Gimnazjum państwowe

Gimnazjum państwowe (klasyczne)

1 października 1869 roku utworzono w Królewskiej Hucie (która otrzymała w 1868 roku prawa miejskie) szkołę związkową (Privat Familien Vereinschule), do której zaczęło uczęszczać 32 uczniów. Szkoła ta została przejęta przez miasto 1 października 1872 roku. W tym okresie uczęszczało do czterech klas szkoły ponad 100 osób.

15 października 1877 roku szkołę przekształcono w gimnazjum, do którego uczęszczało 230 uczniów (76 katolików, 74 ewangelików, 80 żydów). W roku 1884 nastąpiło upaństwowienie gimnazjum i miasto zobowiązało się do wybudowania nowego budynku szkoły (ul. Gimnazjalna), który został oddany do użytku w roku 1891.

Po objęciu administracji przez władze polskie 5 września 1922 roku utworzono gimnazjum polskie z 269 uczniami. Klasy niemieckie istniały nadal, jako klasy mniejszości niemieckiej, otwarte na podstawie Konwencji Genewskiej z maja 1922 roku. Dyrektorem gimnazjum został w 1922 roku dr Jan Piprek, a od roku szkolnego 1925/26 Teodor Stera.

W roku szkolnym 1926/27 w Gimnazjum Państwowym (klasycznym) w 16 polskich klasach uczyło się 580 osób. Grono pedagogiczne liczyło 25 osób. Klas niemieckich było siedem, do których uczęszczało 158 uczniów, a grono nauczycielskie liczyło 8 osób. W tym samym roku rozpoczęto budowę nowego gmachu szkolnego (budynek przy ulicy Powstańców).

W roku szkolnym 1934/35 w Państwowym Gimnazjum nr 867 przy ul. Gimnazjalnej 6 uczyło się 570 uczniów: w klasach polskich uczyło się 514 chłopców, a w klasach niemieckich 56 chłopców. W tym roku gimnazjum otrzymało imię Odrowążów.

W roku szkolnym 1935/36 w Państwowym Gimnazjum nr 867 im. Odrowążów w 16 klasach uczyło się 464 uczniów (433 katolików, 13 ewangelików i 18 wyznania mojżeszowego). Grono nauczycielskie liczyło 38 nauczycieli.

W roku 1937 przy gimnazjum utworzono liceum z dwoma wydziałami: klasycznym i humanistycznym.
Po objęciu władzy w Chorzowie przez Niemców szkołę zlikwidowano, a w jej budynku zlokalizowano Urząd Pracy. Tradycje Gimnazjum im. Odrowążów kontynuuje nasze liceum, które od roku 1945 mieści się w budynku byłego Prywatnego Liceum Koedukacyjnego im. J. von Eichendorffa. Budynek ten wyposażony w nowoczesne na owe lata pracownie (służące do dziś) wybudowany został w latach 1931-32.

Grono pedagogiczne:
 • Marian BATKO
 • Jerzy BRACHMAŃSKI
 • Józef BURKOT
 • Ryszard CEBULSKI
 • Jan CHOLEWSKI
 • Franciszek GARYCKI
 • dr Jan GONDZIK
 • Wacław GUTT
 • Edward HUPKA
 • dr Józef JAKUBOWSKI
 • Tadeusz JANICKI
 • Ryszard JOJKO
 • ks. Jerzy KAHANE
 • Albin KĄCKI
 • dr Teodor KOHLBERC
 • dr Czesław KOSSOWSKI
 • Władysław KRAWECKI
 • Alfons KRZYŻAGóRSKI
 • Franciszek LENCZOWSKI
 • Jerzy LUBOS
 • dr Władysław MARCHACZ
 • dr Władysław MATOGA
 • Stefan MICHALCZYK
 • Paweł MUSIOŁ
 • Kazimierz NADAJCZYK
 • dr Zdzisław OBRZUD
 • Zdzisław PAŹDZIORA
 • Józef PIĘTA
 • Józef POWROŹNIAK
 • ks. Józef SZUBERT
 • Józef SPRECHER
 • Bronisław ŚWIRAD
 • Alojzy TARG
 • Józef TRZOS
 • Bolesław WASYLEWSKI
 • Artur ŻAGAŃ
 • Jan ŻAK