Pisemny egzamin maturalny z języka hiszpańskiego poziom rozszerzony

25 czerwca 2020, czwartek, godz. 14.00

czas trwania egz. –  150 min.

Sala 302 

1 Kluba Katarzyna abs wejście 1
2 Solga Emilia 3c wejście 1
3 Duda Julia abs wejście 1
4 Łukowicz Kacper 3a wejście 1
5 Santura Julia 3d wejście 1
6 Stachura Zuzanna 3d wejście 1
7 Wołowczyk Dominik 3a wejście 1
8 Kurzydlak Julia 3c wejście 1
9 Benna Bartosz 3a wejście 1
10 Kisiel Karolina 3a wejście 1
11 Banaś Marta 3a wejście 1