NON OMNIS MORIAR

22 lutego 2019 mija XX rocznica tragicznej śmierci księdza Henryka Markwicy . Był moderatorem Ruchu Światło – Życie Archidiecezji katowickiej. Wśród kapłanów uczących religii w chorzowskim Słowaku zajmował miejsce szczególne, wyjątkowe. Pełnił misję nauczyciela religii w latach historycznych przemian i przełomu XX i XXI wieku. Charakterystyczna sylwetka i temperament oratorski bardzo wyraziście wpisywały go w posiedzenia Rady Pedagogicznej i rzeczywistość Słowaka. Jego lekcje religii przeradzały się w spotkania z mistrzem kształtującym sylwetki młodych ludzi. Ksiądz Markwica stworzył autorski program edukacji kulturowej. Promował dziedzictwo historyczne i kulturowe swojego ukochanego Śląska. „Szlakiem śląskiego baroku” to wyjazdy na Dolny Śląsk dla uczniów, którzy zaczynali edukację w Słowaku. Ten szlak to były miejsca głębokiej chrześcijańskiej i krajoznawczej refleksji kapłana i jego podopiecznych. Ksiądz Henryk sprawił, że kościół pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej i Plebania stały się miejscami przyjaznymi dla całej społeczności chorzowskiego Słowaka.

NARTY NIE NA ŻARTY – czyli PUCHAR “SŁOWAKA 2019”

Już 5 marca 2019r. w Wiśle odbędą się zawody narciarskie i snowboardowe o “PUCHAR SŁOWAKA”. Są to jednocześnie eliminacje do “PUCHARU CHORZOWA”, który odbędzie się również w Wiśle w dniach 6 i 7 marca 2019r. Zgłoszenia reprezentacji klas do zawodów są do środy 27.02.2019. u nauczycieli wychowania fizycznego. Każda klasa może zgłosić 6 osób ( w przypadku mniejszej ilości z innych klas mogą jechać osoby dodatkowe, które należy zgłaszać jako rezerwowych zawodników ). Klasyfikacja klas będzie miała wpływ na klasyfikację końcową razem z konkurencjami rozgrywanymi podczas “Dnia Sportu”. Każda startująca osoba może startować zarówno w narciarstwie jak i snowboardzie. Koszt wyjazdu na zawody to 60 pln. W ramach kosztu każdy uczestnik ma zapewniony przejazd, ciepły posiłek oraz wspaniałą zabawę podczas sportowej rywalizacji. Wpłat należy dokonać wraz ze zgłoszeniem. Zapewniamy dobre ceny karnetów:25 zł karnet 10-cio przejazdowy lub 30 zł całodzienny – płatne w kasie wyciągu. W przypadku dużej ilości chętnych (OKOŁO 80 OSÓB), 10 złotych z wpisowego przeznaczone zostanie na dofinansowanie wyciągów. Ilość miejsc ograniczona.
Organizatorzy:
Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka,
Rada Rodziców
oraz Zespół Przedmiotowy Nauczycieli WF
w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie
Zapraszamy

O KAWIARENCE LITERACKIEJ W WILLI DECJUSZA

W zabytkowej, renesansowej podkrakowskiej WILLI DECJUSZA odbyła się od 21 do 22 .o2. 2019 roku Międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa dla doktorantów i młodych naukowców: RELACJE MIĘDZYLUDZKIE NA SCENIE XX I XXI WIEKU. Spotkanie akademickich środowisk teatrologów zorganizował Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Uniwersytet Techniczny w Dortmundzie (Niemcy).

Po wykładach inauguracyjnych, które odbyły się w wielkiej zabytkowej Sali Konferencyjnej delegacja Kawiarenki Literackiej: P. Michał Ciołek (absolwent), p. Michał Łukowicz (absolwent) i autor tej informacji przedstawili historię i współczesną recepcję Teatru Podziemnego Poezji Stanu Wojennego: TEATR PODZIEMNY POEZJI STANU WOJENNEGO – SCENICZNE SPOTKANIE Z TRAUMĄ, PRAWDĄ I HISTORIĄ. Nasza prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem teatrologów z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Toruńskiego im. Mikołaja Kopernika.

Willa Decjusza (bankiera, humanisty i sekretarza króla Zygmunta Starego – znał i przyjaźnił się z Marcinem Lutrem i Erazmem z Rotterdamu), dzisiaj jest siedzibą krakowskiego Instytutu Kultury. Mają tutaj siedzibę Stowarzyszenia nawiązujące do humanistycznego ducha swego patrona. Stawiają sobie za cel stworzenie forum dla dialogu kultur, pluralizmu i tolerancji w życiu. Cieszy więc fakt , że działania kulturotwórcze Kawiarenki Literackiej chorzowskiego Słowaka są dostrzegane i budzą zainteresowanie teatrologicznego środowiska akademickiego w takim właśnie symbolicznym miejscu.

Ale historia! …i to Muzyki!

W trakcie ferii zimowych część odpczywała, a trzy uczennice: Skowronek Gabrysia, Brodzińska Beata i Kaczmarek Agata brały udział w eliminacjach okręgowych 43. Olimpiady Artystycznej- Sekcji Historii Muzyki, które odbywały się w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu. Dzień pierwszy /poniedziałek 11.02/ polegał na napisaniu pracy pisemnej na jeden z 5 tematów, które  zostały rozpieczętowane przed uczestnikami -podobnie jak matura- o podanej godzinie. Drugi dzień / środa 13.02/ to sprawdzenie umiejętności rozpoznawania utworu muzycznego / z ponad tysiąca przykładów/ i przedstawienie przed komisją prezentacji swojego tematu związanego z muzyką.

Najlepsza okazała się Agata Kaczmarek, której temat własny: “Ludwig van Beethoven- Balet- Twory Prometeusza op. 43” został wyróżniony  i otrzymał najwyższą punktację.

Sukces jest niewspółmierny do okoliczności, ponieważ trudno szukać w planie lekcji przedmiotu o nazwie… Historia muzyki!

Pasja, wiedza i wielka determinacja wszystkich uczestniczek są ogromne. Chociaż jedna tylko pojedzie na eliminacje finałowe do Warszawy w kwietniu pozostałym, czyli: Gabrysi i Beacie już teraz serdecznie dziękuję i gratuluję wiedzy zdobytej podczas spotkań, doświadczeń i bezposredniego kontaktu z muzyką, które nie da się zastąpić niczym innym.Podziękowania i gratulacje kieruję również w stronę Rodziców i Nauczycieli Muzyki, z którymi cały tercet miał – i nadal ma- w swoim życiu sposobność bycia. Dotarcie do etapu okręgowego jest już wielkim sukcesem, a uzyskanie akceptacji komisji – to spektakularne osiągnięcie. Cieszy ono tym bardziej, że do etapu centralnego zostało wytypowanych aż 18 osób z naszego regionu, a wśród nich uczennica naszego AZSO, czyli kto?….  AGATA KACZMAREEEK!!!

Bardzo się cieszę i ze śpiewem na ustach jedziemy na finał!

Sukces-kwalifikacja do finału XIV OMJ

Uczennica klasy 3 Gimnazjum Dwujęzycznego, Aleksandra Bedlicka zakwalifikowała się do finału XIV Olimpiady Matematycznej Juniorów (2018/19).
GRATULUJEMY!
Zawody trzeciego stopnia XIV OMJ odbędą się w dniu 23 marca 2019 r. (sobota) o godz. 11:00 w Warszawie w Szkole Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II. Uroczystość zakończenia XIV OMJ – połączona z ogłoszeniem listy laureatów – odbędzie się w dniu 24 marca 2019 r. (niedziela) o godz. 11:00 także w Szkole Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II.

JUBILEUSZOWE PRZEDSTAWIENIE W TEATRZE ŚLĄSKIM

Członkowie Szkolnego Koła Towarzystwa Kultury Teatralnej ( teatromani z klasy II e ) uczestniczyli 12 lutego 2019 roku w Jubileuszowym – 100 przedstawieniu autentycznego hitu repertuarowego Teatru Śląskiego „SKAZANY NA BLEUSA” wg. scenariusza P. Angermana i J. Kidawy-Błońskiego w reżyserii Roberta Talarczyka. Podczas przerwy i po spektaklu była okazja przy kawie spotkać się z twórcami spektaklu i animatorami życia teatralnego na Śląsku.