POGRANICZE EDUKACJI SZKOLNEJ

29 marca 2022 roku zakończył się europejski projekt dydaktyczny: Pogranicza Edukacji Szkolnej. Był on w latach 2019-2022 realizowany przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego. Do tego programu została zaproszona wtedy Kawiarenka Literacka chorzowskiego Słowaka z jej działalnością artystyczno-dydaktyczną prezentowaną w trwającym od 2005 roku Młodych Polaków i Ukraińców Dialogu Dwóch Kultur (Krzemieniec – Chorzów).

W Królewskiej Pracowni Polonistycznej odbyły się warsztaty, hospitacje zajęć, muzyczno-plastyczno-literackie gawędy absolwentów: Karoliny Gonet, Michała Łukowicza, Łukasza Niewiary, Dominika Wołowczyka i Maksyma Nowaka z III b. Uczestnicy spotkania , grupa studentów V roku śląskiej polonistyki z zainteresowaniem wysłuchała wystąpienia Dyrektora naszej Szkoły Pana Przemysława Fabjańskiego oraz wykładu i warsztatów interpretacyjnych Prof. dr hab. Ewy Jaskółowej oraz opowieści naszych absolwentów i uczniów klasy III b i klasy III e (IV), którzy 3 lata temu byli na XXXIV Zlocie Europejskiej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu. W obecnej sytuacji -rozmowy o Krzemieńcu i o tym co tam przeżyliśmy i pozostawiliśmy były niezwykłym powrotem do magicznego i kultowego miejsca jakim jest i pozostał w naszej pamięci i sercach Krzemieniec.

Przesłaniem końcowego spotkania europejskiego projektu POGRANICZA EDUKACJI SZKOLNEJ był dwuwiersz, który zawsze można usłyszeć w mieście dzieciństwa Juliusza Słowackiego:

„Słowacki dał światu Krzemieniec,
Krzemieniec dał światu Słowackiego”.

GOŚĆ Z KRZEMIEŃCA

W pierwszy dzień wiosny odwiedził naszą Szkołę ks. Łukasz Grochla – proboszcz parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krzemieńcu. Nasz Gość od wielu lat jest naszym krzemienieckim przyjacielem. Zawsze sprawował opiekę duchową i organizacyjna podczas pobytu Kawiarenki Literackiej i uczniów Słowaka w Ukrainie. Jest również łącznikiem między Polakami mieszkającymi w małej ojczyźnie Słowackiego a Europejską Rodziną Szkół Juliusza Słowackiego. Wędrował z nami po Wołyniu i Podolu.
Wizyta w Słowaku była połączona z przekazaniem darów , które dla Krzemieńca zebrała klasa III e (IV) i Zespół Kawiarenki Literackiej. Ks. Łukasz przekazał serdeczne podziękowania dla młodzieży i rodziców za kolejny dar serca i wsparcie jakie udzielamy krzemienieckiej społeczności w tych trudnych i tragicznych dniach.

POMOC DLA KRZEMIEŃCA

4 marca 2022 roku Kawiarenka Literacka i jej członkowie – wszystkie pokolenia artystyczne w porozumieniu z Warszawskim Towarzystwem Krzemienieckim oraz uczniami, absolwentami i przyjaciółmi Liceum im. T. Czackiego w Warszawie na prośbę wice-mera Pana Mykola Mikołajewicza przekazała dar serca i pamięci na rzecz Krzemieńca – małej ojczyzny Juliusza Słowackiego.

JULIA PINKOSZ i PAULINA TURA W KOLEJNYM ETAPIE POLONISTYCZNEJ OLIMPIADY

W Uniwersytecie Śląskim ogłoszone zostały wyniki pisemnej części II etapu L II Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Do etapu ustnego zakwalifikowane zostały Julia Pinkosz z klasy III e (IV) i Paulina Tura z klasy III c. 5 marca 2022 roku odbędzie się rejonowy półfinał Olimpiady – rozmowa ( w formie egzaminu ) z Komisją Olimpiady na temat pracy pisemnej, którą Julia i Paulina przygotowały w etapie szkolnym.

Zespół Nauczycieli Języka Polskiego oraz opiekunowie mgr Anna Depta i mgr Andrzej Król życzą olimpijskiej reprezentacji Słowaka dobrej, egzaminacyjnej narracji na miarę warszawskiego finału.

Zespół Nauczycieli Języka Polskiego

GALA NAGRODY im. KAZIMIERZA KUTZA

Szkolne Koło Towarzystwa Kultury Teatralnej i teatromani Słowaka z klasy III B i III D uczestniczyli w środę 16.02. 2022 roku w Gali wręczenia Nagrody im. Kazimierza Kutza w Teatrze Śląskim w Katowicach. Nagroda przyznawana jest przez Miasto Katowice , Uniwersytet Śląski i Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego „Ma na celu uhonorowanie twórców za wybitne dokonania artystyczne, które odgrywają istotna rolę w aktualnej debacie publicznej, przyczyniając się do budowy społeczeństwa demokratycznego i tolerancyjnego”. W tym roku Nagrodę im. Kazimierza Kutza Kapituła przyznała Szczepanowi Twardochowi. Nagrodę Honorową – Ambasadora Śląska otrzymał prof. dr hab. Tadeusz Sławek.

Część oficjalna wieczoru teatralnego była spotkaniem z elitą literacką i teatralną Śląska. Nasi uczniowie słuchając laudacji przeżyli i uczestniczyli w niezwykłej lekcji wiedzy o kulturze współczesnej Górnego Śląska.

Po przerwie publiczność zobaczyła kultowy spektakl oparty na prozie Kazimierza Kutza „Piata strona świata” w reżyserii Roberta Talarczyka. Spektakl ten grany jest od lutego 2013 roku – jest też najczęściej nagradzanym na festiwalach teatralnych przedstawieniem Teatru Śląskiego.

Kolejne grupy teatromanów naszego Liceum w każdym sezonie uczestniczą w teatralnej podróży po „naszej małej piątej stronie świata”.

L II OLIMPIADA LITERATURY i JĘZYKA POLSKIEGO

W sobotę 12 lutego 2022 roku rozpoczął się II etap L II Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Po ocenie prac pisemnych przez Komisję w skład której wchodzą pracownicy naukowi Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego do II etapu pisemnego Olimpiady zakwalifikowani zostali z naszego Liceum: Paulina Tura z klasy III c (opiekun Pani mgr Anna Depta), Justyna Pinkosz z klasy III e (IV) (opiekun mgr Andrzej Król) i Jacek Spychała z klasy III d (opiekun mgr Andrzej Król i mgr Grzegorz Zarzycki).

Pandemiczna, zdalna Olimpiada wymaga nie tylko wiedzy literackiej i językoznawczej. Potrzebna jest również niezwykła sprawność informatyczna. W sobotę uczestnicy zmierzyli się z rozprawką literacką i testem językoznawczym. To spotkanie trwało od godz.9.00 do 16.00.

Zespół Polonistów „trzyma kciuki” i razem czekamy na wyniki.