1958 – 1959

Był to rok szczególny w historii szkoły, bowiem w dniu 12 grudnia 1958 roku nadano szkole imię Juliusza Słowackiego. Imię wieszcza narodowego jako patrona szkoły zaproponował nauczyciel języka polskiego mgr Janusz Paprocki, Rada Pedagogiczna zaakceptowała, a Ministerstwo Oświaty wniosek o nadanie imienia Juliusza Słowackiego zatwierdziło.

Na uroczystej akademii ku czci Juliusza Słowackiego dyrektor szkoły Paweł Misz odczytał w obecności władz miejskich, władz szkolnych, rodziców, przedstawicieli Komitetu Opiekuńczego Szkoły, nauczycieli i młodzieży, akt nadania szkole nazwy: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie.

W części artystycznej uroczystości wystąpili znakomici polscy artyści operowi: Natalia Stokowacka i Bohdan Paprocki. Jan Wilczek – adiunkt Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach – wygłosił prelekcję na temat: Znaczenie Juliusza Słowackiego w literaturze polskiej. Młodzież wystąpiła z własnym programem artystycznym, na który złożyły się: udane występy chóru i orkiestry szkolnej, inscenizacja fragmentów Balladyny i recytacja poezji Juliusza Słowackiego. Uroczystość została sfilmowana przez Polską Kronikę Filmową i Telewizję Polską.

Komitet Opiekuńczy ofiarował szkole mikroskop, a Biblioteka Powszechna w Chorzowie zbiorowe wydanie dramatów Słowackiego.

Na wniosek dyrektora Pawła Misza Rada Pedagogiczna uchwaliła, aby w holu szkoły postawić popiersie poety, które wykonał artysta Reinhold Domin. Koszty związane z wykonaniem popiersia pokryła młodzież, grono nauczycielskie i społeczeństwo Chorzowa.

W tym roku szkolnym Dyrekcja Szkoły po raz pierwszy zorganizowała kurs tańca dla młodzieży, którym opiekowała się prof. Nowicka, przygotowując udane występy baletowe dla młodzieży. Szkoła zakupiła magnetofon, adapter i płyty do nauki języków obcych. Wejście do budynku szkoły ozdobiono kwiatami w skrzynkach. Na korytarzu zawieszono cykl obrazów Andriollego Pan Tadeusz.

W maju 1959 roku w Olimpiadzie Astronomiczno – Geograficznej, zorganizowanej przez Planetarium Śląskie, Andrzej Rembecki zajął IV, a Piotr Strzała IX miejsce. Za najlepiej przygotowaną do olimpiady młodzież Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego przyznało szkole magnetofon i obrazy, a nauczycielowi Władysławowi Nowakowi teczkę ze skóry.

Z okazji Dnia Wojska Polskiego odwiedziła szkołę delegacja żołnierzy, którzy opowiadali młodzieży o życiu w wojsku oraz podarowali szkole album 15 lecie Wojska Polskiego.

Młodzież dwukrotnie wyjeżdżała z mgr Januszem Paprockim do Krakowa na: Wesele Stanisława Wyspiańskiego oraz Irydiona Zygmunta Krasińskiego.

Z okazji Roku Słowackiego mgr Helena Gwóźdź zorganizowała konkurs recytatorski utworów Juliusza Słowackiego.

W kwietniu 1959 roku nauczyciel chemii Tymoteusz Szarszanicwicz zorganizował w szkole konferencję metodyczną dla nauczycieli chemii, w której wziął udział kurator Ferdynand Herok. Spotkał się on także z gronem nauczycielskim szkoły, aby porozmawiać o nurtujących je problemach.

W maju 1959 roku odwiedziła szkołę delegacja węgierska z sekretarzem Ambasady Węgierskiej w Warszawie. Delegacji towarzyszył kurator Ferdynand llerok. Sekretarz Ambasady Węgierskiej piękną polszczyzną opowiedział młodzieży o historii Węgier i przyjaźni polsko – węgierskiej.

W Roku Słowackiego Dyrekcja Szkoły zorganizowała poranek ku czci poety. Utwory recytowała uczestniczka powstania warszawskiego, zdobywczyni I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w Warszawie, a towarzyszący jej pianista wykonał szereg utworów Chopina.

Z okazji 30 lecia pracy pedagogicznej dyrektora szkoły Pawła Misza, Rada Pedagogiczna pod kierunkiem mgr Heleny Gwóźdź przygotowała Święto Szkoły. Wszyscy składali dyrektorowi – czytamy w kronice – życzenia płynące z głębi sercq, bo wszyscy w ciągu długich lat współpracy poznali zalety umysłu i serca dyrektora, jego koleżeński stosunek do grona oraz ogrom pracy, jaki wklada, aby szkole postawie na najwyższym poziomie. Jubilat zdobył sobie uznanie i miłość młodzieży, grona i szerokich sfer rodzicielskich. W uroczystości udział wzięli: Danuta Morawska i Andrzej Zieliński – artyści Teatru im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, Maria Kubieniówna i Klemens Bortel z Filharmonii Śląskiej w Katowicach.

W tym roku szkolnym miało miejsce odsłonięcie popiersia Juliusza Słowackiego w holu szkoły. W uroczystości udział wzięły władze miasta i przedstawiciele Kuratorium Oświaty. Aktu odsłonięcia popiersia dokonał Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Chorzowie Roman Lubos. W części artystycznej uroczystości wystąpili artyści Opery Bytomskiej i Warszawskiej Natalia Stokowacka i Bohdan Paprocki oraz artyści Teatru im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.

Rok szkolny 1958/59 był drugim rokiem bez nauczania religii w szkole.