Pisemny egzamin maturalny z historii poziom rozszerzony

24 czerwca 2020, środa, godz. 14.00

zbiórka – godz. 13.15

 sala 405

1 Garbaciuk Olaf abs
2 Gambala Karolina 3a
3 Głodek Weronika 3b
4 Pyrcik Tomasz 3a
5 Gryl Marcin 3b
6 Łukowicz Kacper 3a
7 Papoń Magdalena 3b
8 Kurzydlak Julia 3c
9 Rupeć Bartłomiej 3b
10 Fragsztajn Edyta 3a
11 Nikiel Oliwia 3a
12 Kwak Kamil 3e
13 Wilk Dawid 3a
14 Kuczka Weronika 3e
15 Król Błażej 3d
16 Bielówka Karolina 3b