Ustny egzamin maturalny z języka angielskiego

Ustny egzamin maturalny z języka angielskiego odbędzie się 18 czerwca 2020 (czwartek) od godz. 10.00. Lista z dokładnymi godzinami egzaminu wywieszona została na tablicy ogłoszeń w holu.