Dyrektor gratuluje PRM

W imieniu Rady Pedagogicznej oraz własnym, składam Panu Przewodniczącemu Rady Młodzieżowej Słowaka serdeczne gratulacje i życzenia profesjonalizmu w godzeniu zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji samorządowej z osiąganiem sukcesów w nauce, działalności społecznej, kulturalnej oraz realizacji własnych marzeń. Wszystkiego najlepszego, Filipie!

Przemysław Fabjański

Wybory Przewodniczącego Rady Młodzieżowej 18 listopada 2022- wyniki

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA SZKOLNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W UNIWERSYTECKIM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
W CHORZOWIE
W DNIU 18 LISTOPADA 2022 ROKU

Szkolna Komisja Wyborcza w składzie:

 • Jan Migalski – Przewodniczący Rady Młodzieżowej
 • Julia Niewińska – klasa 4A
 • Yeva-Mariia Pikulina – klasa 2D
 • Konrad Książek – klasa 2A

w obecności opiekuna obecnej Rady Młodzieżowej Tomasza Buszmana, stwierdza co następuje:

a) w przeprowadzonych w dniu 18 listopada 2022 r., wyborach Przewodniczącego Rady Młodzieżowej Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego w Chorzowie:

 • głosów oddało 482 na 672 uprawnionych do głosowania uczniów, co stanowi 72 %,
 • głosów ważnych oddano: 451, co stanowi 94 % ogólnej liczby głosów,
 • głosów nieważnych oddano 31, co stanowi 7 % ogólnej liczby głosów;

b) kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

 • Judyta Moskaluk, klasa 1B – 53 głosów, co stanowi 11 %,
 • Agata Bociańska, klasa 3B – 141 głosów, co stanowi 29 %,
 • Filip Hornik, klasa 2E – 257 głosów, co stanowi 53 %;

c) Przewodniczącym Rady Młodzieżowej na kadencję 2022/2023 wybrany został Filip Hornik z klasy 2E;

d) Frekwencja wyborcza w U I LO wyniosła: 72 %;

e) najwyższą frekwencję zanotowano w klasach:
3c – 83%,
2D – 81%,
4D oraz 4E – 80%;

f) najniższą frekwencję zanotowano w klasie 1E – 55%.

Zbiórka artykułów higienicznych dla podopiecznych chorzowskich Domów Pomocy Społecznej

Jesienna zbiórka artykułów higienicznych dla podopiecznych chorzowskich Domów Pomocy Społecznej od kilku już lat wpisuje się w kalendarium działań charytatywnych podejmowanych przez naszą szkołę. W tym roku adresatami akcji pomocowej są DPS ,,Nadzieja” oraz DPS Polskiego Związku Niewidomych im. K. Jaworka.

Prosimy o przynoszenie mydeł, szamponów, kremów, ręczników (tradycyjnych i papierowych), gąbek, dezodorantów, proszków i płynów do prania, środków antybakteryjnych, chusteczek (nawilżających i suchych) oraz innych artykułów pomagających w utrzymaniu higieny osobistej.

Podpisane dary można zostawiać w Bibliotece Szkolnej lub w s.210.

Termin zbiórki: 7- 28 XI 2022r.

Jolanta Czeczota

Szczepienie profilaktyczne przeciwko COVID-19

Informuję, iż szczepienie profilaktyczne przeciwko COVID-19, przeprowadzone zostanie we wtorek 8 listopada 2023 r. w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie (Pawilon 5) w godzinach 13-14. Zapraszam do wspólnego wyjścia wszystkich zarejestrowanych przez wychowawców chętnych – Profesorów i Uczniów – z holu szkoły o godzinie 12.45.

Stosowne oświadczenia (wersje wiekowe: do 17 lat, powyżej 17 lat) są w dyspozycji wychowawców klas.

Wszystkich zachęcam do korzystania z osiągnięć nauki XX i XXI wieku, a szczepienia ochronne są najskuteczniejszą metodą profilaktyki przeróżnych chorób zakaźnych. Szczególnie polecam je wszystkim podróżującym po świecie.

Przemysław Fabjański

Spotkania rodzicielskie 3.11.2022

Zgodnie z terminarzem podanym do wiadomości we wrześniu 2022 r., serdecznie zapraszam Rodziców na dzisiejsze (potwierdzone przez wychowawców) spotkania z wychowawcami klas, które rozpoczną się o godzinie 18.00 w siedzibie Liceum.

Przemysław Fabjański

Uniwersyteckie powtórki przedmaturalne

Jeszcze tylko przez kilka dni trwać będą zapisy na sześciomiesięczne Intensywne Kursy Maturalne, czyli kursy, w trakcie których uczniowie mogą przygotować się do matury z pomocą wykładowców Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kursy starują w drugim tygodniu listopada i potrwają do końca kwietnia.

Misją Uniwersytetu Śląskiego jest merytoryczne i mentalne wsparcie uczniów w ich przygotowaniach do zdawania egzaminu maturalnego. Kursy wyróżnia uniwersytecki poziom dydaktyki i wysoka skuteczność – absolwenci osiągają wyniki przewyższające średnią punktację w kraju i dostają się na wymarzone kierunki studiów. Dla uczniów jest to także znakomita okazja do poznania uczelni, wczucia się w klimat studiowania oraz oswojenia z bardziej akademickim stylem nauczania.

Zajęcia będą się odbywać raz w tygodniu w wygodnych porach popołudniowych i trwać 2,5 godziny zegarowej. Miejscem kursowych spotkań są sale Wydziału Humanistycznego i Wydziału Nauk Przyrodniczych w Katowicach.

W ofercie znajdują się m.in. przedmioty:

 • język polski – poziom podstawowy,
 • język polski – poziom rozszerzony,
 • matematyka – poziom podstawowy,
 • matematyka- poziom rozszerzony,
 • biologia,
 • chemia,
 • geografia,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie.

Harmonogram kursowych zajęć oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://www.uniwersytetotwarty.us.edu.pl/uniwersytet-maturzystow/6-miesieczne-intensywne-kursy-maturalne/

Organizatorem jest Uniwersytet Śląski Maturzystów działający w Uniwersytecie Otwartym UŚ, od lat zajmujący się organizacją kursów przygotowujących uczniów do majowych zmagań.