Pisemny egzamin maturalny z informatyki poziom rozszerzony

17 czerwca 2020, środa, godz. 14.00

zbiórka – godz. 13.30

sala 009

 sprawdzenie poprawności komputera

16 czerwca, wtorek, w godz. 12.30 – 13.30, sala 009, pracownia komputerowa ( wejście 1 )

1 3d Bigaj Karolina wejście 1
2 3a Benna Bartosz wejście 1
3 3a Odziomek Natalia wejście 1
4 3a Mosór Radosław wejście 1
5 3b Prusak Michał wejście 1
6 3a Wiechno Dorota wejście 1
7 3b Drzensla Łukasz wejście 1
8 3a Ciołek Jakub wejście 1
9 abs Malik Mateusz wejście 1