Aktualności

1,5% podatku dla ambitnej młodzieży Słowaka

Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka (KRS 0000025586), składając Państwu serdeczne podziękowania za ofiarne wspieranie pomysłów nauczycieli i młodzieży chorzowskiego Słowaka, mających na celu wszechstronny rozwój naszych podopiecznych, uprzejmie prosi o przekazywanie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, 1,5% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego, jaką SPS jest od 2007 roku.

Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka powstało w 1995 r. Od wielu lat  liczne projekty edukacyjne dla naszych Licealistek i Licealistów. Było także współorganizatorem dziesiątek przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym (konkursy, olimpiady, wystawy, zawody sportowe, przeglądy itp.). Stowarzyszenie umożliwia udział młodzieży Słowaka w wolontariacie międzynarodowym. SPS wspiera również ambitną młodzież znajdującą się w trudnej sytuacji materialnej, współorganizuje i funduje nagrody na różnego rodzaju konkursach i olimpiadach tematycznych. Podejmuje także szereg mniejszych inicjatyw, jak na przykład organizacja rocznikowych zjazdów absolwenckich.
W 2007 r., po zmianie statutu, sąd przyznał Stowarzyszeniu status organizacji pożytku publicznego. Statutowym celem tej pozarządowej organizacji jest wspieranie chorzowskiej młodzieży w zakresie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz pomoc w rozszerzaniu bazy materialnej i dydaktycznej chorzowskich szkół. Do realizacji powyższego celu Stowarzyszenie zdąża przez prowadzenie działalności: edukacyjnej, wychowawczej, upowszechniania kultury, krajoznawstwa i wypoczynku, krzewienia kultury fizycznej i sportu, rozwijającej świadomość narodową i obywatelską, wydawniczej, współpracy z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Chorzów.
Od kilkunastu lat Stowarzyszenie wspiera młodzież znajdującą się w trudniejszej sytuacji. Środki na ten cel pochodziły z dobrowolnych składek nauczycieli a od 2015 roku do grona fundatorów stypendiów dla młodzieży dołączyli nasi Absolwenci.
Z góry dziękujemy za Państwa hojność i zaangażowanie we wszechstronny rozwój naszej młodzieży.

Życzymy wszystkiego dobrego.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka.

Noworoczne sukcesy muzyczne “Słowaka”

Dnia 15 lutego 2023 roku w Parku Tradycji odbył się XI regionalny Konkurs Wokalny “Love Song” przy współorganizacji Młodzieżowego Domu Kultury im. dr. H. Jordana i Siemianowickiego Centrum Kultury – Park Tradycji. Uczennica klasy IB Magda Bursztynowicz wyśpiewała na nim trzecie miejsce, czego ogromnie jej gratulujemy!
Na tym jednak sukcesy w dziedzinie muzyki się nie kończą. Uzdolniona młodzież “Słowaka” od początku roku wytrwale ćwiczy i rozwija swoje pasje twórcze, których przejawem był entuzjastycznie przyjęty przez publiczność, przeszło godzinny koncert “na żywo” w ramach zeszłotygodniowej Studniówki.
Tradycyjnym podkreśleniem pozytywnych uczuć w dniu 14 lutego był również szkolny Koncert Walentynkowy “Slowak Love” na sali gimnastycznej, przy organizacji którego świetnymi umiejętnościami wykazała Rada Młodzieżowa, a zwłaszcza Mateusz Grabowski i Natalia Hansel.
Wszystkim uczestnikom, wykonawcom oraz organizatorom składam gratulacje.
Tak trzymać!

Danuta Jeziorowska

Odeszła absolwentka Słowaka Pani prof. dr hab. Teresa Kowalska

Z bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. prof. dr. hab. Teresy Kowalskiej, wybitnej naukowczyni związanej z Instytutem Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół chromatografii. Opublikowała ponad 300 artykułów naukowych w tej tematyce w uznanych czasopismach chemicznych o międzynarodowym zasięgu. Pani Profesor była absolwentką naszej szkoły z 1963 r. Gościła u nas z wykładami z chemii. Zawsze miło wspominała lata spędzone w Słowaku.
Delegacja uczniów pożegnała Panią Profesor podczas uroczystości pogrzebowych w dniu 15.02.2023 r.

Rodzinie i Bliskim Zmarłej wyrazy współczucia i żalu składa Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Uczniowie Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego w Chorzowie

Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

Z radością informuję o kolejnym humanistycznym sukcesie naszej uczennicy. Magdalena Mirocha z klasy IVa uzyskała awans do III etapu ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości.

Serdeczne gratulacje!

Olimpiada Wiedzy Historycznej

Z przyjemnością informuję o kolejnym sukcesie naszego ucznia Miłosza Grzondziela z kl. 3c. Miłosz uzyskał tytuł finalisty okręgowego etapu VIII Olimpiady Wiedzy Historycznej. W grudniu informowaliśmy o zdobyciu przez Miłosza tytułu laureata Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku. Gratulujemy wspaniałych wyników!

Klub Myśli Ekologicznej i Uniwersytet Śląski zapraszają do zielonych miast

Uniwersytet Śląski, Klub Myśli Ekologicznej oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia serdecznie zapraszają już dziś (wtorek – 18.30) na spotkanie z Gil Peñalosa z Toronto (światowy autorytet w dziedzinie tworzenia demokratycznych i przystępnych mieszkańcom przestrzeni miejskich). Będziemy rozmawiać o zielonych miastach idealnych. Z jakich rozwiązań możemy korzystać w polskich miastach w celu uczynienia ich bardziej przyjaznym dla ludzi? Porozmawiamy o takich projektach gościa jak „3-30-300”, „8 80 Cities”, „Ciclovia / Open Streets”.

Wydarzenie można oglądać na kanałach:

– YouTube (wersja PL): https://www.youtube.com/watch?v=3fv70ZQcRQw&feature=youtu.be

– Facebook (wersja oryginalna): https://www.facebook.com/klubmyslieko/