Addvantage

Historia - 1965-1969

1965 - 1969

 

W roku tym młodzież odnosiła wiele sukcesów sportowych:

 • I miejsce w drużynowych zawodach lekkoatletycznych o mistrzostwo Chorzowa,
 • II miejsce w piłce ręcznej o Mistrzostwo LOK,
 • III miejsce drużynowo w Miejskich Biegach Przełajowych,
 • I miejsce w biegu na 100m: Tadeusz Gomoluch,
 • I miejsce w biegu na 600m: Jan Batko,
 • I miejsce w biegu na 1000m: Jan Batko,
 • I miejsce w pływaniu: Ryszard Hatko,
 • I miejsce wjeździe szybkiej na łyżwach na 1000m: Andrzej Grzybowski,

I miejsce wjeździe szybkiej na nartach na 1500m: Adam Kuczko.

 

Te sukcesy są wynikiem dobrej działalności koła sportowego zrzeszającego 99 osób. Na uwagę zasługuje również fakt, że w tym czasie wiele osób nauczyło się pływać i uzyskało kartę pływacką.

 

Z okazji obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego młodzież brała udział w pokazach sportowych na Stadionie Śląskim.

 

Jak co roku w szkole organizowano wiele imprez i akademii okolicznościowych, których przygotowaniem zajmowali się przede wszystkim: prof. Maria Grzybowska, Janusz Paprocki, Henryk Wawrzynek, Ryszard Sowiński.

 

Bardzo dobrze układała się współpraca z Komitetem Rodzicielskim i Komitetem Opiekuńczym.

 

Rok szkolny 1966/67 rozpoczęty został uroczystą inauguracją na szczeblu miasta dla wszystkich szkół z terenu miasta Chorzowa. W czasie uroczystości, na którą przybyły władze miasta, młodzież złożyła ślubowanie przyrzekając w roku szkolnym inaugurującym drugie tysiąclecie naszego Państwa sumiennie i rzetelnie się uczyć. Po uroczystości młodzież udała się do szkoły, w której w czasie wakacji przeprowadzono remont - wymalowano wszystkie sale lekcyjne, korytarze i inne pomieszczenia.

 

Był to rok, w którym odbywały się kulminacyjne uroczystości Tysiąclecia Państwa Polskiego, które młodzież na bieżąco śledziła, a w niektórych z nich uczestniczyła. Z innych ważniejszych wydarzeń w Kronice Szkolnej odnotowano obchody Roku Sienkiewiczowskiego, 100. rocznicę urodzin Władysława St. Reymonta, Dzień Wojska Polskiego. Międzynarodowy Dzień Kobiet, Święto Pracy, Tydzień PCK, Dzień Matki, Dzień Dziecka. Z tych okazji odbyły się uroczyste akademie, pogadanki na lekcjach wychowawczych, sesje popularne - naukowe, konkursy. spotkania z ciekawymi ludźmi.

 

Szczególnie udaną imprezą - zdaniem dyrektora szkoły Pawła Misza była sesja naukowa pt. "Chorzów nasze miasto", o której tak donosiła ówczesna prasa.

 

Z ważniejszych imprez, które odbyły się w tym roku szkolnym wymienić można:

 • spotkanie autorskie z p. Jadwigą Żylińską,
 • wykład doktora Wojciechowskiego na temat: "Życie i twórczość Henryka Sienkiewiczu. Pisarz w anegdocie literackiej.",
 • Olimpiadę Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • spotkanie z dr Tadeuszem Paczułą (absolwentem naszego liceum) na temat: Postawy Polaków więzionych w obozach zaglady ze szczególnym uwzględnieniem wspomnień o więzionych profesorach i uczniach gimnazjów chorzowskich,
 • spotkanie z artystą - plastykiem p. Tomaszewskim na temat: Malarstwo tradycyjne i współczesne,
 • udział młodzieży - entuzjastów Jurija Gagarina w zlocie z okazji Dnia Kosmonautyki, na którym uczniowie Gawroński, Leszek Strzoda i Krzysztof Skupiński wykazali się najlepszą znajomością tematyki Kosmosu.

 

W roku szkolnym 1966/67 młodzież brała udział w konkursach i olimpiadach, zdobywając w nich wiele wyróżnień:

 • uczeń Marek Roterman zdobył II miejsce w III w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Chemicznej,
 • uczeń Janusz Nowak zakwalifikował się do II stopnia eliminacji okręgowych Olimpiady Fizycznej we Wrocławiu.

 

Na uwagę zasługuje też wiele wycieczek zorganizowanych dla młodzieży w ciekawe zakątki naszego kraju (Tatry, Góry Świętokrzyskie, Karkonosze).

 

W styczniu 1967 roku zmarł prof. Franciszek Gurgacz - długoletni nauczyciel naszego liceum, człowiek wielkiego serca, cieszący się ogromnym szacunkiem wśród całej społeczności szkolnej. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 2 marca 1967 roku postanowiono uczcić jego pamięć i zasługi przez powieszenie Jego portretu w bibliotece szkolnej. Rodzina zmarłego profesora ofiarowała szkole obrazek "Ryba" wykonany przez Jego córkę artystę - plastyka. Profesor Franciszek Gurgacz pośmiertnie uhonorowany został Wpisem do Złotej Księgi Zasłużonych Nauczycieli I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie.

 

W roku szkolnym 1967/68, uroczyście zainaugurowanym 4 września szczególną uwagę w pracy dydaktyczno - wychowawczej postanowiono zwrócić na podniesienie wyników nauczania oraz na patriotyczne wychowanie młodzieży. Stosowanie przez nauczycieli nowoczesnych metod pracy dydaktycznej, nauka w pracowniach, wykorzystywanie środków audiowizualnych na lekcjach pozwoliły młodzieży sięgać po laury w olimpiadach przedmiotowych.

 

Uczeń Marek Roterman zajął I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Chemicznej, a uczeń Janusz Nowak został laureatem XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Fizycznej. Realizacja programu wychowania patriotycznego młodzieży odbywała się na lekcjach poszczególnych przedmiotów, na zajęciach kółek przedmiotowych oraz na imprezach okolicznościowych z okazji: 50. rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, 100. rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej Curie, 25 - lecia Ludowego Wojska Polskiego, 20. rocznicy powstania ZMP, Dnia Wojska Polskiego. 23. rocznicy wyzwolenia Śląska, l Maja, Dni Oświaty Książki i Prasy i innych.

 

Z wydarzeń godnych odnotowania w historii szkoły tego okresu jest niezwykła lekcja języka polskiego na temat: "Wybitne osłonięcia artystyczne Gustawa Holoubka w dziedzinie teatru, filmu i telewizji" poprowadzona przez mgr Marię Grzybowską. Gościem na tej lekcji był oczywiście Gustaw Holoubek, który po lekcji wpisał do księgi pamiątkowej te słowa:

"Jestem zachwycony waszą mądrą młodzieżą. Chciałbym być uczniem tej szkoły."

.

 

19 czerwca 1968 roku odbyło się wręczenie naszej szkole sztandaru ufundowanego przez zakład opiekuńczy - chorzowski "Energomontaż". Aktu przekazania sztandaru na ręce dyrektora szkoły Pawła Misza dokonał dyrektor "Energomontażu" mgr inż. Bronisław Kryszczukajtis.

 

W Kronice Szkolnej tego roku szkolnego dyrektor Paweł Misz podkreślił także ogromny dorobek młodzieży w pracach społecznych wykonywanych na rzecz szkoły: utrzymywanie porządku w pracowniach, konserwacja zbiorów w pracowniach, prace porządkowe na boisku szkolnym, prace w bibliotece, wykonywanie pomocy dydaktycznych, dekorowanie szkoły i sal lekcyjnych.

 

Duży wpływ na pracę szkoły miała dobrze układająca się współpraca z Komitetem Rodzicielskim i Komitetem Opiekuńczym - chorzowskim "Energomontażem".

 

Rok szkolny 1968/69 - w roku 25 - lecia PRL i 50 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - rozpoczęto uroczystą inauguracją wspólną dla wszystkich szkół Rejonu II miasta Chorzowa, którą prowadził dyrektor I LO im. J. Słowackiego Paweł Misz. W uroczystości wzięły udział władze miasta na czele z Przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej mgr J. Skowronkiem. Po uroczystości młodzież rozeszła się do swoich szkół.

 

W roku szkolnym 1968/69 w szkole już drugi rok realizowany jest program dydaktyczno wychowawczy liceum systemu pracowni i klasopracowni, które były dobrze wyposażone w pomoce naukowe oraz biblioteczki przedmiotowe. W lutym 1969 roku oddano do użytku pracownię języka rosyjskiego. Powstanie tej pracowni jest dziełem i zasługą mgr Stefana Chaszczyńskiego, nauczyciela języka rosyjskiego.

 

W pracy wychowawczej szkoły uwzględniono także wydarzenia społeczno - polityczne kraju i świata: V Zjazd PZPR, 50 - lecie Niepodległości, 25 - lecie PRL. 25 - lecie Wojska Polskiego, 20 - lecie PZPR. 50 - lecie Armii Czerwonej, 50 - lecie RWPG. Wybory do Sejmu i Rad Narodowych, 100. rocznicę urodzin Włodzimierza Lenina, 150. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki, 100. rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego, 50 - lecie PCK. 50. rocznicę Powstania Wielkopolskiego i I Powstania Śląskiego. Młodzież brała udział w licznych imprezach i manifestacjach o charakterze patriotycznym, politycznym i społecznym w szkole i na terenie miasta.

 

Często także organizowane były dla młodzieży wspólne wyjścia do teatru, kina, filharmonii, na spotkania z literatami i artystami. Młodzież brała aktywny udział:

 • w olimpiadach i konkursach (Marek Piętka i Wojciech Bienia zostali laureatami Olimpiady Matematycznej),
 • w wielu zawodach sportowych (Tadeusz Gomoluch zakwalifikował się na Centralne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce),
 • w Ogólnopolskim Festiwalu Poetyckim dla uczczenia 25-lecia PRL,
 • w XV Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim (Wojciech Machnicki),
 • w X Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • w pracach społecznych na terenie szkoły i miasta.

 

Bardzo dobrze układała się współpraca z Komitetem Rodzicielskim i Komitetem Opiekuńczym, które przychodziły szkole z pomocą materialną w postaci dofinansowywania do wycieczek, obozów, dożywiania młodzieży, finansowania remontów pomieszczeń szkolnych, zakupu pomocy naukowych.

 

W czerwcu 1969 roku młodzież brała udział w wielkim pokazie gimnastyczne - sportowym na Stadionie Śląskim.

 

Rok szkolny zakończono pożegnaniem i wręczeniem świadectw dojrzałości 101 absolwentom szkoły w dniu 4 czerwca oraz uroczystym zakończeniem roku szkolnego dla pozostałych klas w dniu 23 czerwca 1969 roku.