1960 – 1965

W styczniu 1960 roku pani Wygaś wspólnie z młodzieżą zorganizowała wielki bal geograficzny. Salę muzyczną przepięknie udekorowano i wśród palm i egzotycznych “zwierząt” hasała młodzież poprzebierana w stroje Dalekiego Wschodu i Afryki.

Dzięki staraniom dyrekcji szkoły i prof. Ryszarda Sowińskiego szkole przydzielono motocykl i zorganizowano kurs jazdy na motorze. Amatorskie prawo jazdy otrzymał dyrektor Paweł Misz i 23 uczniów z klasy X i XI.

1 września 1960 roku odbyła się inauguracja roku szkolnego, w której udział wzięły władze miasta, rodzice, nauczyciele i młodzież. Po przemówieniu dyrektora szkoły Pawła Misza młodzież wysłuchała transmitowanego przez radio przemówienia Ministra Oświaty, a następnie złożyła ślubowanie grunwaldzkie, które odebrał prof. Sowiński oraz odczytała meldunek o swoich zobowiązaniach na rzecz budowy szkół tysiąclecia. Uroczystość uświetnił program artystyczny w wykonaniu młodzieży.

W tym roku szkolnym dla młodzieży zorganizowano odczyty, poranki filmowe. spotkania literackie i muzyczne. Młodzież wyjeżdżała do teatru i filharmonii oraz na wycieczki. Chętnie wypożyczała książki z biblioteki szkolnej prowadzonej przez prof. Franciszka Gurgacza. W szkole powstało pierwsze w Chorzowie koło Towarzystwa Szkół Świeckich, które liczyło 183 członków. Działało także koło TPPR, koło ZMS, koło PCK oraz Koło Budowy Szkół. Prowadzone było dożywianie młodzieży mlekiem. W roku szkolnym 1960/61 w Kronice Szkoły odnotowano imprezę “zgaduj – zgadula” pod hasłem: Czy znasz ZSRR? przygotowańą przez prof. Chaszczyńskiego. W imprezie brała udział młodzież dwóch szkół – LO im. Curie Skłodowskiej i LO im. J. Słowackiego. W szkole z inicjatywy prof Chaszczyńskiego powstał Klub Młodzieżowy, w którym odbyło się kilka udanych zebrań i odczytów dla młodzieży.

Zakłady Azotowe i przemysł terenowy ofiarowały szkole 12 maszyn do szycia, które wykorzystywane były na zajęciach praktyczne – technicznych.

9 czerwca 1960 roku młodzież wzięła udział w Święcie Pieśni i Tańca w Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, a 19 czerwca Wojewódzkim Święcie Kultury Fizycznej.

W szkole po raz pierwszy odbyła się Wystawa Osiągnięć Szkoły, którą przygotowała młodzież pod kierunkiem nauczycieli (Uherek, Binkowska, Bojarzeń, Sowiński, Kostyra).

W księdze protokołów Rady Pedagogicznej znalazła się informacja o organizowaniu przez szkołę konkursu “Czy znasz Śląsk?”. Świadczy to o zainteresowaniu już wtedy tak dziś modną tematyką regionalną.

Na uwagę zasługuje także fakt, że zorganizowano dla młodzieży zabawę, z której dochód przeznaczono na budowę szkół tysiąclecia.

Od roku 1962 oprócz działających już w szkole organizacji młodzieżowych: ZMS, ZNP, PCK, TSŚ rozpoczęła działalność Liga Obrony Kraju.

23 maja 1963 roku zmarła mgr Irena Kondraciuk, wspaniała nauczycielka języka rosyjskiego. W czasie wojny brała udział w partyzantce i dostała się do obozu w Ravensbriick, gdzie przebywała aż do wyzwolenia. Tam należała do grupy kobiet, na których przeprowadzano doświadczenia, w wyniku których doznała paraliżu nóg i prawej ręki. Gdy po powrocie zdrowie Jej uległo poprawie studiowała filologię rosyjską na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując dyplom magisterski. Lubiła młodzież i była przez młodzież lubiana. Cechował ją hart ducha, siła woli, ofiarność w pracy zawodowej i umiłowanie młodzieży.

W lutym 1963 roku odbyła się w szkole uroczysta sesja naukowa na temat: 20 lecie Polski Ludowej. Brały w niej udział wszystkie klasy. Został omówiony dorobek naukowy, kulturalny i gospodarczy minionego okresu.

W tym roku szkolnym szkoła uzyskała dyplom uznania za wielokrotny udział w Olimpiadach Chemicznych oraz osiągane w nich bardzo dobre wyniki -6 zwycięzców i 2 wyróżnionych.

Dobre wyniki uzyskiwała również młodzież w Olimpiadzie Astronomicznej.

Spółdzielnia Uczniowska, którą opiekował się prof. T. Szarszaniewicz, rozprowadzała podręczniki wśród młodzieży.

Młodzież oszczędzała w SKO. Uczniowie liceum zdobyli odznakę SKO, a młodzież szkoły podstawowej I miejsce w Chorzowie w Konkursie Oszczędzania Szkół Podstawowych. SKO opiekowała się Teresa Binkowska. Od września 1963 roku funkcję zastępcy dyrektora zaczęła pełnić mgr Katarzyna Borowiec powszechnie lubiana przez młodzież i szanowana przez grono nauczycielka fizyki.

W dniach 22 – 28 września 1963 roku odbyła się Chorzowska Jesień. w której uczestniczyła szkoła. Na program imprezy złożyły się: korowód, występy amatorskiego ruchu artystycznego, spotkania z uczestnikami Powstań Śląskich, prace społeczne na rzecz miasta, spotkania z ludźmi nauki i zawody sportowe.

W 1964 roku młodzież zdobyła nagrody ZW LOK za zajęcie I miejsca w biegach patrolowych na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

W tym t eż roku wybudowano boisko na drugim podwórzu szkolnym. Na budowę boiska Komitet Rodzicielski ofiarował 3 000 zł. i bezpłatną pracę przy robotach ziemnych, a Komitet Opiekuńczy l 500 zł. oraz środki transportu. Przy budowie boiska pracowała również młodzież szkolna.

W czasie wakacji dla młodzieży zorganizowano letnie obozy wędrowne prowadzone przez S. Chaszczyńskiego i J. Swadźbę dla chłopców oraz J. Schelenz i B. Wahl dla dziewcząt.

Od września 1964 roku klasy I – IV szkoły podstawowej wróciły do szkół rejonowych. Ze szkoły odeszli również nauczyciele uczący w tych klasach.

We wrześniu 1964 roku młodzież brała aktywny udział w Jesieni Chorzowskiej, na którą składały się imprezy pod hasłami: “przyjaźni młodzieży”, “ludzi zasłużonych”, “nauki”, “hobbysty”, “sportu i turystyki”, “upowszechniania racjonalnych metod pracy”.