OLIMPIJSKI SUKCES TEATROLOGÓW SŁOWAKA

9 marca 2019 roku odbyła się część ustna zawodów drugiego stopnia XLIX OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO. Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Auli im. Prof. Zbigniewa Jerzego Nowaka spotkała się elita młodzieży polonistycznej szkół średnich naszego regionu (Bielsko-Biała, Częstochowa, Katowice, Sosnowiec). Po przesłuchaniu ponad 30 uczestników tej części Olimpiady, wyłoniony został zespół 12 regionalnych finalistów, którzy w kwietniu 2019 roku będą brali udział i reprezentowali województwo śląskie w krajowym i międzynarodowym finale XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (Konstancin i Warszawa).

Ten etap zakończył się wielkim sukcesem uczniów chorzowskiego Słowaka. EDYTA FRAGSZTAJN II A i MARTYNA ŻUREK III C (specjalizacja teatrologiczna) w dobrym stylu znalazły się w gronie rekomendowanych przez Komisje Regionalną XLIX OLiJP do finału Olimpiady Polonistycznej. Gratuluję i cieszę się z sukcesu Edyty i Martyny. Czas przygotowań do Olimpiady był niezwykłym dydaktyczno-emocjonalno-polonistycznym przeżyciem. Przed młodymi teatrologami Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie wielki Finał!

POETYCKIE STROFY O MIŁOŚCI

W przededniu niezwykle sympatycznego święta – DNIA KOBIET w chorzowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach odbyło się podsumowanie Konkursu Poetyckiego: „Miłość niejedno ma imię”. Wśród nagrodzonych młodych poetów 2 wyróżnienia przyznane zostały uczniom AZSO: OLIWII KASPERSKIEJ z III B i TOMASZOWI PYRCIKOWI z II A Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego. Wyróżnieni uczniowie okazali się dobrymi interpretatorami swoich nagrodzonych wierszy. Poetycka młodzież z chorzowskiego Słowaka zdominowała również finałowy koncert poezji śpiewanej. KAROLINA GONET z Kawiarenki Literackiej i ZOFIA RAJCZYK w roli akompaniatora , zaprezentowała swoje kompozycje do słów Juliusza Słowackiego Była to oczywiście zawsze chętnie słuchana „Rozmowa z piramidami” Sympatyczne przyjęcie tekstów poetyckich uczniów Słowaka zapowiada dalszą współpracę z Biblioteką Pedagogiczną.

TEATROLODZY W DRUGIM ETAPIE OLIMPIADY POLONISTYCZNEJ

Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego podał oficjalne wyniki I części tegorocznej XLIX edycji, jednej z najstarszych olimpiad przedmiotowych w naszym kraju. Do drugiego etapu ustnego zakwalifikowały się: EDYTA FRAGSZTAJN z klasy II A i MARTYNA ŻUREK z klasy III C – specjalizacja teatrologiczna. Dzięki wysokiej punktacji za prace pisemne z wiedzy o teatrze i z tekstów językowych zostały zakwalifikowane do etapu ustnego, do którego dociera tegoroczna elita polonistyczna młodzieży licealnej naszego regionu (Katowice – Częstochowa – Bielsko-Biała). Część ustna, zawodów drugiego stopnia O L i J P, odbędzie się 9 marca o godz. 10.30 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ( Plac Sejmu Śląskiego 1). Cieszymy się, że w Auli im. Prof. Zbigniewa Jerzego Nowaka znajdą się olimpijczycy- teatrolodzy z chorzowskiego Słowaka.

Gratulujemy i życzymy udanego spotkania z Olimpijską Komisją Śląskiej Uniwersyteckiej Polonistyki.

NON OMNIS MORIAR

22 lutego 2019 mija XX rocznica tragicznej śmierci księdza Henryka Markwicy . Był moderatorem Ruchu Światło – Życie Archidiecezji katowickiej. Wśród kapłanów uczących religii w chorzowskim Słowaku zajmował miejsce szczególne, wyjątkowe. Pełnił misję nauczyciela religii w latach historycznych przemian i przełomu XX i XXI wieku. Charakterystyczna sylwetka i temperament oratorski bardzo wyraziście wpisywały go w posiedzenia Rady Pedagogicznej i rzeczywistość Słowaka. Jego lekcje religii przeradzały się w spotkania z mistrzem kształtującym sylwetki młodych ludzi. Ksiądz Markwica stworzył autorski program edukacji kulturowej. Promował dziedzictwo historyczne i kulturowe swojego ukochanego Śląska. „Szlakiem śląskiego baroku” to wyjazdy na Dolny Śląsk dla uczniów, którzy zaczynali edukację w Słowaku. Ten szlak to były miejsca głębokiej chrześcijańskiej i krajoznawczej refleksji kapłana i jego podopiecznych. Ksiądz Henryk sprawił, że kościół pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej i Plebania stały się miejscami przyjaznymi dla całej społeczności chorzowskiego Słowaka.

O KAWIARENCE LITERACKIEJ W WILLI DECJUSZA

W zabytkowej, renesansowej podkrakowskiej WILLI DECJUSZA odbyła się od 21 do 22 .o2. 2019 roku Międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa dla doktorantów i młodych naukowców: RELACJE MIĘDZYLUDZKIE NA SCENIE XX I XXI WIEKU. Spotkanie akademickich środowisk teatrologów zorganizował Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Uniwersytet Techniczny w Dortmundzie (Niemcy).

Po wykładach inauguracyjnych, które odbyły się w wielkiej zabytkowej Sali Konferencyjnej delegacja Kawiarenki Literackiej: P. Michał Ciołek (absolwent), p. Michał Łukowicz (absolwent) i autor tej informacji przedstawili historię i współczesną recepcję Teatru Podziemnego Poezji Stanu Wojennego: TEATR PODZIEMNY POEZJI STANU WOJENNEGO – SCENICZNE SPOTKANIE Z TRAUMĄ, PRAWDĄ I HISTORIĄ. Nasza prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem teatrologów z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Toruńskiego im. Mikołaja Kopernika.

Willa Decjusza (bankiera, humanisty i sekretarza króla Zygmunta Starego – znał i przyjaźnił się z Marcinem Lutrem i Erazmem z Rotterdamu), dzisiaj jest siedzibą krakowskiego Instytutu Kultury. Mają tutaj siedzibę Stowarzyszenia nawiązujące do humanistycznego ducha swego patrona. Stawiają sobie za cel stworzenie forum dla dialogu kultur, pluralizmu i tolerancji w życiu. Cieszy więc fakt , że działania kulturotwórcze Kawiarenki Literackiej chorzowskiego Słowaka są dostrzegane i budzą zainteresowanie teatrologicznego środowiska akademickiego w takim właśnie symbolicznym miejscu.

JUBILEUSZOWE PRZEDSTAWIENIE W TEATRZE ŚLĄSKIM

Członkowie Szkolnego Koła Towarzystwa Kultury Teatralnej ( teatromani z klasy II e ) uczestniczyli 12 lutego 2019 roku w Jubileuszowym – 100 przedstawieniu autentycznego hitu repertuarowego Teatru Śląskiego „SKAZANY NA BLEUSA” wg. scenariusza P. Angermana i J. Kidawy-Błońskiego w reżyserii Roberta Talarczyka. Podczas przerwy i po spektaklu była okazja przy kawie spotkać się z twórcami spektaklu i animatorami życia teatralnego na Śląsku.