Pisemny egzamin maturalny z historii muzyki poziom rozszerzony

29 czerwca 2020, poniedziałek, godz. 14.00

zbiórka – godz. 13.15

sala 310

1 Kurzydlak Julia 3c
2 Kaczmarek Agata 3c