Konkurs FOX – wyniki i nagrody

Nasi uczniowie jak co roku uzyskali wysokie notowania w Konkursie Języka Angielskiego FOX.
Następujące osoby uzyskały wyniki ‘bdb’ i ‘db’ :
Hanna Kubiec- bdb
Marcin Hoszcz- bdb
Mateusz Pączek – bdb
Agata Błasiak – bdb
oraz
Magdalena Wolny – db
Artur Atanow – db
Wiktoria Malujda – db
Maja Placek – db
Piotr Otręba – db
Zuzanna Rybińska -db
Zofia Lorenc- db
Agata Wolny – db

Gratuluję zwycięzcom. Zapraszam w przyszłym tygodniu po odbiór nagród do sekretariatu (ewentualnie później, może nawet po wakacjach:)

W hołdzie pomordowanym w Katyniu

W kwietniu 2020 r. upamiętnialiśmy 80. rocznicę zbrodni katyńskiej – mordu dokonanego przez NKWD na polskiej inteligencji. Z tej okazji Biuro Edukacji Narodowej IPN zorganizowało konkurs „Ich służba trwa”, adresowany do osób pełnoletnich – nauczycieli, edukatorów, instruktorów harcerskich i pasjonatów historii, którzy mieli za zadanie indywidualnie lub w zespole dwuosobowym przygotować i przeprowadzić autorski projekt pokazujący, jak wielką i odczuwalną po ośmiu dekadach stratę poniosło państwo polskie w 1940 r.

Wśród laureatów konkursu znalazł się duet Karolina Kisiel (3a) – prof. Krystian Kazimierczuk za projekt pt. “Zainteresować Katyniem”.

Dziękujemy za pamięć.

Pan Profesor Krystian Kazimierczuk uczestniczył również w maju w międzynarodowym webinarze “20th century Jewish – Polish history”, prezentując scenariusz zajęć edukacyjnych poświęconych Pani Teofili Silbering, co związane jest z polską szkołą nauczania o Shoah. Webinar skierowany był do nauczycieli Polski, Ukrainy, Mołdowy i Niemiec.

Promocja Absolwentów Słowaka w czasie epidemii

We wtorek 23 czerwca 2020 r. rocznik maturalny kończy swój sześcio- lub trzyletni pobyt w Słowaku.

Serdecznie zapraszam Wychowawców klas maturalnych oraz tegorocznych Absolwentów na Uroczystość Promocji Absolwentów Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, która rozpocznie się o godzinie 1000 Hejnałem Miasta Chorzów.

Spotkanie w Ogrodach Słowaka odbędzie się z zachowaniem zasad dystansu społecznego, a uczestników nieco innej niż w ostatnich dziesięcioleciach uroczystości, proszę o używanie maseczek.

Niestety tym razem, za co bardzo przepraszam, nie zapraszam Profesorów i Rodziców.

Przemysław Fabjański

Pisemne egzaminy maturalne 15-19 czerwca

15 czerwca

Pisemny egzamin maturalny z matematyki poziom rozszerzony
Pisemny egzamin maturalny z filozofii poziom rozszerzony

16 czerwca
Pisemny egzamin maturalny z biologii poziom rozszerzony
Pisemny egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony

17 czerwca
Pisemny egzamin maturalny z chemii poziom rozszerzony
Pisemny egzamin maturalny z informatyki poziom rozszerzony

18 czerwca

Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego poziom podstawowy
Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego poziom rozszerzony

19 czerwca
Pisemny egzamin maturalny z geografii poziom rozszerzony

23 czerwca
Pisemny egzamin maturalny z języka francuskiego poziom rozszerzony

Matura z przedmiotu informatyka

Maturzystów zdających maturę z przedmiotu informatyka zapraszam dnia 16 czerwca br. w godz. 1230 – 1330 celem sprawdzenia stacji roboczych. Proszę nie zapomnieć o maseczkach. 😱