W hołdzie pomordowanym w Katyniu

W kwietniu 2020 r. upamiętnialiśmy 80. rocznicę zbrodni katyńskiej – mordu dokonanego przez NKWD na polskiej inteligencji. Z tej okazji Biuro Edukacji Narodowej IPN zorganizowało konkurs „Ich służba trwa”, adresowany do osób pełnoletnich – nauczycieli, edukatorów, instruktorów harcerskich i pasjonatów historii, którzy mieli za zadanie indywidualnie lub w zespole dwuosobowym przygotować i przeprowadzić autorski projekt pokazujący, jak wielką i odczuwalną po ośmiu dekadach stratę poniosło państwo polskie w 1940 r.

Wśród laureatów konkursu znalazł się duet Karolina Kisiel (3a) – prof. Krystian Kazimierczuk za projekt pt. “Zainteresować Katyniem”.

Dziękujemy za pamięć.

Pan Profesor Krystian Kazimierczuk uczestniczył również w maju w międzynarodowym webinarze “20th century Jewish – Polish history”, prezentując scenariusz zajęć edukacyjnych poświęconych Pani Teofili Silbering, co związane jest z polską szkołą nauczania o Shoah. Webinar skierowany był do nauczycieli Polski, Ukrainy, Mołdowy i Niemiec.