Pisemny egzamin maturalny z filozofii poziom rozszerzony

15 czerwca 2020, poniedziałek, godz. 14.00

zbiórka – godz. 13.30

sala 310

1 Wierzbicka Anna 3a

sala 311

1 Łuksza Nicole 3d