Postępowanie rekrutacyjne 2019/ 2020

Komisja rekrutacyjna Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie ogłasza listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w procesie rekrutacyjnym do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020:
 

LICEUM TRZYLETNIE

LICEUM CZTEROLETNIE

18. Szkolna Wyprawa Geograficzna “Indie 2019” rusza dzisiaj

Dzisiaj, 11 lipca 2019 r. o godzinie 1200, po niemal dwuletnich przygotowaniach, wyruszy z Chorzowa XVIII Szkolna Wyprawa Geograficzna „Indie 2019”. W czasie ponad siedmiotygodniowego pobytu na subkontynencie 23-osobowa uczniów, absolwentów, nauczycieli chorzowskiego Słowaka przemierzy kilkanaście tysięcy kilometrów poznając zróżnicowanie przyrodniczo-geograficzne i społeczno kulturowe największej demokracji świata.

Młodzi podróżnicy stawiają przed sobą następujące cele:

 • poznanie środowiska przyrodniczo – geograficznego subkontynentu indyjskiego,
 • zapoznanie z kulturą i zróżnicowaniem religijnym,
 • prowadzenie obserwacji terenowych przyrodniczych i socjologicznych, stanowiących materiał dla późniejszych wykładów, odczytów, artykułów i sprawozdań,
 • rozwijanie poczucia tolerancji,
 • kreowanie postaw wolnych od szowinizmu, przesądów narodowych i religijnych uprzedzeń,
 • studium postaci Mahatmy Gandhiego w 150. Rocznicę urodzin,
 • kształtowanie umiejętności organizacyjnych,
 • naukę zachowania się w sytuacjach nietypowych,
 • zebranie materiału filmowego i fotograficznego dla celów popularyzatorsko – ekspozycyjnych,
 • zebranie eksponatów etnograficznych z przeznaczeniem muzealnym,
 • pracę w charakterze wolontariuszy w ośrodkach Sióstr Miłości w Kalkucie,
 • oddanie hołdu maharadżom indyjskim za ratunek i pomoc polskim dzieciom – uchodźcom w czasie II wojny światowej.

Licealiści ze Słowaka rozpoczną swą przygodę z Orientem w Mumbaju. Stamtąd skierują się na do Kolhapuru – Valivade pustynnego gdzie spotkają się z kawałkiem polskiej historii, miejscami gdzie przebywali polscy uchodźcy. Z Kolhapuru przez starozytne jaskinie Adźanty i Ellory, świątynie Khadźuraho przejadą do Kalkuty gdzie będą pracowali jako wolontariusze w ośrodkach dla cierpiących dzieci i dorosłych, prowadzonych przez kontynuatorki wielkiej misji Matki Teresy.
Młodzi podróżnicy udowodnią, że polską młodzież stać na bezinteresowne wspieranie biednych i cierpiących, co w naszym kraju nie jest jeszcze zjawiskiem powszechnym. Ich wolontariat, będzie jak mam nadzieję, przykładem dla rówieśników i wartościową wizytówką Polski dla mieszkańców tych regionów Azji, a także odwiedzających ją turystów z różnych zakątków Ziemi.
Drugi etap wyprawy rozpocznie się od pobytu w świętych miejscach buddystów – Bodhgayi i hindusów – Waranasi, zaś dalsza trasa będzie wiodła przez Amritsar, Srinagar w Kaszmirze aż do Ladakhu. Stamtąd słynnymi himalajskimi serpentynami zjadą do corbussieurowskiego Ćandigarhu.
Wyprawowe „ostatki” poświęcą pełnej mogolskich monumentów Agrze i Fatehpur Sikri, zaś ostatnie chwile w indyjskiej metropolii – Delhi. Powrót z wyprawy nastąpi 29 sierpnia.
Patronat nad tegorocznym przedsięwzięciem objęli: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Ambasador Republiki Indii w RP Tsewang Namgyal, Prezydent Miasta Chorzów Andrzej Kotala, Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Jerzy Buzek.

Uczestnicy wyprawy serdecznie dziękują wszystkim Patronom i Sponsorom, bez których serdecznego wsparcia nie udałoby się zorganizować niniejszego projektu edukacyjnego.

Zapraszamy na profil Facebookowy @pódź jadymy do Indii oraz stronę www.peneplena.pl. Tam również znajdziecie Państwo szerszą informację na temat Koła Geografów „Peneplena” w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie.

99,3% tegorocznych absolwentów Słowaka zdało egzamin maturalny

Na 143 tegorocznych abiturientów 142 złożyło egzamin maturalny z wynikiem pozytywnym, co stanowi 99,3% liczby osób dopuszczonych do sesji wiosennej.
Serdecznie wszystkim gratuluję! Trudno o jakąkolwiek analizę porównawczą, ale Wasze wyniki wyglądają optymistycznie, a niektóre …. imponująco!!!
Świadectwa dojrzałości będzie można odbierać od godziny 1130 (stanowiska w pierwszej wnęce na parterze).
Egzamin poprawkowy (matematyka) odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. o godzinie 900.
Życzę wszystkim tegorocznym maturzystom, wspaniałych, inspirujących wakacji i udanego startu w drodze na wymarzone studia wyższe.
Przemysław Fabjański

Dystrybucja świadectw maturalnych

Szanowni Absolwenci, uprzejmie informuję, iż zgodnie z komunikatem Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, świadectwa dojrzałości zostaną dostarczone do szkół 4 lipca w godzinach 900-1200. O godzinie odbioru poinformuję Was niezwłocznie poprzez komunikat na stronie internetowej AZSO.

AZSO na Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu

Uczeń naszej szkoły Tomasz Ferenz uczestniczył w zakończonej 27 czerwca Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (SB50). Jako jeden z setki młodzieży z całego świata reprezentował najmłodsze pokolenie na Konferencji w Bonn. To właśnie jemu przypadł zaszczyt wygłoszenia mowy podsumowującej konferencję ze strony młodzieży podczas Plenarnej Sesji SBI & SBSTA, na której obecni byli delegaci ze wszystkich 197 państw członkowskich Konwencji ONZ ds. Zmian Klimatu. Link: https://unfccc-sb50.streamworld.de/webcast/sb-joint-statements-plenary-2 ( czas: 21:15 )  

Na początku nowego roku szkolnego Tomek podzieli się z wami doświadczeniami z ONZ oraz powie jak wy możecie zaangażować się w takie działania.

Globalne ocieplenie już dzisiaj dotyka milionów ludzi na całym świecie, a jeżeli nie podejmiemy zdecydowanych kroków prowadzących do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 50% do 2030 i o 100% do 2050, życie na Ziemi czeka nieunikniona zagłada. (dane wg specjalnego raportu IPCC 1.5)  Dlatego wszyscy wspólnie musimy walczyć o naszą przyszłość!

Sukces w 57. Ogólnopolskim Konkursie Filatelistycznym

W dniach 22-25.06.2019r. Dominik Wołowczyk, z klasy 2 A Uniweryteckiego I Liceum Ogólnokształcącego, brał udział w finale 57. Ogólnopolskiego Konkursu Filatelistycznego pn. “Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” organizowanego przez Lubelski Okręg Polskiego Związku Filatelistów.

W pierwszej części konkursu-przygotowaniu projektu znaczka pocztowego nawiązującego do nazwy konkursu, Dominik zdobył Grand Prix, a zwycięski projekt został wydany przez Pocztę Polską jako tzw. znaczek spersonalizowany. Po trzech częściach Dominik awansował do ścisłego finału z pierwszego miejsca. Wśród najlepszej piątki zdobył ostatecznie 3. miejsce.

GRATULUJEMY Dominikowi i jego opiekunowi Panu profesorowi Janowi Swadźbie.