Aktualności

Młodzi Głosują

20 maja w holu głównym od godziny 830 do 1505 odbędzie się symulacja wyborów do Parlamentu Europejskiego w ramach akcji “Młodzi Głosują+”. Serdecznie zapraszamy do głosowania i przypominamy o wzięciu ze sobą legitymacji szkolnej.

Matura 2019 – informacja dla zdających i zespołów nadzorujących

Już w poniedziałek, 6 maja rozpocznie się tegoroczna sesja maturalna. Zespoły nadzorujące przebieg egzaminu pisemnego spotykają się w dniach 6-8.05 o godzinie 800 (lub 1300 w przypadku egzaminów popołudniowych) w sali konferencyjnej (s. 102, I p.). W kolejnych dniach zespoły nadzorujące spotykają się odpowiednio o godzinie 815 lub 1315.
Maturzystów przystępujących do części pisemnej egzaminu, zapraszam o godzinie 815 lub 1315.
Życzę Wam pomyślnych, maturalnych wiatrów. Przemysław Fabjański

Strajk nauczycieli zawieszony do września

Uprzejmie informuję, iż w związku z zawieszeniem protestu w formie strajku do końca sierpnia 2019 r., zajęcia lekcyjne w Akademickim ZSO rozpoczną się w poniedziałek 29 kwietnia zgodnie z rozkładem zajęć. W imieniu Profesorów serdecznie dziękuję za okazane zaufanie i wsparcie.
Przemysław Fabjański

Klasyfikacja klas maturalnych

Szanowni Rodzice, Kochani Maturzyści,
Rada Pedagogiczna Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie, na konferencji klasyfikacyjnej, zgodnie z terminem ustalonym 29.08.2018 r. i przekazanym do publicznej wiadomości w pierwszej połowie września 2018 r., przyjęła klasyfikację klas trzecich a-d Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego.
1. Uchwałę klasyfikacyjną podjęto jednogłośnie przy zachowaniu wymaganego quorum.
2. Uchwałę podjęto o godzinie 930 według stanu prawnego na dzień 25.04.2019, godz. 930 (Rozporządzenie MEN z 10.06.2015 r. z późniejszymi zmianami), po to by dokument jakim jest świadectwo ukończenia liceum, a także dopuszczenie do egzaminu maturalnego, nigdy nie budziły w nikim wątpliwości prawnych i moralnych.
3. Wszyscy uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji uzyskali pozytywne oceny, ukończą w dniu 26 kwietnia 2019 r. Uniwersyteckie Liceum Słowackiego.
4. Uchwała jest prawomocna.

Wychowawcom i wszystkim Profesorom, którzy dla dobra Waszego i następnych roczników domagają się gruntownej naprawy polskiej edukacji, serdecznie dziękuję za sklasyfikowanie uczniów klas trzecich.
Kochani, czas na OSTATNI DZWONEK. Zapraszam do Ogrodów Słowaka w piątek 26.04.2019 r. w samo południe.

Przemysław Fabjański

Zebrania rodzicielskie 25.04 odwołane

Szanowni Państwo,
w związku z trwającym protestem nauczycieli, zebrania rodzicielskie zapowiedziane na dzisiejszy wieczór są odwołane. W imieniu Profesorów dziękuję za zrozumienie oraz wszystkie wyrazy wsparcia dla strajkujących pedagogów.