#KOMÓRKOMANIA, DZIEŃ DAWCY

Dzisiaj – w piątek i jutro zapraszamy na Dzień Dawcy.
Punkt rejestracji potencjalnych dawców macierzystych komórek krwiotwórczych znajdziecie w holu na parterze. W sobotę drugi punkt będzie działał również w sali gimnastycznej.

Danuta Hornik