SŁONECZNE POŻEGNANIE PROFESORA PAPROCKIEGO

Studniówka 1980 – Profesor J. Paprocki i jego uczniowie.

W sobotę 30 listopada 2019 roku pożegnaliśmy śp. Janusza Paprockiego – nauczyciela języka polskiego w I Liceum im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie.

Śp. Janusz Paprocki obok śp. prof. Krystyny Błaszczykowej i śp. prof. Marii Grzybowskiej byli bardzo ciekawą (o szczególnym dydaktycznym temperamencie ) polonistyczną – triadą. Obok nauczycieli wszystkich przedmiotów w I LO, swoją pracą w II połowie XX wieku tworzyli i budowali razem z uczniami, rodzicami i kolejnymi rocznikami absolwentów podwaliny zjawiska oświatowego, które dzisiaj określane jest mianem CHORZOWSKIEGO SŁOWAKA.

Rozświetlony listopadowym słońcem cmentarz na pograniczu Sosnowca i Będzina wraz z symbolicznie dominującą przemysłową scenerią był miejscem ostatniego pożegnania Profesora i naszego Kolegi. W tej przestrzeni wyraźnie zaznaczał „swoją obecność”, wieżowiec Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego.

Na uroczystości pogrzebowe przyjechali absolwenci różnych roczników. Byli seniorzy Rady Pedagogicznej, koleżanki i koledzy zmarłego, Dyrekcja Szkoły oraz członkowie obecnego grona pedagogicznego. Wśród zebranych można było zauważyć delegację Rady Młodzieżowej, uczniów i i Kawiarenki Literackiej (której pierwszym opiekunem był prof. Janusz Paprocki). Zawsze w takich szczególnych chwilach towarzyszy nam Rada Rodziców i Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka.

Podczas liturgii w kaplicy cmentarnej jeden szczegół zwracał uwagę i zmuszał do zatrzymania myśli. Sztandar Szkoły tak ułożył swoje fałdy, eksponując słowa „…jednak zostanie po mnie ta siła fatalna…”.

Uczestnicy tej uroczystości na pewno zapamiętali wzruszającą refleksję ucznia, wychowanka a obecnie Dyrektora Liceum Pana Przemysława Fabjańskiego. W pamięci na długo pozostanie obraz słonecznego cmentarza i śpiewany nad otwartą mogiłą „Testament mój „ Juliusza Słowackiego do muzyki Krzysztofa Domogały przez Kawiarenkę Literacką i uczestników pożegnania – wielopokoleniową wspólnotę CHORZOWSKIEGO SŁOWAKA… …Łzy wzruszenia, skupione twarze i chwila autentycznej zadumy w barwach listopadowego dnia.

Długo jeszcze po uroczystościach pogrzebowych alejki cmentarza wypełnione były grupami znajomych, przyjaciół, dawnych nauczycieli. Wspominali Profesora i czas jego obecności w Słowaku…

Jesienne Syntezy Maturalne

W niedzielę 25 października 2019 roku wieczorową porą powróciła do Chorzowa z Kazimierza Dolnego n/Wisłą wyprawa uczniów klasy III a i III e chorzowskiego Słowaka biorąca udział w syntezach maturalnych w polonistycznych plenerowych. Razem ze swoimi rówieśnikami, przyszłymi maturzystami z klasy IV Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego z Czeskiego Cieszyna wędrowali szlakami średniowiecza, renesansu, oświecenia, pozytywizmu, modernizmu i międzywojnia na Lubelszczyźnie i Ziemi Świętokrzyskiej. Odwiedzili gniazda rodzinne: Mikołaja Reja w Nagłowicach, Jana Kochanowskiego w Zwoleniu i Czarnolesie, Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, Rodziny Czartoryskich w Puławach, Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku oraz poety i geografa Wincentego Pola w Lublinie. Cennym uzupełnieniem polonistycznych wędrowań było spotkanie z Panią Anną Dziewanowską (prawnuczką Henryka Sienkiewicza) w Oblęgorku. Mieliśmy okazję posłuchać muzycznej gawędy organisty średniowiecznego opactwa w Jędrzejowie. Ukoronowaniem „klimatycznych” spotkań z Kazimierzem Dolnym był wieczór muzyki i poezji w kultowej kawiarni „U Dziwisza”. Byliśmy zawsze grupą polonistycznych wędrowców , na którą oczekiwali pracownicy – opiekunowie ekspozycji muzealnych. Szczególne wrażenie i jednocześnie zaskoczeniem było spotkanie w Muzeum Wincentego Pola w Lublinie. Dyrektor Muzeum rozpoczął swoją gawędę od zaprezentowania archiwalnego nagrania (z 2009 roku w Teatrze Rozrywki ) „Testamentu mojego” J. Słowackiego i Krzysztofa Domogały w wykonaniu potomka Wincentego Pola – Łukasza Pol-Jelonka absolwenta naszego Liceum.

Lawina przypomnianych maturalnych literackich informacji, barwy polskiej złotej jesieni w plenerach Kazimierza n/Wisłą, Nałęczowa, Puław, Oblęgorka, Czarnolasu, specyficzna atmosfera tych miejsc, zaolziańska polszczyzna naszych kolegów i kazimierskie klimaty pozostawiły ślady… Większość powróci jeszcze do tych miejsc – tak jak to robią absolwenci z ubiegłych lat. „Przychodzimy – odchodzimy”.

Wybory nowego Przewodniczącego Rady Młodizeżowej

31 października 2019 roku w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego odbyły się wybory Przewodniczącego Rady Młodzieżowej.Komisja Wyborcza przedstawia końcowe wyniki.

Komisja Wyborcza w składzie:

 • Weronika Wołowczyk – Przewodnicząca Rady Młodzieżowej ( kadencja 2018/2019 )
 • Martyna Szymura – członek Rady Młodzieżowej ( kadencja 2018/2019 )
 • Mikołaj Botor – Członek Rady Młodzieżowej ( kadencja 2018/2019 )

Oraz przedstawiciele komitetów wyborczych:

 • Maria Piętak – sztab wyborczy Zuzanny Śliwińskiej
 • Igor Konopko – sztab wyborczy Bruna Mostowego
 • Mateusz Sadłakowski – sztab wyborczy Piotra Kocota

W posiedzeniu uczestniczył opiekun Rady Młodzieżowej ( kadencja 2018/2019 ) mgr Andrzej Król. Po obliczeniu głosów wyborców i analizie dokumentacji głosowania Komisja przedstawia wyniki:

 1. Bruno Mostowy uzyskał 420 głosów – co stanowi 68% głosów oddanych
 2. Zuzanna Śliwińska uzyskała 118 głosów – co stanowi 19% głosów oddanych
 3. Piotr Kocot uzyskał 74 głosy – co stanowi 12 %

Zostało oddane 6 głosów nieważnych , co stanowi 1 %.
W głosowaniu uczestniczyło 617 uczniów. Liczba uprawnionych do głosowania 712. Frekwencja wyniosła 86,7%.
Nowym Przewodniczącym Rady Młodzieżowej Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego został wybrany Bruno Mostowy.

Frekwencja głosujących w poszczególnych klasach:

 1. I b – 100%, I c – 100%
 2. II a – 98%
 3. I e ( IV ) – 97%
 4. I a – 94%, I d – 94%
 5. II b – 92%, II c – 92%
 6. III d – 89%
 7. I d ( IV ) – 86%, III a – 86%
 8. I a ( IV ) – 85%
 9. III c – 84%
 10. I c ( IV ) – 83%, III e – 83%
 11. I e – 82%
 12. II d – 78%
 13. II e – 77%
 14. I b (IV) – 76%
 15. III b – 54%

Komisja Wyborcza gratuluje Nowemu Przewodniczącemu Rady Młodzieżowej chorzowskiego Słowaka, dziękuje sztabom wyborczym za ich pracę i wspomaganie kandydatów. Na szczególne podkreślenie zasługuje wysoka frekwencja i demokratyczna postawa młodych wyborców.

Opiekun Rady Młodzieżowej mijającej kadencji 2018/2019
Andrzej Król

JUBILEUSZ SŁOWAKA NA ZAOLZIU ( R.CZESKA )

Delegacja Europejskiej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego (Łódź, Piotrków Trybunalski i Chorzów) w dniach 18 i 19 października 2019 roku brała udział w uroczystościach Jubileuszowych 110 rocznicy powołania do życia Gimnazjum Realnego im Juliusza Słowackiego w Orłowej i 70-lecia utworzenia w Czeskim Cieszynie polskiej średniej szkoły – Gimnazjum z polskim Językiem wykładowym. Po 1945 roku władze socjalistycznej Czechosłowacji „robiły wszystko” aby doprowadzić do stopniowej likwidacji Słowaka w Orłowej. Gimnazjum to było od momentu powstania kuźnią oświatową polskiej inteligencji mieszkającej na ziemiach Śląska Cieszyńskiego ( od Jabłonkowa do Karwiny), które po pierwszej wojnie światowej znalazły się w granicach Czechosłowacji. Obecne Gimnazjum w Czeskim Cieszynie nosi nazwę Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego. Jest bardzo nowoczesna placówka oświatową kontynuującą jednocześnie tradycje orłowskiego Słowaka. Uczestniczy w życiu Europejskiej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego i współpracuje od 1990 roku z chorzowskim Słowakiem ( syntezy maturalne w polonistycznych plenerach, polonistyczne wędrowania, teatralne wizyty w Teatrze Śląskim, udział w teatralnych galach Kawiarenki Literackiej. „Testament mój” jest również hymnem zaolziańskiego Słowaka ). Najnowszym przykładem może być wspólnie realizowany projekt :Syntezy maturalne w polonistycznych plenerach. Już w czwartek 23.10 2019 roku uczniowie z klas III a i III e Uniwersyteckiego I LO wraz z zaolziańskimi przyszłymi maturzystami wyruszają na tegoroczna trasę Nagłowice – Jędrzejów – Czarnolas – Kazimierz nad Wisłą – Puławy – Nałęczów – Lublin – Oblęgorek.

DYDAKTYKA POLONISTYCZNA …

W dniach od 9 do 10 października w niezwykłym architektonicznie miejscu SZKOŁY FILMOWEJ im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zorganizowana została przez Wydział Humanistyczny tej uczelni Ogólnopolska Konferencja DYDAKTYKA POLONISTYCZNA i JEJ NAUKI. Było to spotkanie naukowców z najważniejszych akademickich środowisk polonistycznych z całego kraju ( Gdańsk, Kraków, Lublin, Poznań, Rzeszów, Warszawa). Geodydaktyka, Poezja w kontekstach, Czytanie lektur, Historia, Film, Społeczna pragmatyka czytania , Czytanie słów – to kręgi tematyczne rozważań uczestników tego spotkania. Wśród prelegentów i autorów referatów z dużym zainteresowaniem przyjęte zostały 2 wystąpienia nawiązujące do polonistycznego dorobku chorzowskiego Słowaka. Pan Michał Łukowicz (Matura 2010), ciągle związany z naszym Liceum współpracą z Kawiarenką Literacką, przedstawił referat: Nauczyciel jako reżyser. Punkty wspólne, różnice, perspektywy wzajemnych inspiracji dwóch( teoretycznie odległych od siebie) profesji. W panelu Czytanie lektur autor tej notatki zaprezentował Polonistyczne wędrowania szlakami gniazd rodzinnych twórców literatury polskiej (Polska, Zaolzie, Wołyń, Podole). Uczestnicy tego panelu wyrazili duże zainteresowaniem udziałem w polonistycznych wędrowaniach chorzowskiego Słowaka. Aktywna obecność naszego Liceum w obradach pierwszej naukowej Konferencji, zorganizowanej przez nowo powstały Wydział Humanistyczny, potwierdza praktyczną realizację patronatu Uniwersytetu Śląskiego nad naszą Szkołą.

PODLASKI LAUR DLA KACPRA ŁUKOWICZA

Z Towarzystwa Działań Twórczych „Talent” i Młodzieżowego Centrum Kultury Białystok otrzymaliśmy bardzo sympatyczną wiadomość. Kacper Łukowicz, uczeń klasy III a wygrał Ogólnopolski Konkurs Literacki POD ( RÓŻNE ) Historie. W kategorii autorów od 16 do 21 lat jego praca została oceniona najwyżej. Ten ciekawy konkurs promujący fotograficzne, plastyczne i literackie opisanie otaczającej nas rzeczywistości zdominowany jest przez młodych twórców wywodzących się z Mazowsza, Pomorza, Warmii, Mazur, Podlasia i Lubelszczyzny. Literacka młodzież z chorzowskiego Słowaka od dwóch lat bardzo wyraźnie zaznacza na nim swój udział. W ubiegłym roku Wyróżnienie zdobył ( w tej samej kategorii ) Dominik Wołowczyk ( II a ) swoją filatelistyczno-literacka pracą. W tym roku pierwsze miejsce Kacpra Łukowicza wyraźnie zaznacza silną pozycję młodzieńczych piór wywodzących się ze Śląska.

Gratulacje dla zdobywcy I miejsca. Kacper tak dalej trzymaj swoje pióro i pomnażaj kolekcję literackich nagród!