Aktualności

Pierwszy Dzień Przeciwdziałania Dyskryminacji w Słowaku

21 marca jest obchodzony na Ziemi jako Światowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową. Jednak o prawach człowieka, takich samych dla wszystkich – bez względu na światopogląd czy kolor skóry – należy rozmawiać przez cały rok, szczególnie w czasach, gdy w pewnych środowiskach, także w krajach europejskich, artykułowane są głosy podważające lub negujące zasady równości czy też pochwalające rasizm, antysemityzm i inne poglądy obce przeciętnemu człowiekowi rozumnemu. W chorzowskim Słowaku promowanie postaw równości i szacunku dla każdego człowieka, bez względu na to skąd pochodzi to wychowawczy standard. Wychowujemy ludzi otwartych na świat, życzliwych dla wszystkich i nikogo nie traktujących gorzej lub lepiej, ludzi gotowych na pomoc potrzebującym, otwierających drzwi  uchodźcom, ludziom biednym bądź prześladowanym. Nauczyciele Słowaka wiedzą, że o takich sprawach trzeba dyskutować, a młodych obywateli właściwe kształtować. Temu ma służyć także organizowany we współpracy z Uniwersytetem Śląskim i Amnesty International, Dzień Przeciwdziałania Dyskryminacji (środa, 28.03.2018), którego program  przedstawia się następująco:

 • 10:20 – Rozpoczęcie w sali gimnastycznej (prosimy o punktualność i użycie zmiennego obuwia);
 • 10:30 – Wykład Pana prof. dr hab. Krystiana Markiewicza: „Przeciwdziałanie dyskryminacji w prawie polskim”;
 • 11:00 – Prelekcja Amnesty International  „Niesprawiedliwość na świecie traktujemy osobiście” (Maria Filipiak – klasa IA);
 • 11:30 – Występ dzieci ze Świetlicy Romskiej w Chorzowie;
 • 12:00 – 12.25 – Moje polskie doświadczenia oczami obcokrajowca – ucznia Słowaka,
 • 12:25 – 12:30 – Zakończenie i podsumowanie;
 • 12:30 – 14:00 – Warsztaty „ Stop dyskryminacji”.

Zapraszamy 28 marca całą społeczność Słowaka – Profesorów, Uczniów, a w miarę możliwości także Rodziców. Nasz Szanowny Gość – Pan Profesor Krystian Markiewicz jest pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji UŚ, sędzią Sądu Okręgowego w Katowicach i Prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

Przesłanie Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z 2012 r. znaleźć można tu: http://www.unic.un.org.pl/sg-na-temat-dni/miedzynarodowy-dzien-walki-z-dyskryminacja-rasowa—przeslanie-sg/2271.

Kiermasz Charytatywny

W dniu jutrzejszym (piątek 23.03.2018r.) odbędzie sie KIERMASZ, z którego zebrane pieniądze beda przeznaczona dla ARTURA LESZKA.

Kto to jest ARTUR LESZEK? To chłopak, który po 26 latach spędzonych poruszając się jedynie na wózku ma szansę wreszcie wstać na własne nogi, więc jeżeli chcecie wspomóc Artura i przyczynić się do jego postępów w rehabilitacji, aby w najbliższym czasie mógł poruszać się o własnych siłach, to zachęcamy do aktywnego udziału w jutrzejszym KIERMASZU, na którym odbędą się takie wydarzenia jak:

– Sprzedaż jedzenia(tosty,gofry,naleśniki,popcorn,ciasta,babeczki)

– Możliwość gry w fify na przerwach i okienkach (za drobną opłatą)

– Licytacja niespodzianek (m.in.lunch i podwózka do domu z Dyrektorem Fabjańskim, wyjście na kebaba z Profesorem Kwaśnym i wiele innych) Licytacja odbędzie się na długiej przerwie (35minutowej) na Auli Krzemienieckiej

Zmiana organizacji zajęć w dniach 23 i 26 marca

Na prośbę młodzieży organizującej akcję pomocową na rzecz osoby niepełnosprawnej w dniu 23 marca, zajęcia lekcyjne odbywają się według następującego porządku:

 • 7.35 – 8.20 – lekcja 0,
 • 8.30 – 9.15 – lekcja 1,
 • 9.25 – 10.10 – lekcja 2,
 • 10.20 – 11.05 – lekcja 3,
 • 11.40 – 12.25 – lekcja 4,
 • 12.30 – 13.15 – lekcja 5,
 • 13.25 – 14.10 – lekcja 7,
 • 14.20 – 15.05 – lekcja 7.

Według analogicznego harmonogramu odbędą się zajęcia w najbliższy poniedziałek (26.03).  Na wydłużonej przerwie (11.05-11.40) zapraszamy zainteresowanych uczniów klas II i III U ILO na „Warsztaty kariery zawodowej”, które odbędą się w Auli Krzemienieckiej. poświęcone będą one przedstawieniu warunków rekrutacji na studia w Coventry University (GB) i kilkunastu innych uczelni w Zjednoczonym Królestwie.

2C GD i 1D LO pozdrawiają z Rysianki

Klasy 2 C GD i 1 D LO razem z wychowawcami, opiekunami i instruktorami cieszą się pięknymi, zimowymi krajobrazami Rysianki i okolic. Pierwszy dzień wiosny witamy „ozięble”…

 

 

 

 

Tatuaż z fizyką w tle

 

Instytut Fizyki Jądrowej PAN ogłosił konkurs zatytułowany „TATUAŻ Z FIZYKĄ W TLE” adresowany do uczniów szkół średnich. Konkurs rozpoczął się 16-go marca 2018 r. i trwać będzie do 16 kwietnia 2018 r.

Tematem prac konkursowych jest projekt tatuażu zmywalnego, związanego z IFJ PAN oraz dziedzinami fizyki, którymi ten instytut się zajmuje.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie: www.ifj.edu.pl/konkurs .

Zachęcam nie tylko fizyków …