Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego poziom rozszerzony

18 czerwca 2020, czwartek, godz. 14.00

Sala 310

1 3b Siwy Julia
2 3b Lis Karolina
3 3b Mośny Piotr
4 abs Zgrzebniok Elżbieta