Pisemny egzamin maturalny z języka hiszpańskiego poziom podstawowy

25 czerwca 2020, czwartek, godz. 9.00

czas trwania egz. –  120 min.

 Sala 302

1 abs Kluba Katarzyna wejście 1
2 3d Solga Emilia wejście 1
3 3c Skoczek Julia wejście 1
4 3a Paczula Jakub wejście 1
5 3c Świeca Krzysztof wejście 1
6 3d Król Błażej wejście 1