PATRIOTYCZNA KAWIARENKA NA ZAOLZIU

„Od średniowiecznej BOIGURODZICY do OJCZYZNY Marak Grechuty” taki tytuł nosi najnowszy program przygotowany przez Kawiarenkę Literacka z okazji Święta Niepodległości.

Na zaproszenie Kongresu Polaków w Republice Czeskiej , Funduszu Rozwoju Zaolzia, Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego i Gimnazjum polskiego im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie Kawiarenka Literacka 7 i 8 XI. 2018 roku zaprezentowała 2 koncerty dla około 900 uczniów ze szkół podstawowych i Liceum z polskim językiem wykładowym na czeskim Zaolziu. Kawiarenka wydała z tej okazji śpiewniczek i plakat . Te dwa rekwizyty przedrukowane przez Centrum znalazły się w polskich szkołach na Zaolziu jako symbole Dnia Niepodległości i pomoce dydaktyczne. Programy zostały zaprezentowane w dużych salach koncertowych ( miedzy innymi w zabytkowej Strażnicy i w Sali Filmowej czeskiego ośrodka kultury). Takiej publiczności Kawiarenka jeszcze nie miała na swoich koncertach. Program został przyjęty bardzo sympatycznie. Przeradzał się często we wspólne śpiewanie narodowych pieśni. Po koncertach była okazja razem z uczniami GIMPLA poznać uroki wieczornego Cieszyna. Kawiarenka odwiedziła również Dom Polski na Żwirkowisku i złożyła kwiaty pod kultowym pomnikiem dla Polaków mieszkających na Zaolziu, Żwirki i Wigury – mistrzów podniebnych szlaków, którzy w tym właśnie miejscu zginęli w katastrofie lotniczej. Mieliśmy również okazję uczestniczyć w gastronomicznym święcie św. Marcina. Informacje o koncertach Kawiarenki znalazły się w miejscowych mediach. Organizatorzy zaproponowali aby ten bardzo polski program zaprezentować w pozostałych szkołach na Zaolziu, które nie mogły przyjechać do Cieszyna.

TEATRALNE ZADUSZKI

Delegacja Kawiarenki Literackiej 3 listopada w godzinach południowych odwiedziła tradycyjnie śląskie nekropolie: Cmentarz przy ul. Francuskiej i Cmentarz przy ul. Sienkiewicza w Katowicach. Zapalając znicze na grobach ludzi kultury wspominaliśmy Stanisława Ligonia, Zbyszka Cybulskiego Mikołaja Góreckiego, Krystynę Bochenek, Wojciecha Kilara, aktorów Teatru Śląskiego : Halinę Cieszkowską i Tadeusza Kalinowskiego oraz twórców Opery Śląskiej w Bytomiu: Adama Didura oraz Stefana Gardę. Potem przy listopadowej herbacie na Francuskiej rozmawialiśmy o tradycjach teatralnych Śląska i Słowaka. Takie spotkania to już długoletnia tradycja Kawiarenki Literackiej.

SYNTEZY MATURALNE W POLONISTYCZNYCH PLENERACH

W niedzielę 28 października 2018 roku, w godzinach popołudniowych, zakończył się w Oblęgorku Henryka Sienkiewicza kolejny program „Syntez maturalnych w polonistycznych plenerach”. Przyszli maturzyści z zaolziańskiego Słowaka (Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie), pod okiem polonistycznych absolwentów chorzowskiego Słowaka: prawnika Tomasza Wicharego i biologiczno-ekonomicznego Michała Ciołka w dniach od 25 do 28 października, wędrowali szlakami twórców literatury polskiej od Nagłowic i Czarnolasu do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Na literackim szlaku znalazły się Puławy, Nałęczów, Lublin, Zwoleń i Jędrzejów. Tradycyjnie podsumowanie odbyło się w naszym kultowym miejscu (kazimierskiej pracowni polonistycznej chorzowskiego Słowaka) – Herbaciarni „U Dziwisza”.

Dla młodych Polaków z Zaolzia było to cenne i pierwsze w takiej formie, spotkanie z literaturą polską i z polskim dziedzictwem kulturowym minionych epok.

PREMIERA „DRACHA” W TEATRZE ŚLASKIM

Teatromani chorzowskiego Słowaka z kręgu Królewskiej Pracowni Polonistycznej obecni byli  27 października 2018 roku na katowickiej premierze „Dracha” w reżyserii Roberta Talarczyka. Najnowsza pozycja w repertuarze Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego jest adaptacją głośnej powieści Szczepana Twardocha „Drach”. Kształt sceniczny tej adaptacji, wywoła na pewno zróżnicowane opinie na temat kolejnych rozważań o Śląsku i jego mieszkańcach przedstawionych na katowickiej Dużej Scenie…

“…Co jest wyjątkowego w Drachu Szczepana Twardocha? Dlaczego sięga po niego teatr, nie mówiąc już o tysiącach czytelników? Dlaczego tłumaczy się go na język niemiecki a teraz również na śląski?… Wyjątkowa siła Dracha płynie z braku jego wyjątkowości. Z tego, że autor powieści nie bał się powielania historii, które na Śląsku są dobrze znane, chociażby z Piątej strony świat Kazimierz Kutza, Cholonka Janoscha czy Czarnego ogrodu Małgorzaty Szejner a przede wszystkim chyba po prostu z rodzinnych opowieści snutych przez najstarszych członków śląskich rodów. Paradoksalnie owa prostota nadaje  uniwersalność…” (Miłosz Markiewicz).

WIADOMOŚĆ NA KTÓRĄ CZEKACIE…

Nową Przewodnicząca Rady Młodzieżowej została Weronika Wołowczyk , która otrzymała 340 głosów ( 70,4%) , II miejsce Piotr Kocot 86 głosów ( 17,8%) i III miejsce Zuzanna Kantor 35 głosów ( 7,2%) . Głosów nieważnych było 22 ( 4,6%).

Gratulujemy i dziękujemy za udział w wyborach do Rady Młodzieżowej Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących. (25.10.2018).

OFICJALNE WYNIKI WYBORÓW

Komisja Wyborcza w składzie :Jakub Ciołek (Przewodniczący Rady Młodzieżowej 2017/2018)

 • Alicja Molik ( Sekretarz Komisji)
 • Radek Mosór
 • Jakub Słota

Przedstawiciel Sztabu Wyborczego Zuzanny Kantor : Julia Bąk ( 2 D)
Przedstawiciel Sztabu Wyborczego Weroniki Wołowczyk: Tomasz Szafarczyk ( 2C)
Przedstawiciel Sztabu Wyborczego Piotra Kocota : Kacper Kwiecień ( 3GDB)
Obserwatorem był mgr Andrzej Król – opiekun Rady Młodzieżowej w roku 2017/2018.
W głosowaniu uczestniczyło 483 uczniów AZSO. Frekwencja podczas wyborów wyniosła 81,7%. W poszczególnych klasach przedstawiała się następująco:

 1. miejsce 2 A – 100%
 2. miejsce I C – 97,4%
 3. miejsce I E – 96,7%
 4. miejsce I A – 92,1%
 5. miejsce 3 B – 89,5%
 6. miejsce 1 D – 88,9%
 7. miejsce 2 D – 86,4%
 8. miejsce 3 GDC – 86,2%
 9. miejsce 2 C – 84,6%
 10. miejsce 3 GDA – 82,8%
 11. miejsce 1 B – 80,6%
 12. miejsce 2 B, 3 C – 77,7%
 13. miejsce 3 GDB – 70%
 14. miejsce 3 A – 64,7%
 15. miejsce 3 D – 56,8%
 16. miejsce 2 E – 53,1%

Głosów nieważnych oddano 22 tj. 4,6%.

Przewodniczącą Rady Młodzieżowej została wybrana Weronika Wołowczyk uzyskując 340 głosów (70,4%). II miejsce zajął Piotr Kocot uzyskując 86 głosów (17,8%). III miejsce zajęła Zuzanna Kantor uzyskują 35 głosów ( 7,2%).

Komisja dziękuje za sprawny przebieg wyborów w Słowaku i dobrą frekwencję. Szczególne słowa podziękowania przekazujemy Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej AZSO za wspieranie kandydatów i pomoc przy sprawnej organizacji przebiegu wyborów.

Nowej Przewodniczącej życzymy konsekwentnej realizacji swojego programu wyborczego i ogromnej satysfakcji z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Młodzieżowej Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie.

Weroniko, pamiętaj, że pełniąc funkcję Przewodniczącej |Rady Młodzieżowej wraz ze swoimi współpracownikami wpisujecie się w historię Słowaka i kreujecie jego wizerunek w kadencji 2018/2019.

Przewodniczący Komisji Wyborczej
Jakub Ciołek
(Przewodniczący Rady Młodzieżowej 2017/2018)

Opiekun Rady Młodzieżowej 2017/2018
Mgr Andrzej Król