UŚ

19:05 – 19:50 Zagadnienia społeczno-gospodarcze – dr hab. Sławomir Sitek

19:55 – 20:40 Zagadnienia osadnictwa i urbanizacji – dr Marta Chmielewska

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji.

Wszystkie informacje o wydarzeniu znajdują się na stronie: https://us.edu.pl/event/viii-wieczor-z-geografia-przed-matura/