Pisemne egzaminy maturalne 23-29 czerwca

23 czerwca

Pisemny egzamin maturalny z języka francuskiego poziom rozszerzony.

24 czerwca

Pisemny egzamin maturalny z fizyki poziom rozszerzony.

Pisemny egzamin maturalny z historii poziom rozszerzony.

25 czerwca

Pisemny egzamin maturalny z języka hiszpańskiego poziom podstawowy.

Pisemny egzamin maturalny z języka hiszpańskiego poziom rozszerzony.

29 czerwca

Pisemny egzamin maturalny z historii muzyki poziom rozszerzony.