Walentyna Michalska

Urodziła się 30 marca 1931 roku w Małorycie powiecie brzeskim nad Bugiem. Po ukończeniu szkoły podstawowej i liceum, w latach 1950 – 1955 studiowała historię, uzyskując tytuł magistra. W 1955 roku podjęła pracę w Miejskim Domu Kultury w Bytomiu, a następnie jako nauczycielka historii w Szkole Podstawowej nr 12, później jako zastępca dyrektora w Szkole Podstawowej nr 14 w Chorzowie Batorym.

Od 1962 roku uczyła historii w I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. W pracy dydaktycznej osiągała bardzo dobre wyniki. W latach 1970 – 79 pełniła funkcję wicedyrektora szkoły. Zdolności organizatorskie, wysoka kultura i takt pedagogiczny pozwalały jej efektywnie współpracować z nauczycielami oraz osiągać bardzo dobre wyniki w pracy z młodzieżą. Z jej inicjatywy powstała Rada Młodzieżowa, a klasy czwarte wprowadziły dni samorządności na trwałe do tradycji szkoły. Za szczególnie wyróżniającą pracę zawodową otrzymała wiele nagród resortowych oraz odznaczeń państwowych. Wpisana do Złotej Księgi Zasłużonych Nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie.