Aktualności

Uniwersytet Najlepszych dla chorzowian

Uniwersytet Śląski oraz Miasto Chorzów serdecznie zapraszają uczniów – mieszkańców Chorzowa Państwa do udziału w drugiej edycji programu edukacyjnego „Uniwersytet Najlepszych”, która rozpocznie się w październiku 2019 roku. Inicjatywa ta skierowana jest do najzdolniejszych uczniów VIII klasy szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem klas maturalnych. W ramach rozpoczynającej się 2 września br. rekrutacji uzupełniającej, możliwość dołączenia do „Najlepszych” ponownie otrzymają młodzi ludzie spełniający regulaminowe kryterium – osoby uczącej się i zamieszkałej na terenie Chorzowa (oraz Sosnowca).

Pragniemy wspierać młodzież w rozwoju aktywności poznawczej oraz pobudzać do działań innowacyjnych i kreatywnych. Uczestnicy programu będą brali udział w indywidualnych spotkaniach z pracownikami badawczo-dydaktycznymi Uczelni, jak również w warsztatach grupowych im dedykowanych. Ważnym celem programu jest także ukazanie różnorodnej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego, jak również zachęcenie do podjęcia studiów na terenie województwa śląskiego.

Rekrutacja uzupełniająca dla młodzieży uczącej się i zamieszkałej na terenie Chorzowa i Sosnowca potrwa od 2 do 15 września br. roku. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.uniwersytetnajlepszych.us.edu.pl.

Pytania związane z programem prosimy kierować do Biura Organizacyjnego Programu (Dział Promocji UŚ, tel. 32 359 20 41, e-mail: un@us.edu.pl).

Serdecznie polecam. Przemysław Fabjański

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendium szkolne dla mieszkańców Chorzowa.

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne dla mieszkańców miasta Chorzowa. Miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium nie może przekroczyć ustawowego kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej, t.j.528zł. Wnioski należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie w terminie do 15 września 2019r.

Msza w intencji zmarłych nauczycieli i absolwentów – matura 1969.

Serdecznie zapraszamy na mszę w intencji naszych zmarłych koleżanek i kolegów oraz naszych zmarłych Nauczycieli, która będzie miała miejsce 20 września o godzinie 1800 w kościele pod wezwaniem Św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie przy ulicy Wolności 51.

Absolwenci Liceum im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, matura 1969.

Rok szkolny 2019/20 zainaugurowany. Zapraszamy na piknik i spotkania rodzicielskie

W poniedziałek 2.09.2019 r. zainaugurowano 98. rok szkolny w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. Trzy dni wcześniej przestał, po zaledwie dwunastu latach, funkcjonować Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących, który przez ten krótki okres dochował się ponad 150 laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów i kilkudziesięciu laureatów i finalistów olimpiad licealnych.

2 września dwa roczniki klas pierwszych, klasy drugie i trzecie rozpoczęły edukację w Słowaku, wspominając na początku tych, którzy oddali swe życie w czasie drugiej wojny światowej, walcząc bądź ginąc w wyniku ludzkiej nienawiści. Młodzież Słowaka złożyła wiązanki kwiatów w miejscach pamięci.

Powitano także opiekunów i uczestników 18. Szkolnej Wyprawy Geograficznej, zorganizowanej przez Dyrektora dla młodzieży pracującej w Kole Geografów “Peneplena”. Bardzo serdecznie dziękuję pani Profesor Sabinie Skałce-Gawlik i Panu Ryszardowi Kurakowi za świetną opiekę nad młodymi podróżnikami.

Dziękuję wszystkim Profesorom za poświęcenie części swojego urlopu i opiekę nad naszą aktywną turystycznie i sportowo młodzieżą – Panom Profesorom; Januszowi Dubielowi, Tomaszowi Fabjańskiemu, Krzysztofowi Kwietniowi, Maciejowi Burzykowi i Szymonowi Słomie. Dziękuję wszystkim Profesorom i Pracownikom za pracę przygotowawcze do nowego roku szkolnego, na które poświęciliście sporą część tzw. wakacji, przede wszystkim Pani Wicedyrektor za cud ułożenia planu lekcji i komisji rekrutacyjnej za sprawny nabór “podwójnego rocznika do pojedynczego budynku”.

8 września o godzinie 1400 (niedziela) rozpoczną się Juliuszalia, czyli piknik w ogrodach Słowaka, na który gorąco zapraszam. W programie także moje spotkanie z rodzicami.

Inauguracyjne spotkania z rodzicami uczniów Słowaka odbędą się w czwartek 12 września o godzinie 1800, z wyłączeniem tych oddziałów, które uzgodniły inny termin z Wychowawcą.

Życząc całej społeczności Słowaka – Profesorom, Pracownikom, Rodzicom, Absolwentom i Uczniom – dobrego nowego roku szkolnego, pozostaję z wyrazami głębokiego szacunku.
Przemysław Fabjański – dyrektor Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie.

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW

Multimedialne Centrum Informacyjne (MCI) Biblioteka Szkolna zaprasza wszystkich zainteresowanych kupnem lub/i sprzedażą-wymianą używanych podręczników oraz pomocy dydaktycznych. .

Informujemy, że w dniach 4-6 września 2019 r. ( podczas długich przerw ) można będzie sprzedać posiadane materiały na przygotowanych w tym celu stolikach przed MCI Biblioteką Szkolną. Odpowiedzialność materialną za przyniesione podręczniki ponoszą ich właściciele.

2.09.2019 – OFICJALNA INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

LICEUM CZTEROLETNIE

Godz.800 – Budynek Szkoły
Spotkanie uczniów z wychowawcami.

1a – Pani Ewelina Pilch s.204
1b – Pan Maciej Burzyk s.206
1c – Pani Sabina Skałka -Gawlik s.207
1d – Pani Danuta Jeziorowska (w zastępstwie Weronika Wiórek) s.307
1e – Pan Andrzej Król s.315

Grupowe wyjście na inaugurację do Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Godz. 1000 – Aula Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie ul.75 Pułku Piechoty 1A
Inauguracja Roku Szkolnego dla pierwszych klas Liceum 4-letniego. Uroczystość połączona jest ze ślubowaniem klas pierwszych.

Wykład Inauguracyjny :
„Kultowe pieśni młodego pokolenia” wygłosi prof. dr hab. Marian Kisiel.

Po zakończeniu uroczystości powrót do Szkoły.

Godz.1200 – Ogrody Słowaka
Szkolna inauguracja Nowego Roku Szkolnego dla wszystkich klas Uniwersyteckiego I LO im. Juliusza Słowackiego.
Rocznica wybuchu II wojny światowej. Złożenie kwiatów pod tablicami upamiętniającymi w Chorzowie ofiary II wojny światowej.
Powitanie uczestników Wyprawy Geograficznej do Indii i uczniów powracających do Słowaka .
Wystąpienie Dyrektora Szkoły Pana mgr. Przemysława Fabjańskiego. Po uroczystości w Ogrodach Słowaka II cz. spotkań z wychowawcami.

Godz. 1330 – Kościół pod wezwaniem św. Jadwigi
Msza św. w intencji nowego roku szkolnego.


LICEUM TRZYLETNIE

Godz.800 – Budynek Szkoły
Spotkanie uczniów z wychowawcami.

1a – Pani Marta Nyznar s.402
1b – Pan Wojciech Kwaśny s.304
1c – Pani Magdalena Klein s.112
1d – Pani Anna Lazar (w zastępstwie Pan Krzysztof Kwiecień) s.111
1e – Pan Piotr Golba s.113

Grupowe wyjście na inaugurację do Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Godz. 900 – Aula Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie ul.75 Pułku Piechoty 1A
Inauguracja Roku Szkolnego dla pierwszych klas Liceum 3-letniego. Uroczystość połączona jest ze ślubowaniem klas pierwszych.

Wykład Inauguracyjny :
„Kultowe pieśni młodego pokolenia” wygłosi prof. dr hab. Marian Kisiel

Po zakończeniu uroczystości powrót do Szkoły i druga część spotkania z wychowawcami.

Godz.1200 – Ogrody Słowaka
Szkolna inauguracja Nowego Roku Szkolnego dla wszystkich klas Uniwersyteckiego I LO im. Juliusza Słowackiego.
Rocznica wybuchu II wojny światowej. Złożenie kwiatów pod tablicami upamiętniającymi w Chorzowie ofiary II wojny światowej.
Powitanie uczestników Wyprawy Geograficznej do Indii i uczniów powracających do Słowaka.
Wystąpienie Dyrektora Szkoły Pana mgr. Przemysława Fabjańskiego. Po uroczystości w Ogrodach Słowaka II cz. spotkań z wychowawcami.

Godz. 1330 – Kościół pod wezwaniem św. Jadwigi
Msza św. w intencji nowego roku szkolnego.


POZOSTAŁE KLASY UNIWERSYTECKIEGO I LO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Godz.1100 – Budynek Szkoły
Spotkanie uczniów z wychowawcami.

2a – Pan Tomasz Buszman s.302
2b – Pani Karolina Bociańska s.405
2c – Pani Joanna Przybyła-Piątek s.109
2d – Pani Monika Domogała s.308
2e – Pani Lilianna Myszka s. 208

3a – Pani Beata Ślusarczyk s.309
3b – Pani Marlena Sopolska s.110
3c – Pani Beata Olech-Harężlak s.210
3d – Pan Damian Straszak s.111
3e – Pani Izabella Ślusarczyk s.212

Godz.1200 – Ogrody Słowaka
Szkolna inauguracja Nowego Roku Szkolnego dla wszystkich klas Uniwersyteckiego I LO im. Juliusza Słowackiego.
Rocznica wybuchu II wojny światowej. Złożenie kwiatów pod tablicami upamiętniającymi w Chorzowie ofiary II wojny światowej.
Powitanie uczestników Wyprawy Geograficznej do Indii i uczniów powracających do Słowaka.
Wystąpienie Dyrektora Szkoły Pana mgr Przemysława Fabjańskiego. Po uroczystości w Ogrodach Słowaka II cz. spotkań z wychowawcami.

Godz. 1330 – Kościół pod wezwaniem św. Jadwigi
Msza św. w intencji nowego roku szkolnego.


4.09.2019 – DZIEŃ PATRONA – 210 rocznica urodzin Juliusza Słowackiego

1105 – 1125 ( pierwsza duża przerwa ) 3-osobowe delegacje z każdej klasy spotykają się w holu Szkoły i biorą udział w symbolicznej krótkiej uroczystości przed popiersiem Patrona.
Złożenie urodzinowych kwiatów , Hymn Szkoły i muzyczne życzenia.


8.09.2019 – PIERWSZE JULIUSZALIA –  OGRODY SŁOWAKA ( w przypadku niekorzystnej aury sala gimnastyczna )

Godz. 1400 – Powitanie słowakowej społeczności przez Pana Dyrektora Przemysława Fabjańskiego.
Pierwszy dzwonek i Hymn Szkoły.
Godz. 1430 – Spotkanie Dyrektora Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego z rodzicami uczniów klas I-III.
Godz. 1530 – muzyczno-urodzinowy piknik w Słowaku:

  • Koncert kwartetu smyczkowego.
  • Występy zespołu FAMA.
  • Pierwszy pokaz szkolnej mody i Olimpijski Kurs Wiązania Krawatów Słowaka.
  • Kawiarenka Literacka i SŁOWA(k).
  • Stoisko Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka.
  • Nie tylko muzyczne stoisko Absolwentów.
  • Peneplena.
  • Stoiska językowe.

9.09.2019 – KAWIARENKI LITERACKIEJ URODZINOWE „WIELKIE CZYTANIE I ŚPIEWANIE POEZJI JULIUSZA SŁOWACKIEGO”.

Godz. 1800 – SCENA W MALARNI – TEATR ŚLĄSKI IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH UL. TEATRALNA .
Bilety w cenie 10 zł. do nabycia w Królewskiej Pracowni Polonistycznej.