Pisemne egzaminy maturalne 15-19 czerwca

15 czerwca

Pisemny egzamin maturalny z matematyki poziom rozszerzony
Pisemny egzamin maturalny z filozofii poziom rozszerzony

16 czerwca
Pisemny egzamin maturalny z biologii poziom rozszerzony
Pisemny egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony

17 czerwca
Pisemny egzamin maturalny z chemii poziom rozszerzony
Pisemny egzamin maturalny z informatyki poziom rozszerzony

18 czerwca

Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego poziom podstawowy
Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego poziom rozszerzony

19 czerwca
Pisemny egzamin maturalny z geografii poziom rozszerzony

23 czerwca
Pisemny egzamin maturalny z języka francuskiego poziom rozszerzony