Pisemny egzamin maturalny z języka francuskiego poziom rozszerzony

23 czerwca 2020, wtorek, godz. 14.00

sala 309

wejście 1 – główne wejście do szkoły, główny ciąg schodów

czas trwania egz. – 150 min.  

1 Maćkowska Agata 3a
2 Franki Dominika 3c
3 Kaczor Justyna 3c
4 Koryciorz Karolina 3c
5 Wyrwol Martyna 3c
6 Lizak Agata 3e